Home

Praktická sestra dálkové studium

Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (dálkové studium zkrácené) 53-41-M/03 PRAKTICKÁ SESTRA - délka studia 3 roky Tento typ studia je určen pro žáky, kteří již mají maturitní zkoušku a potřebují jen získat kvalifikaci v oboru Praktická sestra Pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou. Studium oboru praktická sestra (PS) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce Obory pro školní rok 2020/2021 Dálkové studium: Praktická sestra 53 - 41 - M/003 pětileté studium ukončené maturitní zkouškou ( 1. ročník) Konzultace ve škole 2020/2021 probíhají zpravidla 2x za měsíc po celý den zpravidla od 7:15 hod Praktická sestra. 53-41-M/03 pětileté dálkové studium. ODBORNÉ KOMPETENCE: Absolvent získá odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče. Bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči dětem i dospělým.

Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (dálkové

Obor Praktická sestra (53-41-M/03) Kód. 53-41-M/03. Název oboru. Praktická sestra. Typ studia. SeznamŠkol.eu je největší, uchazeči o studium stále oblíbenější, online databází škol v České republice. Návštěvníci zde najdou informace o všech typech škol - od mateřských po vysoké.. 53-41-M/03 Praktická sestra, zkrácená večerní forma vzdělávání . Studijní obor poskytuje plnohodnotné středoškolské vzdělání na pozici zdravotnického pracovníka, který bude kompetentní poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a indikace lékaře, dle platné legislativy o nelékařských povoláních v ČR

6

Obor Praktická sestra- dálkové studium

 1. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj - krajská škola. Jaselská 190/
 2. Stavební provoz 36-44-L/51, dálkové studium, 3 roky Akademie řemesel Praha - Střední škola technická Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč Veřejná škola, Prah
 3. Dobrý den, absolvovala jsem střední zdravotnickou školu (praktická sestra). Nyní studuji všeobecnou sestru. Potřebovala bych přejít na kombinované studium a na studijním oddělení mi řekli nevstřícným způsobem, že mohu přejít pouze jestli mám 1 rok praxe u lůžka
 4. Obor Praktická sestra 53-41-M/03 (5341M03) Druh studia: Střední vzdělání s maturitou. Vyhledat školy které nabízí tento obor (79) Podobné obory. Diplomovaná dětská sestra; Partneři serveru Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), Praha s.r.o
 5. Dálkové studium oboru Praktická sestra - výuka od 1. 9. 2019. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v.
 6. Střední zdravotnická škola V tomto školním roce máme otevřeno 10 tříd denního studia a 2 třídy dálkové formy vzdělávání Vyšší odborná škola zdravotnická V tomto školním roce studují studenti ve třech skupinách. Přihlašte se ke studiu Záleží nám na Vašem vzdělání Více než 21 interních pedagogů a více než 22 externích odborníků z praxe
 7. Využijte aktuální nabídku vysokých škol nabízejících studium při zaměstnání. Volba dálkového (distančního) studia umožní doplnit vzdělání při práci během pravidelných víkendových setkání

DÁLKOVÉ STUDIUM - Střední zdravotnická škola Tábo

Studiem oboru Diplomovaná všeobecná sestra získáte potřebnou kvalifikaci pro výkon profese s jednou z nejnižších nezaměstnaností v ČR i v zahraničí. Zdravotnictví je respektovaným oborem s dlouhotrvajícím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, ve kterém se zvyšují platy a vždy budete mít mnoho možností, jak se. Čtyřleté denní nebo pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou. Studium oboru praktická sestra (PS) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a. PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03. dvouleté dálkové zkrácené maturitní studium . Studium je určeno pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru. Školní vzdělávací program: Praktická sestra (Učební plán dálkového studia) Výuka je plánovaná 1x za 2 týdny po 2 pracovních dnech. Začlenění v oboru bude zohledněno

Od školního roku 2018/2019 dochází ke změně oboru vzdělávání ze Zdravotnického asistenta (53-41-M/01) na PRAKTICKÁ SESTRA (53-41-M/03). Obor: Praktická sestra Kód oboru: 53-41-M/03 Kategorie vzdělání: střední vzdělání Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP: Praktická sestra 2018 Délka a forma studia: 4 roky, denní forma. Praktická sestra např. může měřit fyziologické funkce pacienta (teplota, krevní tlak aj.), odebírat mu krev či jiný biologický materiál na vyšetření, podávat pacientovi na základě ordinace lékaře léky do úst nebo je podle indikace injekčně aplikovat do svalu či do podkoží, připravovat pacienta k diagnostickým a. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7 - studium v bakalářských zdravotnických oborech. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář

Studijní obor

Ošetřovatelka, asistentka, je možné dálkové studium? Dálkové studium - absence; Nedostatek peněz na pozici Praktická sestra; Příprava/přijímačky na studium Všeobecná sestra (všeobecné ošetřo; Exmanžel se stěhuje 1500 km daleko. Co naše dcera? Další témata z kategorie. Jaký další jazyk se učit Dny otevřených dveří DOD: 9. 12. 2020, 6. 1. 2021 a 3. 2. 2021. Týden odborných dovedností v dílnách praktického vyučování 9.-13 Jste praktická sestra? Skvělé. Pracujete v oboru? O to lépe. U nás máte možnost zkrácené formy studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra za výhodných podmínek.. Využijte možnosti studovat na soukromé škole s přátelskou atmosférou a pochopením pro vaše starosti v době studia při zaměstnání Obor Praktická sestra. Absolvent má uplatnění jako zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu v rámci svých kompetencí ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče. Kód oboru: 53-41-M/03; Délka vzdělávání: 4 rok

Obor Praktická sestra - Seznam škol v Č

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1 - Diplomovaná všeobecná sestra (denní, kombinovaná) Požadavky a podmínky pro přijetí do zkrácené formy vzdělávání. Charakteristika oboru. Studium je určeno absolventům jakékoliv střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku Dobrý den, měl bych otázku. Je mi 23 let a nastupuji na dálkové studium střední školy. Jde mi o to, že v práci mi na HPP kvůli škole nevychází hodiny a kvůli tomu přecházím na DPP/brigádu. Bude mi v tomto případě, že jsem DPP/brigádník platit stát zdravotní pojištění až do 26 let 4 roky studia obor zdravotní asistent (nyní nově praktická sestra) znamená, že absolvent je praktická sestra. Ještě jsem nikdy slyšela inženýra s vystudovanou obchodní akademií a pak VŠE, že na ekonoma musel chudák studovat 9 let. Kvalifikační studium všeobecné sestry trvá 3 roky

Praktická sestra, Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra; V roce 1989 vzniká dvouleté pomaturitní kvalifikační studium zdravotní sestra. Následně je v roce 1994 zahájeno studium v tříletém oboru vyššího odborného studia diplomovaný ergoterapeut a o rok později v oboru diplomovaný fyzioterapeut. Se. Dálkové, 5 let, maturitní zkouška AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 8-leté studium živé jazyky. Denní/prezenční, 8 let, maturitní zkouška Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o. Accountancy and Financial Management

Studium probíhá v kombinované i prezenční formě. Studenti, kteří budou přijati do oboru všeobecná sestra v kombinované formě studia a nebudou mít předchozí zdravotnické vzdělání, absolvují v průběhu studia 2300 hodin odborné ošetřovatelské praxe ve FN Brno. Přijímací řízen Střední zdravotnická škola Evangelické akademie je střední škola, na které se připravují budoucí zdravotničtí pracovníci v oboru Praktická sestra, Ošetřovatel a Sociální činnost Dálkové studium zdravotní školy otvírají v září 2008 v Mladé Boleslavi. Asi je to pro Vás daleko, ale nic za to nedám, když Vám to napíšu. Přihlášky musí být podány do 15.března. Zkouška se dělá z českého a cizího jazyka. Studuje se 5 let, vždy jeden den v týdnu

Praktická sestra - zkrácená forma večerního studia

 1. Praktická sestra. Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 2 třídy, tzn. přijímáme 60 žáků. (V případě velkého počtu uchazečů je možné otevřít 3 třídy, tj. 90 žáků.) Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Ošetřovat pacienty, přispívat jejich uzdravení
 2. Zájemci o studium si u nás mohou vybrat z oborů Ošetřovatelství, Praktická sestra, Sociální činnost či na VOŠ obor Sociální právní. Absolventi naší školy mají po absolvování maturitní zkoušky otevřené dveře v celé oblasti zdravotnických zařízení, či mohou dále pokračovat studiem Sociální právní činnosti
 3. Všeobecná sestra Město Typ studia . Forma studia . Typ školy . Všechna města Praha Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Liberec Olomouc Opava.
 4. střídání denní formy vzdělávání a dálkové formy vzdělávání. Teoretická výuka je řešena dálkovou formou vzdělávání, samostatné studium spojené s konzultacemi, Praktická výuka vč. odborné praxe je organizována denní formou vzdělávání. Vzdělávání zahrnuje teoretickou výuku a odbornou praxi

Přihláška - dálkové studium (.pdf) Přihláška - denní studium (.xlsx) Zpracování osobních údaj 53-41-M/03 Praktická sestra - předpokládaný počet přijímaných - 30. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - předpokládaný počet přijímaných - 60 53-41-M/03 Praktická sestra - denní čtyřleté a dálkové pětileté studium ukončené maturitní zkouškou; Absolvent je schopen činnosti v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních všech typů. 53-41-M/02 Nutriční asistent - denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouško SZŠ, nástavbové studium por.asistentka, registrace všeobecná sestra a por.asistentka. Jiné požadavky: Co nabízím Studentka szš, 4.ročník, dálkové studium.Hledám pracoviště, kde se mohu připravit na maturitu 2021 a naučit se to, co má umět praktická sestra v praxi.Školní praxe pro dálkaře.

EUROPASS - Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská

Praktická sestra 53-41-M/03 - čtyřleté denní studium po základní škole zakončené maturitní zkouškou. Maximálně 60 žáků (Liberec) a 30 žáků (Česká Lípa). Podmínky pro přijetí ke studiu. ukončené základní vzdělání. přihláška ke studiu na střední škole potvrzená základní školo Praktická sestra dálkové studium (PSD) 2. ročník. Zdravotnické lyceum (ZL) Praktická sestra (PS) Obchodní akademie (OA) VOŠ - Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) 3. ročník. Zdravotnické lyceum (ZL) Praktická sestra (PS) Zdravotnický asistent (ZA) Obchodní akademie (OA SZŠ Pardubice - Nástavbové studium 53-41-L/51 Zdravotnický asistent Určeno pouze pro absolventy tříletého studijního oboru ošetřovatel s výuční

Dálkové studium, přehled oborů - Stredniskoly

UČEBNÍ PLÁNY ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT DÁLKOVÉ STUDIUM ucebni-plan-pro-za1d-5d.docx. Učební plán ZAd docx: 17.92 kB: docx: 41.65 kB: STÁHNOUT. 5 UČEBNÍ PLÁNY PRAKTICKÁ SESTRA DÁLKOVÉ ucebni-plan-1.docx. učební plán pro dálkové PS 1. docx: 20.97 kB: STÁHNOUT. 6 UČEBNÍ PLÁNY PRAKTICKÁ SESTRA DENNÍ ucebni-plan-denni.docx 53-41-M/03 Praktická sestra - čtyřleté studium - MZ (bez povinné matematiky) 53-41-M/03 Praktická sestra - pětileté dálkové studium - MZ 63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřleté studium - MZ 53-41-H/01 Ošetřovatel - tříleté studium - VL. MZ - maturitní zkouška, VL - výuční list. Více informací - viz níž Praktická sestra 53-41-M/03 - čtyřleté denní studium po základní škole zakončené maturitní ukončené základní vzdělání. přihláška ke studiu na střední škole potvrzená základní školou . Praktická sestra STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA - Ruská, Praha . Praktická sestra. | Klinika dětského a dorostového lékařství Diplomovaná Všeobecná sestra. Tříleté studium zakončené absolutoriem. Ošetřuje pacienty, připravuje je k lékařskému ošetření a starajá se o hlaký chod svého oddělení - bez všeobecných sester se zdravotnictví neobejde

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.- tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem Maximálně 35 studentů v ročníku Podmínky pro přijetí ke studiu ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a maturitní zkoušky - prospěchový průměr, ověřenou. Učitelé byli skvělí i přesto, že to s námi neměli vůbec jednoduchý, za což je obdivuji. Protože dělat tuhle práci a mít zakázáno žáky řezat, tak to bych asi nedal

prokop - Střední zdravotnická škola Tábor

Studium je koncipováno jako tříletý bakalářský studijní obor v prezenční nebo kombinované formě studia. Studijní plán oboru je sestaven tak, aby student v průběhu studia získal znalosti a dovednosti, díky nimž bude schopen samostatné práce v oblasti primární prevence onemocnění s ohledem na správnou výživu různých. Diplomovaná všeobecná sestra Uchazeči o studium Obor diplomovaná všeobecná sestra vás připraví pro samostatné poskytování ošetřovatel­ské péče prostřednic­tvím ošetřovatel­ského procesu dospělým i větším dětem u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, včetně komunitní pé­če Zkrácené studium Uchazeči o studium - Diplomovaná všeobecná sestra . Od 1. září 2017 platí novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních provedená zákonem č. 201/2017 Sb. Tato novela umožňuje získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra studiem v oboru Diplomovaná.

Kód oboru: 53- 41-M/01 Délka a forma studia: 5 roky - večerní - dálková Určeno: absolventům základních škol Způsob ukončení: maturitní zkouška Charakterisktika oboru . V průběhu vzdělávacího programu žáci získávají potřebné vědomosti z oborů lékařských věd, ošetřovatelství, ale i ostatních oborů, potřebné pro zdravý životní styl, ochranu. Praktická sestra. Zdravotnické lyceum. Bezpečnostně právní činnost. Sociální činnost. Ortoticko - protetický technik. Ošetřovatel. Stalo se — zobrazit vše. 8.6.2020 Exkurze do Vídně 3.6.2020 Prokoé údolí 2.6.2020 Regionální kolo psychologické olympiád

Nový obor mezi zdravotníky: Praktická sestra

Obor Praktická sestra 53-41-M/03 - Stredniskoly

Studijní obory SZŠ - Střední zdravotnická škola a Vyšší

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice: nabízíme tři obory středoškolského vzdělávání (Obchodní akademie, Informační technologie, Zdravotnický asistent) a dva obory vyššího odborného vzdělávání (Sociální práce, Všeobecná sestra) Dálkové studium PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY KE STUDIU VE ŠK. R. 2020/2021 DO 1. ROČNÍKU DÁLKOVÉHO STUDIA Sociální činnost a Zdravotnický asistent (nástavbové studium) Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Podle zájmu uchazečů bude otevřeno dálkové studium odpolední a víkendové 53-41-M/03 Praktická sestra (dálkové studium) 53-41-M/03 Praktická sestra (denní studium) 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví (dálkové studium) 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví (denní studium) 53-43-M/001 Zdravotní laborant (denní studium

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

53-41-M/03 - Praktická sestra (ŠVP: Praktická sestra (pětileté dálkové studium)) Více informací o oboru 63-41-M/02 - Obchodní akademie (ŠVP: Obchodní akademie Učební plán - Zdravotnický asistent (Praktická sestra) - dálkové studium ZDE. Výše školného: dvouleté zkrácené studium, zdravotnický asistent- 5000,-Kč - pololetně. Způsob úhrady: Studující dálkové formy uhradí školné bezhotovostně na č.ú. 100286704/0300 . Střední školy - Obory - Dálkové studium - Stran

IMG_5205 - Střední zdravotnická škola Tábor

Praktická sestra se nachází v 7. - 9. platové třídě. Můžu po maturitě rychleji vystudovat na všeobecnou sestru? Ano, absolventa oboru praktická sestra, jelikož absolvoval zdravotnický obor s obdobným zaměřením, lze přijmout do vyššího (druhého, ev. třetího) než prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra Studium všeobecná sestra diskuze Všeobecná sestra Masarykova univerzita Informace o studi . Bakalářské studium, kombinovaná forma studia Rozvrhy naleznete také v SISu (Rozvrh NG).Studijní program - Všeobecné ošetřovatelství 1. ročník zimní semestr 2019/20, letní semestr 2019/20

Dálkové studium Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01) 2-leté studium pro ty, kteří odmaturovali v jiném oboru Vzdělávání probíhá podle ŠVP Praktická sestra. Žáci mají k dispozici mimovyučovací a vzdělávací aktivity znalosti, ale také na výchovu našich studentů, utváření jejich. Zákon č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních Dálkové studium. Rozvrh hodin pro školní rok 2019/2020. Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě - Zábřehu, U Studia 2654/33, je nástupnickou organizací pěti původních škol zřízených stavebními podniky Mateřské školky, základní školy, střední školy, vysoké školy V databázi se nachází více jak 9 000 škol Re: Zdravotní škola - dálkové studium Střední zdravotní škola - obor zdravotnický asistent se dá studovat jak večerně, tak dálkově. Záleží na konkrétní škole, co nabízí a těch škol je fakt hodně Nulté třídní schůzky oboru Praktická sestra se konají 27. 8. od 15:30 v budově školy Zahradní 249; nulté třídní schůzky oboru PMP a PL se konají 31. 8. od 13:00 na Domově mládeže Zlatá stezka 139

Studium při práci a zaměstnání - Vysoké škol

 1. V roce 1970 bylo zahájeno také dvouleté studium ošetřovatelek (OŠ) - nižších zdravotnických pracovníků. 80. léta K určitým změnám došlo v roce 1989, kdy obor Zdravotní sestra byl přejmenován na obor Všeobecná sestra. Domov mládeže byl definitivně zrušen v roce 1986 a ze všech pokojů byly zřízeny učebny
 2. Perioperační sestra studium brno. Najtačnije vesti iz Srbije i sveta. Dnevni list Danas već 20 godina sa vama Brigády a práce při studiu na vysoké škole Perioperační péče (5345T038). Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345). Typ studia: Navazující magisterské
 3. ky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti
 4. Již druhým rokem spolupracuje naše škola s Nemocnicí AGEL Nový Jičín, která nabízí studentům zdravotnických oborů finanční podporu v průběhu studia. Tento program je určen pro studenty oboru Praktická sestra a Ošetřovatel, kteří do nemocnice dochází v rámci odborných praxí ve 3. a 4. ročníku
 5. Adresa: Střední zdravotnická škola, p. o. tř. T. G. Masaryka 451 738 01 Frýdek-Místek Tel.: 558 630 019 Fax: 558 630 029 E-mail: sekretariat@zdrskolafm.cz Web.
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická20171205_094718 - Střední zdravotnická škola Tábor

Zdravotní sestra - zkracené studium Bc. Během svého působení na VOŠ jsi asi nestihla postřehnout, že studium není o odsezených letech. Praktická příprava v praxi je ale už zcela nedostačující. Takže teoretická, studijní náročnost ano, ale rozdíly v dalších faktorech již nejsou tak významné Pětileté dálkové studium oboru všeobecná sestra 53-41-M/001 . V současné době probíhá v čtvrtém ročníku. Škola má v plánu otevírat tuto formu studia každý sudý rok. Dálkové studium je určeno pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří si potřebují doplnit středoškolské vzdělání Studium připraví absolventy k výkonu povolání dětské sestry. Dětská sestra je schopna provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o dítě. poskytovanou novorozencům, dětem a adolescentům v rámci preventivní, diagnostické a léčebné péče Kombinované studium v Bruntále nebo v Novém Jičíně 19 900 Kč ročně, nebo 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) * týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu Vyšší odborná škola zdravotnická dálkové studium. Dálkové studium oboru Zdravotnický asistent.Vyšší odborná škola zdravotnická 1949 - je založena Vyšší škola sociálně zdravotní se sídlem v ulici Karoliny Světlé 135, Kolín, se studijními obory zdravotní sestra, porodní asistentka 5. května 200/51, Praha 4 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední.

Nabízíme denní i dálkové studium v oborech Hotelnictví, Cestovní ruch, Podnikání, Gastronomie a Kuchař - číšník. Střední škola gastronomická a hotelová Praha a Event na klíč vás zvou na slavnostní společenský večer ve stylu MAFIE podle věku. Elektronická kniha Sestra a perioperační péče. Anotace sestra- dálkové studium 2004/05 změněn obor vzdělání všeobecná sestra na obor vzdělání zdravotnický asistent zahájen společný bakalářský studijní program Univerzity Tomáše ati ve Zlíně a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín Ošetřovatelství v oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka 1. 9 PS, Praktická sestra, 53-41-M/03, denní forma studia; O, Ošetřovatel Termín pro podání přihlášek do I. kola je do 1. března pro denní studium, do 20. března pro dálkové studium. Uchazeči budou skládat následující zkoušky: A/ pro čtyřleté maturitní obory denního studia PL, PMP,. V letech 1970-1995 se kapacita školy pohybovala v rozmezí 820-960 žáků a v průměru zde bylo 32 tříd ve školním roce. Ve školním roce 1996/97 tu existovalo čtyřleté denní studium, dvouleté denní a dálkové pomaturitní kvalifikační studium a tříleté denní pomaturitní studium (VZŠ) Nový obor Intenzivní péče na 3. LF UK budou moct studovat absolventky a absolventi bakalářského oboru Všeobecná sestra. Na rozdíl od podobných studijních programů v Brně či Ostravě, kde nabízejí i kombinované - dříve dálkové - studium, bude na 3. LF UK pouze prezenční

V níže přiložených dokumentech naleznete kritéria přijetí do jednotlivých oborů vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Kritéria pro přijetí pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31. 1.2021 Rozsáhlá diskuzní fóra pro rodiče. Těhotenství, porod, miminka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu Diplomovaná všeobecná sestra. Formy studia: denní - tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem kombinovaná - 3,5leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem zkrácené studium Kód oboru: 53-41-N/11 Přijímací řízení: červen 2021 Termín podání přihlášek: do 31. 5. 202 Teoretická výuka je řešena dálkovou formou vzdělávání, samostatné studium spojené s konzultacemi, s využitím informačních technologií. Praktická výuka vč. odborné praxe je organizována denní formou vzdělávání. Vzdělávání zahrnuje teoretickou výuku a odbornou praxi. Vzdělávací program je zpracován modulově Praktická sestra Formuláře Maturita Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo dálkové (trvá 3 roky). Partneři oboru. Gorstav, stavební spol. sr.o. Stavby Švec Prima Strakonice JV-Bau EU Prachatice Salvete Strakonice

Dálkové studium Vyšší odborná škola zdravotnická

 1. Praktická sestra Formuláře Maturita Čtyřleté obory a nástavbové studium se skládá jednotná přijímací zkouška, denní studium max. 30 žáků, dálkové studium max. 30 žák.
 2. FLD Kombinované studium Kombinované studium (dálkové studium) je určeno těm zájemcům, kteří již pracují a chtějí nebo Výhodou kombinovaného studia je časová nenáročnost - výuka probíhá pouze 1x za 14 dní, a to v.. Kombinovaná forma studia. Dálkové studium na vysoké škole = kombinované studium
 3. 1995-1997 praktická lékařka pro děti a dorost - Dům zdraví s.r.o.,Velké Meziříčí 1997- 2000 zdravotní sestra na kožní ambulanci Nemocnice Nové Město na Moravě Zdravotně sociální pracovník - 1994-1996 Dálkové studium Sociálně právní akademie- Brno; Sestra - Ilona Holéczyová.
 4. ář Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení; VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace: říjen 2020: Prah
 5. - Praktická sestra - Sociální činnost. Obchodní akademie: - 4 roky, maturitní zkouška - získané dovednosti: vedení daňové evidence a základy podvojného účetnictví, orientace v základech obchodního práva, zaměření na veřejnou správu a manažerské služby. Obory vzdělání s výučním listem: - tříleté denní studium
 6. zdravotnickÝ asistent (od 1.9. 2018 rvp praktickÁ sestra) vstupnÍ pŘedpoklady ŽÁkŮ: vzdĚlÁvacÍ program je urČen pro ŽÁky (dÍvky i chlapce) a dalŠÍ uchazeČe, kteŘÍ splnili povinnou ŠkolnÍ dochÁzku a podmÍnky pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ dÉlka a formy studia: 4 roky dennÍ studium, 5 let studium pŘi zamĚstnÁnÍ - veČernÍ
 7. - Praktická sestra (4 roky/5 let, denní, dálkové) - Zdravotnické lyceum. Vyšší odborná škola zdravotnická, VOŠZ: - pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou - studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. - délka studia 3 roky, výuka denní/ kombinovaná. Obory

Video: Studujete někdo dálkově zdravotní školu? - eMimino

Diplomovaná všeobecná sestra - SZŠ a VOŠZ Ostrav

 1. áře se zajištěním stravování
 2. studiu Praktická sestra ,studium Zdravotnické lyceum, studium Masér sportovní a rekondiční, studium Diplomovaná všeobecná sestra, kurz sanitář, studium Diplomovaný zdravotnický záchranář, ubytování pro studenty, střední škola Příbram, Výšší odborná škola zdravotnická Příbram, střední zdravotnická škola, domov mládeže, nutriční terapeut, diplomovaná.
 3. Střední zdravotnická škola Chrudim mi dala spoustu hezkých vzpomínek a vědomostí, nejen na spolužačky ale i učitele a všechny, kteří se tehdy okolo Střední zdravotnické školy v Chrudimi pohybovali. Úspěšně jsem ji dokončil v roce 2005, následovala další studia a konečně i moje současné zaměstnání na pozici zdravotnický záchranář a tiskový mluvčí.
 4. Vážení žáci a rodiče, na základě oznámení mluvčí MŠMT, budou školy fungovat od pondělí 30.11. dle ŠKOLSKÉHO PES v 4. stupni a to bez ohledu na to, jaký stupeň PES bude vyhlášený v rámci krajů, či v rámci ČR.. To znamená, že výuka na SZŠ a VOŠZ bude probíhat ve stejném režimu, který platí od 25.11..
 5. Studium Bakaláři. Office 365. Uchazeč obor praktická sestra: detašované pracoviště Střední zdravotnické školy České Budějovice: 25 žák denní studium : 25 studentů. dálkové studium: 25 student.
 6. Dálkové studium. Kombinované studium 5 leté Pro obor Praktická sestra - denní čtyřleté a kombinované zkrácené (tříleté) 53-41-M/03 Praktická sestra, kombinovaná forma vzdělávání, zkrácené studium (dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení) vloženo: 26. červen 2019
Drážďany_Muzeum hygieny_2016_ZL2_ZA1 | Vyšší odborná škola
 • Ploché břicho cviky.
 • Fischer 62312.
 • Skot latinsky.
 • Miasmata homeopatie.
 • Telefon optický zoom.
 • Winx panenky bloom.
 • Veselý česko ruský slovník.
 • Pronájem garážového stání praha 9.
 • Chodov u karlových varů.
 • Postl nábytek recenze.
 • Líčení v 50 letech.
 • Ageneze ledvin.
 • Kristin davisová.
 • Ještěrky do paludária.
 • Muammar kaddáfí děti.
 • Náramek pro děti se jménem.
 • Chromatografie na křídě.
 • Malování na obličej gepard.
 • Jak vypnout aplikace na macu.
 • Poševní žlázy.
 • Plechové dveře bazar.
 • Fotbalový turnaj středních škol.
 • Schefflera kvet.
 • Nejlepší jazzová alba všech dob.
 • Beverly hills 90210 popis.
 • Kempy vltava.
 • Draisina.
 • Hudba do obchodu.
 • Silne pohyby v 27 tt.
 • Lego ninjago figurky koupit.
 • Zpětná klapka dn 600.
 • Správné plazení miminka.
 • Obrázkové sudoku pro děti online.
 • Sušení květin glycerin.
 • Rendu osler weber.
 • Taoismus chrám.
 • Mafra polish express.
 • Židovský kalendář 2018.
 • Blaupunkt cr7usb.
 • Knižní malba.
 • Prosecco druhy.