Home

Antecedentní údolí

Antecedentní údolí vzniká v oblastech výzdvihu zemského povrchu, kdy vodní toky reagují tak, že se zařezávájí hluboko do skalního podkladu Údolí Berounky sleduje červená turistická značka, na mnoha úsecích se ovšem od řeky značně vzdaluje. Na dlouhých kilometrech chybí mosty, které v létě nahrazují dnes už téměř raritní sezonní přívozy. V okolí řeky nejsou větší sídla, průmysl ani hlavní komunikace, takže přístup veřejnou dopravou je dost. - stěny údolí se do široka rozevírají a příčný profil připomíná spíše písmeno U - vodní tok na údolním dně meandruje a střídavě podkopává oba svahy. Antecedentní údolí - antecedentní údolí vzniká v oblastech výzdvihu zemského povrchu, kdy vodní toky reagují tak, že se zařezávají hluboko do skalního. Antecedentní charakter údolí a jeho hloubka podmiňují i zcela mimořádně pestrou geologickou stavbu údolních svahů pozoruhodnou v celostátním měřítku (Svoboda- Chalouý a kol. 1961, Vejlupek a kol. 1990, Vítek 1991, Prouza 2004, 2007), nebo

GeoWeb: Dotaz: antecedentní údolí

Sedm nejkrásnějších údolí v Česku

V Údolí smrti se v 19. století těžilo zlato i stříbro, ovšem se střídavými úspěchy. Hitem se pak stal borax, sůl potřebná k výrobě mýdla, hnojiv, skla a dalších výrobků. Dobrodruha Waltera Scotta sem přivedl sen o zlatě. Nevíme, jestli ho někdy našel Jejich osu tvoří řeka Labe se svým krajinářsky mimořádně hodnotným údolím, místy až několik set metrů hlubokým, vzniklým zařezáváním velkého toku do pozvolna zvedajícího terénu (antecedentní údolí)

• PRŮLOMOVÉ - ANTECEDENTNÍ-řeka je starší než morfostruktura - údolí v údolí - cyklové hrany - lze z nich odvodit výšku zdvihu př. Váh - napříčMalou Fatrou PRŮLOMOVÉ - EPIGENETICKÉ-řeka se za řezává bez ohledu na odolnost podloží př. Wisla (pod Krakovem) - málo odolné miocenní sedimenty →tvrdé jurské. Mezi základní rysy reliéfu patří tektonicky rozlámané cuesty na jižním okraji (čela na sever), strukturně podmíněné plošiny, stolové hory, ojedinělé neovulkanické suky a jako obzvláště morfologický útvar lze klasifikovat hluboce zaříznuté antecedentní kaňonovité údolí Labe a jeho přítoků Charakteristika objektu: Skalní výchozy litošických slepenců, meandry, žíly metaandezitů a metaryolitů., antecedentní údolí Exkurzní lokalita: ano ID : 358 Kategorie: Geografie, Geologie Typ práce: Vysokoškolské okruhy Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o výpisky pojmů z geomorfologie.Nalezneme zde pojmy, které zastupují geomorfologické tvary vzniklé působením řeky (meandr), ledovců (moréna, fjord, kar), moře (abraze), sněhu (nivace) a jiné

se zvedajícího terénu (antecedentní údolí). Druh˘ vût‰í vodní tok CHKO, Plouãnice, je zajímav˘ neobvykle vel-k˘m sklonem v posledních 16 km pfied ústím do Labe v Dûãínû (6,4 %). Centrální ãásti obou geomorfolo-gick˘ch podcelkÛ jsou odvodÀovány systémem drobn˘ch vodních tokÛ, smûfiujících k Labi. Její antecedentní údolí je místy zahloubené až 400-550 m pod úroveň temen okolních kopců. Labe je významným dopravním koridorem. Vstupní místo z široké Labské nížiny do údolí Labe (a tudíž i dále na sever Čech a do Saska) se nazývá Brána Čech (Porta Bohemica). Při vstupu do Českého středohoří se mění.

JURÁČEK, Jan. Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu. Informace České geografické společnosti, Praha, 2009, roč. 28, č. 1, s. 9-12. ISSN 1213-1075. Tento údolní úsek lze vzhledem k současné zdvihové tendenci označit za antecedentní Údolí slonů v pražské zoo, kde se v roce 2016 narodila hned dvě slůňata. Buďte u toho s námi

Údolí smrti: 57 stupňů a tajemné chodící kameny Amerika

Údolí . 11.06. 06:32 Opěrná zeď spadla na silnici, hrozí sesun domu! Ženu museli evakuovat . Redakce TN. 12.03. 00:33 Oheň zachvátil rodinný dům, plameny vyšlehly ze střechy . Redakce TN. Obchodní sdělení. Peru: Posvátné údolí — Objektiv, Z Itálie teď míříme na druhý konec světa. Do Latinské Ameriky, do říše Inků - do Peru. Posvátné údolí, střežené pevnostmi Ojantajtambo a Pisak bylo přímo zemědělskou pokladnicí říše Inků. V úrodném údolí řeky Urubamby, kterou lemují vysoké hory, Inkové pěstovali kukuřici, brambory a další desítky produktů

GeoWeb: Dotazy z geologie - gweb

 1. Děčínská vrchovina - Wikipedi
 2. Údolí stínů / We Were Soldiers (2002) ČSFD
 3. Údolí včel (1967) ČSFD
 4. Údolí děsu zachraňovalo lidi od hladu a bídy, nyní láká
 5. Jak kdysi dávno vzniklo kaňonovité údolí nazvané Peklo

V nejsušším a nejžhavějším místě Severní Ameriky: Údolím

 1. Geomorfologické tvary okresu Litoměřice - Zeměpis
 2. Geomorfologie - AOPK Č
 3. Geologické lokality - Vyhledávání - Litošice - Senický poto
 4. Pojmy z geomorfologie - Seminarky
 5. Hydrologie - Cittadell
 6. Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků
 7. Video přenos z Údolí slonů - Zoo Prah

Udoli - vše o tématu Blesk

 1. Chvaletická pahorkatina - Wikipedi
 2. Údolí - John Renehan Databáze kni
 3. Údolí smrti: Brána do jiného světa - Novinky
 • Tělové svíce použití.
 • Pyrvinium.
 • Sýrová omáčka bez taveného sýra.
 • Avokado.
 • Čsfd suits.
 • Přeprava ryb z norska.
 • Jak zapojit led svetlo.
 • Váha betonu.
 • Okna pramos recenze.
 • Reklamní textil fruit of the loom.
 • Audio editor open source windows.
 • Hledá se dory online cz celý film.
 • Kasparek v rohliku 5.
 • Oxidy druhy.
 • Ocasatí obojživelníci rozmnožování.
 • Lightroom základy.
 • Cepovany guinness.
 • Reklamace skla na mobil.
 • Video na instagram z pc.
 • Luxol ořech.
 • Sestra lucie fatima.
 • Moodle jazgym.
 • Stora enso ostrava kariéra.
 • Rafinha inter.
 • Jessie všechny díly.
 • Dna ukazkovy jidelnicek.
 • Vzhled policisty.
 • Konzumace syroveho spenatu.
 • Tatralandia wellness.
 • Oxalis druhy čajů.
 • Munchkin zombíci.
 • Husa velka.
 • Chirurgické odstranění jizev praha.
 • Linux cz.
 • Pecene kure se stavou.
 • Louskáček vinohrady.
 • Fitness kolac s tvarohem.
 • Ps4 hry.
 • Mudr hadač trutnov.
 • Hortenzie runaway bride.
 • Perlovka modrá.