Home

Organizace pro pomoc nevidomým

Jedenáctkrát O Kontaktu a Pomoci Nevidomým

Podpora nevidomých rodičů a dětí - Okamžik, z

Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí. ŽIVOT 90 Senior telefon 800 157 157 - bezplatná krizová telefonická pomoc s nonstop provozem pro seniory a jejich blízké sociálně-právní poradenství; psychologická poradna; poradna pro seniory ohrožené násilím aj POMOC NEVIDOMÝM: Orientaci v metru pomáhají vodící linie Pražské metro. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) upravil posledních osm stanic metra, které podle Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) nevyhovovaly nevidomým a slabozrakým osobám Ačkoli je pro takto postiženého člověka těžké orientovat se doma, natož na ulici, ačkoli je pro něj obtížné samostatně se najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro něj takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem, natož pracovat v zaměstnání, může se to naučit dělat. Asi ne sám a možná ne úplně snadno Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) již od roku 1991 pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU je nevládní a nezisková organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity na podporu integrace cizinců Chyběla ovšem organizace, která by pro lidi se zrakovým postižením pracovala. Proto v roce 1902 přišel nevidomý hudebník a ladič pian Antonín Růžička s nápadem takovou založit a vznikl Podpůrný spolek samostatných slepců pro české země se sídlem v Praze, do jehož čela byl zvolen právě Růžička

je obecně prospěšná společnost poskytující celé spektrum sociálních služeb pro zrakově postižené především v Jihomoravském kraji. Založila ji Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v roce 2000. (§ 66 zák. 108/2006 sb.), asistenční služby nevidomým (§ 42 zák. 108/2006 sb.), sociální rehabilitaci. Program Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů naší organizace,která klade důraz na pomoc nevidomým a slabozrakým občanům vést plnohodnotný,smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to,aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Č

Pes, který se nehodí pro pomoc nevidomým, může být výborný jako signální nebo třeba asistenční pes. A ta myšlenka se mi hodně líbila, říká Zuzana Daušová. Právě proto vznikla organizace Helppes, kde nyní působí jako ředitelka Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku. OPU již 28 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice

formou informace, doporučení i návody pro praktickou a oboustranně pří-jemnou pomoc nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým pacientům v nejrůznějších zdravotnických zařízeních. Jinými slovy - chceme přispět k vytváření vstřícného prostředí pro tuto skupinu návštěvníků, klientů a pacientů Nevidomí a slabozrací poměrně často potřebují pomoc kolemjdoucích, třeba při přecházení ulice. Těžké je však rozeznat, zda člověk nabízející pomoc, má roušku. Pro lidi se zrakovým postižením přináší tato doba mnohé komplikace Pro návštěvníky je připraven doprovodný program, o který se postarají bubeníci a akrobaté. Poprvé se sbírka konala v roce 2003. Loni Světluška díky ní rozdělila mezi zrakově postižené a menší neziskové organizace, které jim umožňují vést maximálně samostatný život, přes 17 milionů korun Vyběhnout pro Světlušku na pomoc nevidomým a slabozrakým totiž budete poprvé moci i virtuálně. Ve dne, v noci, s čelovkou, nebo bez, zkrátka kdykoliv, kdekoliv a přesně podle vašeho gusta. Stačí si běh trasovat s oblíbenou aplikací a podělit se o screenshot. Zaběhejte si pro Světlušku a rozběhejte celé Česko Kromě rozsáhlých služeb nevidomým uživatelům poskytuje řadu informací také pro jinak zdravotně postižené. Například databázi humanitárních organizací, speciálních škol pro zdravotně postižené, firem vyrábějících nebo dovážejících kompenzační pomůcky, jejichž záznamy si může daná organizace či škola.

Pro těžce zrakově postižené občany Prahy Sjednocená organizace nevidomých nabízí pomoc při vyhledání aktuálního dopravního spojení pro nezbytné cesty po Praze, a to na telefonu 603 232 257 a na pražském telefonu 21 46 21 67 Poradenství pro osoby se zrakovým postižením 8 Dalším důležitým bodem je poradenství v období těhotenství.Je možné říci, že prenatální péče (služby) o matku a dítě je v České republice na velmi vysoké úrovni Poslání. Základním posláním organizace je pomoc nevidomým a osobám se zrakovým postižením v rozvojových zemích, především v Africe.. Projekty se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence trachomu a léčení jeho následků, dále také na rehabilitace dětí s postižením a jejich začleňování do společnosti Lumen Christi, nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené (Hostivice) Úkolem je pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým

Pomáhají » Nevidíš - uslyší

BÍLÁ PASTELKA - pomoc nevidomým a slabozrakým Giving Tuesda

 1. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Už od roku 2003 se ve Světlušce snažíme dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetržitou finanční pomocí zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových a zážitkových aktivit pro všechny dárce
 2. Každá nezisková organizace přivítá pomoc. Můžete si vybrat svoji neziskovku podle sídla organizace, podle cílové skupiny, podle zaměření Máte-li chuť pomoci, podívejte se, jakou pomoc tyto prospěšné a charitativní organizace nabízejí a jakou pomoc potřebují
 3. Také letos mohou lidé koupí bílé pastelky přispět na pomoc nevidomým a slabozrakým. Celonárodní veřejná sbírka, která trvá od pondělka do středy, se koná už po jednadvacáté. Dobrovolníci v bílých tričkách v ulicích měst nabízejí za 30 korun bílou pastelku, která symbolizuje bílou hůl a život osob se zrakovým postižením
 4. Program Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů naší organizace,která klade důraz na pomoc nevidomým a slabozrakým občanům vést plnohodnotný,smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to,aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást
 5. Pomáhejte při běžných nákupech na internetu. Nezaplatíte nic navíc. GIVT je internetový projekt, který podporuje více jak 3000 neziskových organizací. Stačí jeden klik navíc a Váš nákup se promění v dobrý skutek

Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího

 1. Zrušuje se pobočný spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Tyflopomůcky Olomouc (IČ 64627608). Nástupnickou organizací je pobočný spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Tyflopomůcky Praha (IČ 64935795), který se zá roveň stává subjektem přejímajícím všechna práva a závazky
 2. Specializované pomůcky nevidomým usnadňují život venku i v domácnosti. Vydáno 18.10.2013 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková. Jaká je domácnost nevidomých? Jak žijí, fungují, existují? Jakým způsobem zvládají každodenní povinnosti i práce v domácnosti? Většině z nich zřejmě pomáhají pomůcky pro nevidomé
 3. ČT 1 - Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka: Vrátit alespoň na chvíli nevidomým zrak. To umožňuje mobilní aplikace Be My Eyes. Zrakově postižený se může pomocí telefonu spojit s dobrovolníkem. Ten mu prostřednictvím videopřenosu poradí třeba při nakupování, cestování nebo i s výběrem oblečení. Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka
 4. Podle údajů Světové zdravotnické organizace je dnes ve světě 45 milionů nevidomých. Toto číslo se v následujících dvaceti letech může až zdvojnásobit. Souvisí to s prodlužováním délky lidského života. 80 procent lidí starších 75 let má vážné problémy se zrakem a 70 až 75 procent nových případů zrakových vad se objevuje u lidí starších 65 let
 5. 2006 tisková konference, zaměřená na projekt The Blue Dog - Modrý pes a na pomoc nevidomým. Projekt modrý pes je naučný interaktivní počítačový program vytvořený ve spolupráci veterinárních lékařů, pediatrů, dětských psychologů a psovodů, jehož cílem je seznámit rodiče a hlavně děti s nejbezpečnějším.
 6. Pomoc s propagací a osvětou - Pomocné tlapky o. p. s. - Asistenční psi pro tělesně postižené lidem nevidomým, Pomocné tlapky o.p.s. - nezisková organizace poskytující asistenční psy zdravotně postiženým. První česká organizace, která se tímto výcvikem soustavně zabývá už od roku 2000
 7. Nadační fond Modrý hroch. Nabízené služby: Nadace a linky důvěry Brno-město, Profesní organizace Brno-město Nadační fond Brno, pomoc dětem po těžkých úrazech Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

POMOC NEVIDOMÝM: Orientaci v metru pomáhají vodící linie

 1. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nevnuceně. Pomozte tam, kde je to nutné, a to způsobem taktním a nenápadným. Pomoc však nevnucujte. Vyvarujte se projevům soucitu - o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S velkým povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod ve ztížených.
 2. příprava podkladů pro nová legislativní pravidla; poradenství při úpravách prostředí. Více na www.tyfloservis.cz. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. je celostátně působící organizace, která. sdružuje lidi se zrakovým postižením (spolková činnost je uskutečňována na cca 80 místech v České.
 3. Upozorňujeme na změnu našeho účtu: 703 777 377 / 2010. Sbírkový účet 703 703 703 6 / 2010 zůstává v platnosti
 4. Jak můžete pomoci? Vhodným kontaktem s nevidomými a slabozrakými lidmi. Každý z nás může přispět k pohodovějšímu žití lidí se zrakovými potížemi už jen tím, že je bude umět oslovit, nabídnout jim pomoc, bezpečně je doprovodit apod

SONS ČR - O ná

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem. Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum Základním úkolem pro činnost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR v oblasti odstraňování architektonických a dopravních bariér i v budoucím období zůstane dbát o to, aby chodníky a další komunikace určené k pěší chůzi byly schůdné také pro občany s těžkým zrakovým postižením Infoportál pro mladé Dobrovolnická pomoc nevidomým. Dobrovolnictví, Pozvánky na akce, Praha nezisková organizace, pomoc nevidomým, Praha, Světluška Navigace pro příspěvek. Týdenní kalendář: kam můžete vyrazit? Lords of Volunteers v Brně . Vydejte se na cestu s Mladiinfo ČR

Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem zvyšovat jejich samostatnost a se začleňováním do společnosti. Věnujeme se také osvětě veřejnosti v této oblasti. Působíme v Jihomoravském kraji a jsme tu pro všechny, kteří potřebují z důvodu zrakové nedostatečnosti pomoc a podporu, a Jihomoravský kraj je jejich bydlištěm. Celonárodní veřejnou sbírku Bílá pastelka pořádá Spojená organizace nevidomých a slabozrakých. Letos jde už o 20. ročník. Výtěžek sbírky je určen na všechny služby, které poskytuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.V TyfloServisu a v krajských TyfloCentrech učíme nevidomé chodit s bílou holí; pracovat s pomůckami pro nevidomé jako je. Mluvík i čelenka pro plavce. Organizace pomáhá nevidomým v Šumperku. 14.11.2015. Šumperk - Teploměr, který mluví, malý přístroj hlásící barvu oblečení, hladinový indikátor zapípá, když je při zalévání kávy hrnek plný. To jsou jen některé z pomůcek, které používají lidé se zrakovým postižením.

Na Firmy.cz najdete 14 firem v kategorii Organizace pro zdravotně postižené v Českých Budějovicích a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Domeček - středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské, Centrum BAZALKA, o.p.s., Národní institut pro integrace osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská. SVĚTLO PRO SVĚT vrací zrak nevidomým a zrakově postiženým, zlepšuje kvalitu života lidí s postižením a bojuje za jejich práva v nejméně rozvinutých zemích světa. Financujeme oční kliniky, které provádí operace šedého zákalu a další oční péči, bojujeme proti trachomu. Dětem s postižením pomáháme navštěvovat školu, poskytujeme jim zdravotní péči a.

Pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým, Hostivice. Úkolem nadačního fondu Lumen Christi je pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým- Fond působí v těch Adresa: ČSL Armády 1705, BOX 57, 253 01, Hostivic Inspirací pro vás mohou být originální křišťálové věci vyráběné lidmi se zrakovým postižením. Výrobky můžete zakoupit na adventních trzích v Praze a výtěžek poputuje na služby zrakově handicapovaným. AKTUÁLNÍ NABÍDKY, Česko, Dobrovolnictví, Pozvánky na akce, Praha nezisková organizace, pomoc nevidomým, Praha. Okamžik (pomoc nevidomým) Malíček (dobrovolníci v kojeneckém ústavu) Oáza Karlín (komunitní centrum) SADBA - Salesiánská asociace Dona Boska (komunitní centrum) V současné době pracuje pro organizaci Hestia 8 lidí, dobrovolníci nejsou vedeni jako zaměstnanci Pomoc nevidomým řeší vyvolávací systémy pomáhala České poště organizace SONS. Byly vybrány především ty pošty, které jsou využívány nevidomými nejvíce. Bezbariéry v číslech. Naším cílem je dostupnost služeb pro každého. Tedy i pro lidi se zrakovým či jiným handicapem, ale také pro maminky s kočárky. Organizace výcviků asistenčních psů vodící psi pro nevidomé Zaměřuje se na pomoc nevidomým a lidem, kteří jsou z různých důvodů upoutáni na vozíček či lůžko, nebo musí dlouhodobě pobývat v ústavní péči. Patří sem vozíčkáři s různým stupněm nehybnosti nebo lidi s poruchou rovnováhy, lidi.

Organizace pro pomoc uprchlíků

Slepota je nejvážnější postižení zraku, neschopnost vnímat vizuální informaci. Úplná slepota je trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat světlo.Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí.. U některých živočichů však je slepota přirozená a není projevem žádného onemocnění Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Tyfloservis o.p.s., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Augustin při Univerzitě Hradec Králové, speciální školy a pedagogická centra, TyfloCentra v ostatních krajích ČR, Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje a Knihovna.

SONS ČR - Prezentační materiál Sjednocené organizace

Možná i vás už někdy napadlo, jak se dá žít bez zraku. Anebo možná dokonce znáte někoho ve svém okolí, komu se zrak horší a brýle už nepomáhají. V podobných obtížných situacích člověk potřebuje především informace, pochopení a odborné vedení Sabrina SCHLEGEL Bakalářská práce JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL - TYFLOSERVIS, O.P.S.PRO POMOC NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM Corporate Design for Tyfloservis, o. p. s. - Aid for blind and visually handicapped person Sabrina SCHLEGEL Bachelor's thesis JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL - TYFLOSERVIS, O.P.S.PRO POMOC NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM Corporate Design for Tyfloservis, o. p. s. - Aid for blind and visually handicapped person První systematický pokus trénovat psy pro pomoc nevidomým byl popsán kolem roku 1780 v pařížské nemocnici pro nevidomé Les Quinze-Vingts.Krátce na to, v roce 1788, vytrénoval slepý sítař z Vídně Josef Riesinger svého špice tak dobře, že lidé často nevěřili, že je Riesinger slepý

Darem na 21. ročník veřejné sbírky na pomoc nevidomým podpoříte například výcvik vodicích psů, sociálně právní poradenství pro nevidomé, výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově postižené ROSA - centrum pro ženy je nestátní nezisková organizace, která se specializuje na pomoc ženám jakožto obětem domácího násilí a jejich dětem. Pomoc realizují prostřednictvím odborného poradenství, vytvářením bezpečnostního plánu, poskytováním utajeného azylového domu a telefonickou krizovou linkou

Příloha č. 9: Profily organizací Kompenzační pomůcky pro ..

 1. A to i díky podpoře ze sbírky Skutečná pomoc, s jejíž pomocí se podařilo vybavit školu pro nevidomé v Peji profesionálním syntezátorem a zajistit tvorbu hlasové syntézy v albánštině, která nevidomým umožňuje využívat IT technologie, komunikující lidským hlasem v albánštině
 2. Posláním Centra Brno - Chrlice je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) služeb lidem nad 18 let se zrakovým postižením (nevidomým, slabozrakým a se zbytky zraku), zrakovým, sluchovým postižením a dalším kombinovaným postižením (mentální a tělesné), kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení a sociální situaci nemohou žít ve svém.
 3. Výpis článků pro tag: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Specializované pomůcky nevidomým usnadňují život venku i v domácnosti Vydáno 18.10.2013 Péče o osoby s hendikepe
 4. Koupí bílé pastelky mohou ve středu lidé v Česku přispět na pomoc nevidomým a slabozrakým. Celonárodní veřejná sbírka se koná po dvacáté a dobrovolníci v bílých tričkách při ní budou v ulicích měst nabízet za 30 korun bílou pastelku, která symbolizuje bílou hůl a život zrakově postižených
 5. Zkvalitnit život nevidomým a těžce zrakově postiženým - o to se snaží Organizace nevidomých z.s. už 17 let! A my jí teď chceme pomoci vybavit masérnu, kde budou nevidomí pracovat i si užívat! Pojďte do toho s námi

Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením: SONS

 1. Lidé, kteří si některý z předmětů zakoupili, přispěli na pomoc nevidomým dětem i dospělým z celé ČR. Během září se také konaly různé doprovodné akce, jako např. Den pro Světlušku ve Frenštátě pod Radhoštěm. Centrum volného času uspořádalo Benefici pro Světlušku
 2. Sbírka nevidomým. 13.9.2019. Sbírková celostátní akce na pomoc nevidomým Světluška Každoročně se naše škola účastní celostátní sbírkové akce Světluška na pomoc nevidomým, letošní rok nebyl výjimkou, s pomocí našich studentů 3. ročníku Provozu a ekonomika dopravy jsme vybrali: 2 161,- Kč Děkujeme všem za podporu
 3. Instituce a organizace Praha-východ - vyberte si ve spolehlivém seznamu firem a služeb, hodnocených zákazníky - průvodce pracemi, agenturami v Praze-východ nadační fond pro nevidomé Pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým, Hostivice. Úkolem nadačního fondu Lumen Christi je pomoc nevidomým a těžce zrakově.
 4. Výcvik asistenčních psů pro vozíčkáře začal až o něco později - poprvé ho vyzkoušeli v 70. letech v USA. Odtud se pak rozšířil i do zbytku světa. Dnes se speciálně vycvičení psi používají nejen pro pomoc nevidomým či tělesně postiženým, ale také slouží lidem s poruchami rovnováhy nebo pomáhají jako canisterapeutičtí psi, například u mentálně.
 5. Ve dnech 9. - 13. září proběhl již sedmnáctý ročník charitativní sbírky Sbírkové dny Světlušky, pořádaný nadačním fondem Českého rozhlasu. Zakoupením sbírkových předmětů se přispívá na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospě..
 6. Organizace pro pomoc uprchlíkům: Praha: 385 000,00 Kč: 275 000,00 Kč: zpřístupnění informací skupinám se zejména jazykovou bariérou: S JAHODOU po informační dálnici: JAHODA: Praha: 68 000,00 Kč: 68 000,00 Kč: nejen počítačová, ale vůbec gramotnost dětí a mládeže v problémovém regionu, na tuto skupinu NPPG nedosáhn
 7. Některé organizace pro zajištění své činnosti dobrovolníky nepotřebují a pouze je vybírají pro organizace (tzv. vysílající organizace), které naopak ano (tzv. přijímající organizace). Dobrovolníci zajišťují jednorázovou nebo opakovanou vizuální pomoc a další podporu nevidomým klientům při nejrůznějších.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (pobočka Přerov) Cílem sdružení je poskytovat pomoc nevidomým a jiným těžce zrakově postižených občanů a snažit se zajistit jejich integraci do společnosti Z 9. ročníku sbírky Světluška rozdělil Nadační fond Českého rozhlasu celkem 8,9 milionů korun. Podpořeno bylo 52 neziskových organizací poskytujících služby těžce zrakově postiženým a také 118 nevidomých dětí a dospělých, kteří o pomoc žádali přímo Občanské sdružení pomoci nevidomým a slabozrakým v likvidaci, předměty podnikání, předměty činnosti firmy Občanské sdružení pomoci nevidomým a slabozrakým v likvidaci. Informace o jednotlivých činnostech registrovaných obchodním rejstříke Ten je speciálně cvičen pro pomoc nevidomým. Má speciální postroj, který umožňuje nevidomému snadnou kontrolu pohybu jeho psa. Pokud jde nevidomý se svým psem, nemá rád, když jeho psa někdo obtěžuje, ať již snahou podstrčit mu nějaký pamlsek nebo odváděním jeho pozornosti voláním jeho jména

Video: Zuzana Daušová (55) z organizace Helppes: Učíme psy

SONS - oblastní odbočka Most E. Basse 1142/9, 434 01 Most na bývalé 13. ZŠ (nyní Soukromá střední škola pro marketing a podnikání) Telefon: 773 793 033, 778 487 409, 773 793 0 Koupí bílé pastelky mohou lidé v Česku přispět na pomoc nevidomým a slabozrakým. Celonárodní veřejná sbírka se koná po dvacáté a dobrovolníci v bílých tričkách při ní budou v ulicích měst nabízet za 30 korun bílou pastelku, která symbolizuje bílou hůl a život zrakově postižených

Organizace nevidomých, Havlíkova 38, 586 01 Jihlava, IO:266159932 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti a hospodaření obþanského sdružení spolenosti za rok 2013 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti Při příležitosti Světového kongresu WSAVA (Světové veterinární asociace malých zvířat) konaném od 11. do 14. října 2006 proběhla v Kongresovém centru v Praze dne 12. 10. 2006 tisková konference, zaměřená na projekt The Blue Dog - Modrý pes a na pomoc nevidomým Pomoc nevidomým a slabozrakým při měření glykémie Datum: 29.7.2009 Pro slabozraké či nevidomé osoby je čtení aktuálních údajů zobrazených na displeji osobních diagnostických přístrojů nedostupné

Nevidomí a slabozrací mají v Orlové nové centrum. Do něj si mohou každodenně přicházet pro pomoc, cenné rady, ale i jen tak si popovídat a užít si volnočasových aktivit. Prostory bývalé zvláštní školy nevidomým poskytlo město Orlová. Orlová, Karvinsk Exponáty, které doporučujeme slabozrakým a nevidomým návštěvníkům, jsou označeny tímto speciálním piktogramem. Na pokladně si také můžete zdarma vypůjčit tištěného průvodce pro asistenty nevidomých návštěvníků. Průvodce obsahuje výběr doporučených exponátů, tipy pro jejich ovládání a praktické informace. Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postišením (identifikátor 2026800) - forma ambulantní a terénní. Služby byly zařazeny do programu podpory sociálních služeb, které mají charakter celostátní (nadregionální). Stávající registrované služby k 9. 1. 2015 zanikly. Pomáháme nevidomým Poskytuje pomoc v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Na Skalce 819/15, 150 00 Praha 5 tel: 602 666 415 (Po - Pá 13:00 - 17:00) email: kacko@sananim.cz www.sananim.cz. SONS ČR, z.ú. - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Poskytuje pomoc nevidomým a slabozrakým osobám a jejich rodinám

Izraelská pomoc nevidomým. 30. 12. 2009 9:50:00. Pomocí speciálního softwaru a algoritmu vyvinuli na Hebrejské univerzitě nový přístroj pro nevidomé. Soundscapes umožňuje vidět pomocí tónů a napodobuje tak částečně systém u netopýrů. Zesnulý předseda teroristické Organizace pro osvobození Palestiny Jasir. Zrakově postižení hudebníci pomohli nevidomým ze Zemí vzdálených, který je zároveň patronem projektu HUDBOU PROTI SLEPOTĚ, jehož cílem je v průběhu celého roku upozorňovat veřejnost na závažnost problému souvisejících se slepotou v rozvojových zemích a získávat tak finanční prostředky na pomoc nevidomým. Světlo pro svět - Light for the World, o.s. Základním posláním SVĚTLA PRO SVĚT je pomoc nevidomým a osobám se zrakovým postižením v rozvojových zemích, zejména Etiopii, Rwandě a Burkině Faso Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu fungující od roku 2003. Pomáhá těžce zrakově postiženým vyrovnávat podmínky se zdravými lidmi, a tím směřovat k osamostatnění a naplnění životních rolí dle své volby. O finanční podporu mohou žádat jak jednotlivci, tak organizace, které zajišťují služby pro osoby s těžkým zrakovým. Nejen nevidomým a vozíčkářům, ale i autistům, neslyšícím, epileptikům či diabetikům může výrazně usnadnit život pes. Vycvičený čtyřnohý asistent totiž podle trenérky Kateřiny Kadlecové z organizace Helppes dokáže nejen upozornit na překážky či podávat předměty, ale také komunikovat s okolím místo svého pána, předvídat záchvat nebo ohlásit textovou.

Sdružení pro podporu nejen nevidomých. Tyflocentrum Brno Společnost poskytující pomoc nevidomým a slabozrakým lidem. Ruce.cz Portál umožňuje nahlédnout do světa ticha, kultury neslyšících, znakového jazyka a tlumočení. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Moderní domov pro seniory v západní části Ústeckého kraje. V provozu od roku 1998. Domov pro seniory Podbořany poskytuje služby osobám nad 60 let kteří potřebují pravidelnou pomoc a péči druhé osoby. Péče 24 hodin denně

Češi pomáhají v Africe i Asii: Skutečná pomoc změnila kSvětluška a Nadace Vodafone dávají 500 000 Kč naNÁVŠTĚVA V DĚDINA oBeseda s nevidomou paní a asistenčním psem | 5aSVĚTLO PRO SVĚT | DarujmeVáclavské Vánoce aneb vánoční trhy nejen pro PražanyBotanická zahrada Olomouc | Středisko sociální prevence

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je vytvoření stabilního zázemí, které uživatelům poskytne plnohodnotnou náhradu rodinného prostředí. Snahou domova je zajistit uživatelům prožití takového života, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí SOUHRN Zrakově postižení občané by se jen obtížně obešli bez pomoci profesionálních služeb pro osoby s postižením zraku a bez některých pomůcek, které jim umožňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů či prostřednictvím zbytku zraku, popřípadě pomůcek na přípravu a realizaci pracovního uplatnění V pořadí svůj 16 Benefiční ples připravuje na pátek 15. února obecně prospěšná společnost Tyflo ČR, pobočka Jihlava. Výtěžek půjde na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým. Organizace Tyflo ČR poskytuje od roku 2002 služby a zájmové činnosti nevidomým a zrakově postiženým v celé ČR, převážně však v Kraji Vysočina

 • Film metro 2013 cz dabing.
 • Iphone 8 staci 64gb.
 • Obrázkové sudoku pro děti online.
 • Anglicky ridicak v cr.
 • A propanol.
 • Pojištění za škodu způsobenou třetí osobě.
 • Bmw e92 coupe.
 • Paintball klecany.
 • Pokoj pro miminko levně.
 • Ms jeneč jidelni listek.
 • Program na vypnutí wifi.
 • Bezpulzová elektrická aktivita.
 • Nepenthes alata.
 • T08b dispozice.
 • Označení prvního a posledního stupně schodiště.
 • Mexiko vlajka.
 • Slavia praha stadion sektory.
 • Bono u2.
 • O2 e shop.
 • Freeware panorama stitcher.
 • Alpro protein.
 • Novorozenec se poti na zadech.
 • Cyklus života človeka.
 • Tetovani jizni cechy.
 • Dodge challenger hemi rt.
 • Venkovní zastínění pergoly.
 • Plavani pro deti strahov.
 • Volkswagen třebíč.
 • Velikost rukavic scott.
 • Halloween film 2018.
 • Chvaly zámek.
 • Nábytek pro kosmetické salony.
 • Tipy na akné.
 • William shakespeare project.
 • Geometry dash pc.
 • Tanec modrých andělů.
 • Morava park fest 2019.
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí vzor 2018.
 • Freerider el cap.
 • Nadstandardní pokoj fifejdy.
 • Bar code.