Home

Slovní druhy kontrola

příručka pro ověření určení slovního druhu — PS

Ostatní slovní druhy nesou označení např. citosl. pro citoslovce, část. pro částice, čísl. pro číslovky, příd. pro přídavné jméno, atd. Jedná se o publikaci: * Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Slovní druhy se dělí na slova ohebná (skloňují se, nebo se časují) a slova neohebná (neskloňují se). Slova v závorkách jsou názvy jednotlivých slovních druhů v latině.Slovní druhy jsou základem tvarosloví a je potřeba je znát; v mnoha případech je jejich znalost důležitá i v pravopisných cvičeních atp V českém jazyce existuje deset slovních druhů, které se rozdělují na dvě skupiny, ohebné a neohebné slovní druhy. Ohebné jsou ty slovní druhy, které se dají skloňovat či časovat, což znamená, že se jejich tvar mění v závislosti na pádu či času. U neohebnýc Slovní Druhy .cz - Český jazyk, slovní druhy a testy na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití. Naleznete zde tyto slovní druhy Hromadná - značí skupinu stejných věcí a mají jednotné číslo (listí, křoví, loďstvo, námořnictvo): Pomnožná - značí jeden kus, ale i více kusů, přičemž mají množné číslo (kamna, housle, kalhoty): Látková - značí látku bez ohledu na její množství a mají jednotné číslo, nemůžeme u nich lehce určit počet. Pokud použijeme množné číslo, mění se.

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Obecně slovní druhy představují rozsáhlou kapitolu, která se rovněž nazývá tvarosloví (lat. morfologie), což je jazykovědní disciplína, která se zabývá ohýbáním či skloňováním slov (přídavných jmen, podstatných jmen atp.). Slovní druhy jsou velmi specifické v tom, že k jejich perfektnímu naučení potřebujete. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek Související diskuze-slovní druh slova pestrost (1)-jaky slovni druh je opravdu (1)-Jaký slovní druh je nad (2)-Další, jaký je to slovní druh?(9)-Slovní druh příliš (1)-Jaký slovní druh je červeň (1)-Jaký slovní druh je červený (1)-co je za slovní druh kolem když věta je.

přehled, slovní, druhy, montessori, symboly: Počet stránek: 1: Ke stažení i jinde: NE: Věk 6 - 9 let 9 - 12 let Pro rodiče Forma Plakáty Na zadní straně kontrola. Hodnocení 915x Zdarma. 0 Kč. Před: malým: roste: vysoký: topol. kontrola. Určování slovních druhů - Určování slovních druhů - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Slovní druhy 09.01.2012 15:38. Přehled slovních druhů - následující tabulka ke stažení ZDE. Přehled slovních druhů na Kaminet.cz + procvičování (spousta cvičení včetně zkoušení

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube DRUHY SLOV. Urči správně druh každého slova ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Lidé. Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu Příslovečné určení je další z rozvíjejících větných členů a v tomto článku se o něm pokusíme shrnout základní informace. Co je příslovečné určení? Příslovečné určení (latinsky adverbiale) je řazeno mezi větné členy rozvíjející (společně s předmětem, přívlastkem a doplňkem). Příslovečné určení tedy dále rozvíjí větní členy základní.

SLOVNÍ DRUHY OHEBNÉ

Druhy číslovek. Číslovka je slovní druh vyjadřující počet, pořadí, násobnost. Číslovky se dělí na: určité - vyjadřují přesný počet (jedna, dvakrát, tisíceré díky) neurčité - vyjadřují počet jen obecně (několik, málo, moc). Určování číslovek a jejich druhů si můžete procvičit na našich stránkách Vyber správné odpovědi, pak stiskni kontrola. Všechny otázky najednou: <= => Podstatná jména: označují názvy zvířat, dějů, věcí, osob a vlastností. zastupují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. patří mezi slovní druhy, které se časují. patří mezi slovní druhy, které se skloňují. Slovní druhy: Pětiletý, stověžatá. Víte, k jakému slovnímu druhu patří slova jako pětiletý, stověžatá nebo třeba stoprocentní? Pokud si nejste úplně jistí, mrkněte do našeho článku Zde můžete procvičovat slovní druhy v online interaktivních testech. Zásady ochrany osobních údaj. Slovní druhy č. 7‚ 8‚ 9‚10 +mix...úplně dole jsou souhrná cvičení základního určování. Předložky 7 j sou slova, která podobně jako příslovce vyjadřují různé bližší okolnosti děje, ale teprve ve spojení se jmény tvoří předložkový pád nebo předložkovou vazbu. Patří k podstatnému jménu. Neohebné.

PRAVIDLA - Slovní druhy přehle

Jak se ptáme na slovní druhy - pravopiscesky

SLOVNÍ DRUHY - Český jazyk | UčiteléUčitelům

SLOVNÍ DRUHY Slovní druhy. Cvičení na slovní druhy. Závěrečná kontrola. Pokud vám připadá, že se nějaké slovo v práci často opakuje, projděte celý text znovu a vždy, když v něm narazíte na toto slovo, podtrhněte si ho. Podle toho poznáte, jak často dané slovo v práci je.. Na obrázku vidíte symboly (tělesa), která představují či zastupují slovní druhy. Je na nich úžasné, že splní účel - bez dlouhého - bohužel stále dějící se ho - unavujícího vysvětlování učitelem - mnou představené učivo přirozenou cestou, tedy velmi snadno vysvětlit a umocnit logické myšlení dětí. Vysvětlím, jakým způsobem lze učit. kontrola PS8 17-1. Slovní druhy. Sloh str. 33/3, 5 + rozdělit si papír na 10 částí, nadepsat čísla a názvy slovních druhů, v letácích a časopisech vyhledávat slova, lepit je do příslušných okének (dlouhodobý úkol Paradoxně jste ho sám použil v dotazu a je to příslovce. může být i i jinym slovním druhem doplněno 21.01.18 16:13: Ten slovník současné češtiny trochu kulhá Slovní druhy - Latinsky; Slovní Druhy .cz - Český jazyk, slovní druhy a testy; Odkazy. Testy >> Český jazyk - slovní druhy; Poslední komentáře. Obchodní úspěšnost Vašeho webu zvýšíte pochopením a osvojením si pojmů Internetový marketing a SEO - optimalizace pro vyhledávač

Slovní druhy .c

Online hodina - slovní druhy . PS: 13/1,2 - domácí úkol (na čtvrtek) PZK: PS Přijímačky v pohodě: Pravopis: 11-15; Středa 11.11. Online hodina - PS Přijímačky v pohodě: Pravopis: 11-15 - kontrola. UČIVO pro žáky bez PZK: PS str. 48/9, 49 souhrnný test. Čtvrtek 12.11. Online hodin LOGICKÉ SLOVNÍ ÚLOHY - Sweb.cz kontrola Vysvětlení pojmu Osoba učivo českého jazyka pro třetí třídu Kompletní soubor online učiva českého jazyka pro třeťáky je téměř u konce. Již brzy bude zveřejně..

Slovní druhy - přehled, význam a příklady slo

 1. ka koupila maso na oběd.
 2. ujte a vystřihněte. Z druhé strany nalepte magnet a můžete je rozházet na tabuli a pak složit jako kontrola pro děti. Můžete je dětem rozházet pouze na lavici a děti je musí složit, jak jdou za sebou, zkontrolují s tabulí..
 3. Slovosled (slovní pořádek, pořad) je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých větných členech atp.Toto pořadí není náhodné, ale řídí se podle typu jazyka určitými pravidly
 4. Druhy přísudku - přehled pro 7. třídu Pátek, 22 Únor 2013 11:26 | Napsal uživatel Mgr. Daniela Petrušková PŘÍSUDEK - vyjadřuje, co se povídá o podmětu, co nositel nebo původce děje dělá, co se s ním děje př. Myši mi sežraly sešity. - nadepisuje.

Seznam cvičen

Online hodina - slovní druhy . PS: 13/1,2 - domácí úkol (na čtvrtek) PZK: PS Přijímačky v pohodě: Pravopis: 11-15; Středa 11.11. Online hodina - PS Přijímačky v pohodě: Pravopis: 11-15 - kontrola. UČIVO pro žáky bez PZK: PS str. 48/9, 49/ souhrnný test. Čtvrtek 12.11. Online hodin Slovo který je zájmeno, a to buď tázací nebo vztažné. Anonym Toqynuj - 14.10.2013 15:54. Kontrola úkolu - pracovní sešit 60/2: 1 - He´s got long hair. 2 - She´s got blond hair. 3 - He´s got short hair. 4 - She´s got short hair. 5- He´s got blond hair. 6 - She´s got long hair. Nové úkoly: Pracovní sešit: str. 61 - doplň správné věty do bublin. 62/2 - zakroužkuj správné slovo a vybarvi si obrázk Slovní druhy s vysvětlením a příklady. druhu na cas pracovni list urcovani slovnich druhu cj urcovani slovnich druhu kontrola urcovani slovnich druhu ve vetach cviceni urcovani slovnich druhu pro treti rocnik slovni fotbal tabulka slov slovni druhy slovnich druhy kreslici tabulka barevna 2 druhy slovni druhy jeji.

Vypracuj zadání v Teamsech do 9.11. do 18:00 téma: slovní druhy, test bude klasifikován Sloh: Kontrola Vaší domácí práce : Výklad. Líčení U 119, vypracujte si výpisky ze str. 119 a 120 a přečtěte si V žáru letního slunce 119-120 - obě ukázky od 2.11.-6.11 Čítanka 20-23 trénujte hlasité čtení , vypracuj úkoly (kontrola online-pátek) Slohová výchova str.6,7 (prezentace v pátek online, kdo nebude přítomen odevzdá na whatsapp) - trénovat řady vyjmenovanách slov _____ Úkoly na týden 19.10. - 23.10. Povinná práce. Slovní druhy str. 12-14 (společně v online škole Slovní druhy str. 23-25 ( část v online hodině) Pravopisné pětiminutovky str. 21 (u prvního sloupce urči slovní druhy a napiš nad slova čísla)-k odevzdání. Vyjmenovaná slova str. 25-28 ( část v online hodině) str. 26/5 - k odevzdání. Čítanka 28-30 (v online hodině) - na hodině hlasité čtení, pročti si text, ať se ti. Nadepiš slovní druhy. Jedná se o větu jednoduchou nebo souvětí? Podtrhni základní skladební dvojici. U podstatného jména toulkách urči mluvnické kategorie. U slovesa v_díval urči mluvnické kategorie. Proveď rozbor stavby slova rozpálený. 2. UČ str. 59/ cv. 16 Vypracuj do školního sešitu Učivo: Slovní druhy, určení druhů vedlejších vět. Cíle/výstupy: - utvrzuje probrané učivo. Na hodinu si připravte vyřešený pracovní list s vedlejšími větami a druhy poměrů mezi hlavními větami. Středa 4. 11. Téma: Skladba. Učivo: Opakování druhů vedlejších vět a významových poměrů mezi větami hlavními

Slovní druh(y) přehledn

Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů Latinsky objekt; předmět je rozvíjející větný člen; nejčastěji rozvíjí slovesa, někdy i přídavné jméno (zřídka); Ptáme se na něj pádovými otázkami mimo 1. a 5. pádu; u předmětu určujeme i jeho pád; předmětem bývá nejčastěji podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka a někdy i infinitiv slovesa; předmět rozlišujeme na holý (navrhl. Kontrola úkolů proběhla ke dni 9. 11. 2020. Někteří z Vás mají prozatím všechny úkoly splněné, někteří nikoliv - mnozí z Vás mají také nesplněné úkoly za měsíc ŘÍJEN. Prosím o co nejrychlejší dodání úkolů, které se měly odevzdávat nejdéle do 13. 10. 2020

jaký slovní druh je potom? - Ontol

Symboly slovních druhů - eSchovka

 1. 3) Tento týden si zopakujte slovní druhy, pády a vzory podstatných jmen. Opakujte si podle svého tempa. Někdo toho stihne více, někdo méně. Můžete mi opět poslat print screen obrazovky, abych věděla, jak vám to jde. a) Zopakuj si jaké máme slovní druhy
 2. CJ - Český jazyk - Slovní druhy a principy jejich třídění; UCE - Účetnictví - Účetní dokumentace, účetní zápisy, jejich kontrola a opravy; E - Ekonomie - Komerční banky a jejich obchody; UCE - Účetnictví - Majetek podniku, zdroje financování a jejich zobrazení v
 3. Publikace Slovní druhy expres má pomoci žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol orientovat se v základní problematice určování slovních druhů
PPT - Anotace : Slovní druhy - podstatná jména II Autor6

Procvičujeme slovní druhy - Sweb

 1. Angličtina na každý den - Milan Šudoma . Moderní způsob studia - součástí této publikace je registrační kód - zaregistrujte se a studujte angličtinu přes internet - mějte stále přehled o svých znalostech - automatická kontrola a vyhodnocení testů - rozvíjejte všechny dovednosti: slovní zásobu, gramatiku, poslech, čtení, psaní - ptejte se učitele online - mějte po.
 2. ut
 3. V pondělí bude kontrola čtenářských deníků. 25. 11. 2020 - hodina českého jazyka začala procvičováním - slovní druhy - vyjmenovat, co je podst.jm., sloveso, předložka, spojka. Společná práce v učebnici - cvičení, kde děti doplňovaly správné i/y,í/ý.
 4. co je to: Slova v češtině dělíme do 10 skupin, které nazýváme slovní druhy: 1. podstatná jména (názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů), 2. přídavná jména (vlastnosti osob, zvířat, věcí, dějů, jevů), 3. zájmena (zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně odkazují), 4. číslovky (označují počet, pořadí, počet druhů, násobnost)

* kontrola PS s. 19/1,5 - máš poslaný email, slovní úlohy z učebnice projdeme na online výuce matematiky ve středu * učebnice 31/ žlutý rámeček - jednotky času, prohlédni si převodní tabulku * do sešitu M2 vyřeš cvičení 1 v učebnici s.31 zaslat prosím * PS s. 20/1,2 - používej převodní tabulku . Č Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Druhy, formy a směry vývoje kontroly. MNG - Management. Následná kontrola - hodnotí vykonané činnosti a poskytuje náměty ke zlepšení výsledků a práce do budoucna. V souladu s kritériem způsobu vyjádření bývá kontrola rozdělována na: Kontrolu slovní Kontrolu hmotnou (naturální) Kontrolu hodnotovou (finanční. 5.5 Kontrola podle způsobu vyjádření kontrolované skutečnosti. Podle způsobu vyjádření kontrolované skutečnosti může být kontrola: slovní, vyjádřená slovně, což je např. hodnocení pracovníka, hmotná, vyjádřená v naturálních jednotkách, např. výroba v kusech

PPT - Zájmena, druhy zájmen PowerPoint Presentation, free

Určování slovních druhů - Procvičování online - Umíme česk

Druhy přísudků. Mohu poprosit o kontrolu a korekturu? 1.Je nám tu bez něj smutno. Nám je podmět a je smutno je přísudek jmenný se sponou? 2. Na obzoru se zablýsklo. Podmět tady není a zablýsklo se je přísudek slovesný? 3. Všechny úkoly jsme splnili I. Kontrola domácího úkolu - vytvořené věty. II. Slovní druhy 1) opakujeme 2) dělení slovních do 2 skupin na ohebné a neohebné 3) Co znamená, když je slovní druh ohebný? 4) Které ohebné slovní druhy známe a co s nimi můžeme dělat? Jakým způsobem vznikají slovní druhy Kontrola: Žáci, které paní učitelka vyvolá, jednotlivě přečtou, jaké slovo jim vyšlo. Další žáci řeknou slovní druhy daných slov. 8:30. Vymysli několik dvojic číslovka + podstatné jméno ( př. dvoje kalhoty, šest motýlů aj.) Ukončení činnosti: Položení hlavy na lavici

Naše třída II

Slovní druhy :: Vítejte ve třídě U Mufa

Druhy sloves. plnovýznamová slovesa mají vlastní význam - oproti pomocným nebo způsobovým slovesům, ale mnohá níže uvedená zvláštní slovesa mohou v určitém kontextu fungovat i jako plnovýznamová,; neplnovýznamová slovesa pomocné sloveso se používá jako nesamostatná složka vedle významového slovesa při tvorbě složených slovesných tvarů (např. české být. Kdy používáme stupňování přídavných jmen. Přídavná jména stupňujeme, pokud chceme vyjádřit, že nějaký předmět nebo osoba má vlastnost vyjádřenou přídavným jménem ve větší míře než jiná osoba nebo jiný předmět. Úplně jednoduše bychom mohli říct, že každý člověk je jinak vysoký a pokud někdo měří 160 centimetrů a někdo naopak skoro dva metry.

Slovní Druhy RAP - YouTub

Právní upozornění: . Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora Tento slovník se stane Vaším nejlepším přítelem při rozšiřování slovní zásoby. Využijte také informace o stylových příznacích jednotlivých významů, které Vám pomohou vyjadřovat se zcela přesně a adekvátně. Mén Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Slovní druhy-slovesa -pošlu list-slovní druhy- přehled Kontrola: a red lorry (červený náklaďák), a yellow dinosaur (žlutý dinosaurus), a blue robot (modrý robot), a green pencil-case (zelené pouzdro), a white ruler (bílé pravítko), a purple car (fialové auto) 4. PS str. 21/ cv.2 - najdi obrysy věcí a vybarvi j

DRUHY SLOV - Luštěnk

Ciferný součet Rozklad na prvočinitele Najdi dělitele Největší společný dělitel Nejmenší společný násobek Procenta slevy Kombinatorika slovní úlohy Zjednodušení zlomků Sčítání zlomků Odčítání zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Tabulka 100 Záhadné sčítání Záhadné rovnice Magický čtverec Slovní. Slide 2 Žáci roztřídí slova podle slovních druhů - ohebné, neohebné. Slide 3 Žáci určí slovní druh slova. Kontrolu provedou kliknutím na čtvereček. Slide 4 Žáci roztřídí slova na spojky/předložky. Kontrola tlačítkem check. Slide 5 Žáci podtrhnou podstatná jména v textu. Slide 6 Kontrola předchozího cvičení 26.11. 2020 - Neohebné slovní druhy, online hodina, prezentace k online hodině Neohebné slovní druhy, vyplňte pracovní list NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 1, 27.11. - on-line výuka - násobení zlomků + písemný test : odčítání zlomků, kontrola z 25.11. zde :. Jaké to jsou slovní druhy: na kterém, samé? Kam bych ho jinak zařadila například? Myslím, použít jinak než jako zájmeno - kontrola MD - DÚ - PS 3/1, 2. anglický jazyk A1 - škrtačka - osobní zájmena, rodina - sešit English - have got - otázky, krátké odpovědi - kontrola DÚ a práce z pondělí - HW - lísteček - věty has got/hasnt got. středa 16. 9. český jazyk - gramar.in - slovní druhy (opakování ze 3. ročníku) - ČJŠ - uč. 11/11.

Škola s nadhledem - zábavné online procvičování od

Pokud něktré cvičení na slovní druhy již máš částečně udělané z minulé hodiny, dopracuj si zbytek a překontroluj. Nezapomínej si opakovat zájmena (druhy zájmen) + kontrola domácího úkolu v PS ze dne 29.9. 20.9. ŽÁCI, ZDE BUDETE NACHÁZET MATERIÁLY PRO VÝUKU JAZYKA ČESKÉHO PO DOBU VZDÁLENÉ VÝUK 1) Urči pomocí čísla slovní druhy. 2) U podstatných jmen (vypiš si je pod věty) urči rod, číslo a pád. 3) Najdi slovo s předponou. 4) Kolik let uplynulo od r. 1989? Středa 18. 11. Kontrola včerejší práce - online. PS str. 19/ celá - pokud se to povede, měli bychom se sejít na online výuce. Čtvrtek 19.11 Vyber z nabídky správné řešení. Kontrola . Neznám věk, takže nevím, jak vysvětlit. Slovní druhy se učí na nižším stupni ZŠ. Musíte znát základní pravidla, jinak nelze .Existuje několik hledisek. 1. Ohebnost slova - schopnost měnit tvar nebo koncovku podle jeho postavení ve větě neohebná slova tuto schopnost nemají, ohebná ano Vyber z nabídky správné řešení. Kontrola . kapitá

PRAVIDLA - Příslovečné určen

Podmět. Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem.. Slovní druhy v podmětu. Podmětem je nejčastěji jméno, zejména podstatné jméno nebo zájmeno, nicméně v pozici podmětu se může uplatnit libovolný slovní. Slovní druhy. Slovní druhy_0. Slovní druhy_1. Huňatí králíčci. Žížalí procházka. Kontrola-----Přejatá slova - test ze slov, která jsme probírali v hodině. Kliknutím na Zobrazit skóre se dozvíš, kolik odpovědí máš správně. Test můžeš napsat i víckrát. Přejatá slova 2 - je test na nová. 2) Urči slovní druhy u vět 11 a 14. PS Vyjmenovaná slova 20/9, 21/1 ČTENÍ - v Čítance si přečti článek na str. 14 - 15 a splň úkol Cesta na ostrov čtenářů č. 4 - napiš do cvičného sešit - společná kontrola připravených cvičení z uč. str. 66 - uč. str. 67 - společné shrnutí - slovní druhy + cv. 2 - ústně - pracovní sešit str. 33 - vyplňte si všechna cvičení ( 1-4

Druhy číslove

- kontrola práce z minulého týdne - procvičování vyjmenovaných slov - slovní druhy a nově podstatná jména - něco z písanky . Nejprve kontrola úkolů z minulého týdne: Čj - Kontrola úkolů z týdne 23.3.- 27.3.doc (25.5 kB) Trocha vyjmenovaných slov: Pracovní list si buď vytiskni nebo piš do svého sešitu TESTOHRANÍ - 4. test ABC na téma: OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY, 1., 3. a 4. část (3 stránky, kdo neskládá přijímačky - jen 2 strany) TESTOHRANÍ - 5. test ABC na téma: PRAVOPIS PO SLOVECH PŘEJATÝCH (2 ks, jeden oboustranný, druhý jednostranný) TESTOHRANÍ - 6. test ABC na téma: SLOVNÍ DRUHY - OHEBNÉ, NEOHEBNÉ (1 ks.

Slovní Druhy Ohebn

DUM 15: Náprava, stabilizátory, kontrola geometrie; DUM 16: Druhy oprav motorových vozidel; DUM 17: Kontrola mazací soustavy motoru; DUM 18: Druhy olejů a mazacích tuků; DUM 19: Chlazení motoru - kontrola chladících soustav motoru; DUM 20: Chladící kapaliny - kontrola, výměn M - kontrola dú, vysvětlení zaokrouhlování na desítky a jednotky (1,2,3,4 - dolů, 5,6,7,8,9 - nahoru) - video. s amostatné úkoly: PL - udělat cvičení s loďkami, PL 16 - vybarvit 10 čísel. Př - kontrola zápisů v sešitě- v sešitě by mělo být TOTO všechno - zkontrolujte si. Kdo něco z toho nemá, napíše si!! Český jazyk - procvičujeme slovní druhy (žáci dostali do sešitu pomůcku - nalepili si ji na desky sešitu), procvičili jsme si určování slovních druhů (zkontroluj si, co jsi napsal: KONTROLA) Matematika - zaokrouhlování: zopakovali jsme si pravidla zaokrouhlování na desítky a stovky, procvičuj ONLIN Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výuka > Ohebné slovní druhy. Ohebné slovní druhy. Autor: Ivana Brožová . Anotace: Příspěvek je zaměřen na procvičování ohebných slovních druhů. Kromě vědomostí žáků je kladen důraz na diskusi ve skupině o daném tématu a na schopnost naslouchat druhým Slovní druhy, předložky Používá 6. pád a správné předložky - na chodbě, v prvním patře, po schodech, v jídelně. Téma Výukový cíl Kontrola Rodina a profese (moje rodina) Pojmenuje členy svojí rodiny - umí použít konstrukci To je Rozumí významu - můj, tvůj. Umí správně gramaticky použít můj, tvůj

Školní hrátky: května 2018Psaní znělých a neznělých souhlásek | Prima úča

Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení ČESKÝ JAZYK - najdi si pracovní list - slovní druhy a opakuj, procvičuj, ( rébusy jsou dobrovolné), najdi si PS str 13 slova citově zabarvená - opakuješ ( kontrola z druhé str PS str 3 - 4), do cvičného sešitu - písemně - učebnice str 23/5 4 první řádky ( intervence -3 řádky) - barevně vyznač kořen slova, předponu a. V továrně se vyrábějí dva druhy výrobků. Za jednu směnu se vyrobilo celkem 800 výrobků obou druhů a z toho bylo 1,5 % vadných. Výstupní kontrola zjistila vady u 1 % výrobků 1. druhu a u 1,8 % výrobků 2. druhu. Vypočítej z těchto údajů, kolik výrobků 1. druhu a kolik výrobků 2. druhu se v továrně za směnu vyrobilo 1. verbální (slovní) nelze vrátit co jsem řekla, protože je přítomna vnější kontrola patří sem i psaný projev - náročnější na formulaci, těžší pro dorozumění psaný projev je propojen s vnitřní řečí 2. neverbální upřesňují obsah našeho sdělení mimika - postavení očí, pusy, nos

 • Občanské průkazy praha 14.
 • Up grade pokemon go.
 • Žebra člověka.
 • Barevne zaclony.
 • Sireny modrany.
 • D1 kfc.
 • Slavné fotbalové kluby.
 • Nejkrásnější citáty o lásce.
 • Filmové hlášky video.
 • Poruchy vstřebávání v tlustém střevě.
 • Natalie imbruglia praha.
 • Spodní fréza na dřevo.
 • Tesco slané pečivo.
 • Thajske testoviny.
 • Malý princ ukázka s rozborem.
 • Barbie filmy seznam.
 • Magnetofon.
 • Vysílač krašov výluka 2019.
 • Příšery z hlubin.
 • František antonín gerstner.
 • Bazar knihy zdarma.
 • Iniciály synonymum.
 • Lavočkin la 5.
 • Hormonální akné bylinky.
 • Trpko v ústech.
 • Prodam spodni frezku.
 • Tehotna s endometriozou.
 • Krmítko na parapet.
 • Voituretta.
 • Nehojící se rány na nohou.
 • Phg recenze.
 • Eris nový bor.
 • Mudr. ladislav terich.
 • Designové vodní dýmky.
 • Eden parish tragedy wikipedia.
 • Francouzská kosmetika křížovka.
 • Regenerace vlasů po melíru.
 • Lékařské razítko vzor.
 • Figurky avengers sada.
 • Básničky pro základní školu.
 • Stabilizační příplatek policie.