Home

Drama sofokles

Sophocles is one of three ancient Greek tragedians whose plays have survived. His first plays were written later than, or contemporary with, those of Aeschylus; and earlier than, or contemporary with, those of Euripides. Sophocles wrote over 120 plays, but only seven have survived in a complete form: Ajax, Antigone, Women of Trachis, Oedipus Rex, Electra, Philoctetes and Oedipus at Colonus. For almost fifty years, Sophocles was the most celebrated playwright in the dramatic competitions of the Sofoklés - (nejen) velký antický dramatik. Sofoklés je nám znám hlavně jako autor tragédií. Málokdo však ví, že byl kromě toho i knězem léčivého boha Halóna a athénským politikem. Možná proto se v jeho tragédiích objevuje mnoho náboženských a společenských témat Ichneutai (Slídiči) - drama, které patří do ranějšího období Sofoklovy tvorby Aias - tragédie, v první části procitá hrdina z pomatení smyslů, v němž pobil stáda dobytčat místo řeckých vojevůdců. Těm se chtěl pomstít za to, že Achillovu zbroj přisoudili Odysseovi Sofokles je také autorem hymnů, elegií a jednoho prozaického díla. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších dramat klasické řecké tragédie. Odehrává se na pozadí mýtu o králi Oidipovi. Drama neřeší individuální otázky, ale naopak celospolečenské. Vyjadřuje neschopnost člověka čelit svému předurčení

Drama (z řeckého δραν - dělání, čin) patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry.Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů.V minulosti bylo obvyklé především divadelní scénické provedení, v současnosti se objevuje i v hraném filmu, v rozhlase a televizi a v dalších formách audiovizuálních děl drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Sofokles: Král Oidipus DRAMA Světová a česká literatura 19. století (min. 3 literární díla) 9. Austenová, Jane: Pýcha a předsudek PRÓZ

Sophocles - Wikipedi

 1. Struktura díla. heroizace člověka, který zápasí s nepřízní osudu; konflikt 2 protichůdných názorů na zodpovědnost čl. k člověku (autorita st. moci a dodržování zákonů samovládce x oběť ve jménu nepsaných mravních zákonů lidstva) = generační konflikt: mládí (Antigona a Haimon) představují svědomí, rozum, mravní etiku x Kreón - ztělesňuje moc, autoritu.
 2. A) Literární teorie Literární druh: drama Literární žánr: tragédie Literární směr, sloh: období klasické literatury ( 5.- 4. století př.n.l) Období klasické literatury ( 5
 3. Drama patří společně s e.f.burian Demian frazeologismy boučková pomluva marco polo moore blesky rituály Drizzt hádky sofokles - tragédie daniel landa letní něžnosti branald sliby chyby odborný dopis útěcha nádob.

Sofokles - Antigóna - čtenářský deník (Čtenářský deník) Sofoklés - Antigoné - čtenářský deník (Čtenářský deník) Sofokles - Král Oidipus - čtenářský deník (Čtenářský deník) Antické drama - referát (Literatura) Pojednání o trestném činu znásilnění - referát (Právo Sofokles, rodák z Kolónu u Athén, prožil svůj život v období po perských válkách, kdy toto město bylo na vrcholu rozkvětu. Na athénské jeviště vystoupil poprvé v roce 470 př. n. l. a již o dva roky později porazil v soutěži dramatiků Aischyla Další autoři v této době:Aischylos(Oresteia), Sofokles(Antigona, Élektrá), Euripides(Médeia). Obsah díla Oidipus je syn krále Laia a královny Iokasté. Králi Laiovi je však věštěno, že ho jeho syn zavraždí. Laios tak ze strachu nechá Oidipa s probodnutýma a svázanýma nohama pohodit v lese na hoře Kithariónu

Sofoklés - (nejen) velký antický dramatik Portál Antik

 1. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Král Oidipus (3) ( Sofokles) - - antické drama Tragédie řeckého dramatika Sofokla Král Oidipus zpracovává starou báji o krutém životním údělu muže, jenž nevědomky zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou,..
 2. Antigone (/ æ n ˈ t ɪ ɡ ə n i / ann-TIG-ə-nee; Ancient Greek: Ἀντιγόνη) is a tragedy by Sophocles written in or before 441 BC.. Of the three Theban plays Antigone is the third in order of the events depicted in the plays, but it is the first that was written. The play expands on the Theban legend that predates it, and it picks up where Aeschylus' Seven Against Thebes ends
 3. Drama se usilovně snaží předvést logický systém, který od dedukce k dedukci dovrší hrdinovo neštěstí. Prostě oznámit tento neobvyklý osud není vůbec strašlivé, protože je to nepravděpodobné. Ukáže-li se nám však nezbytnost v rámci každodenního života, v rámci společnosti, státu, důvěrně známých emocí, pak.

Sofoklés OSOBNOSTI

Král Oidipus - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

 1. Genre. Tragedy. Antigone ( / ænˈtɪɡəni / ann-TIG-ə-nee; Ancient Greek: Ἀντιγόνη) is a tragedy by Sophocles written on or before 441 BC. Of the three Theban plays Antigone is the third in order of the events depicted in the plays, but it is the first that was written
 2. Ve starověku mělo drama za úkol diváka pobavit a ukázat mu správné hodnoty - mravní lidské zákony jsou víc než zákony krutého panovníka. Zařazení do kontextu autorovy tvorby: z údajně 123 napsaných tragédií se dochovalo pouze 7: Aiás , Antigona , Trachiňanky , Král Oidipus , Élektra , Filoktétes a Oidipús na Kolón
 3. Řecký dramatik, básník, státní, generál a konečně i kněz Sofoklés se narodil do rodiny bohatého výrobce zbraní asi v roce 496 př. n.l. v obci Kolónos Hippios u..
 4. DramaŘecké drama se vyvinulo ze sborové (chórické) lyriky, tím že se ke sboru (chóru) přidružovali herci předvádějící určitý děj. Mělo dva základní žánry; tragédii a komedii.Hlavními představiteli tragédií byli Aischylos, Sofoklés a Euripidés. Komedii představoval Aristofanés; z jejich tvorby se také odvíjí.
 5. Drama. Drama. Drama = divadelní hra, která je určena k předvádění na jevišti · monolog - samomluva · dialog - více lidí spolu hovoří, vyskytuje se o hodně častěji než monolog · divadelní hra se dělí na dějství = jednání, každé dějství má výstupy
 6. Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana / Slovenian National Theatre Drama Ljubljana Sezona / Season 2016/17 Uprizoritev / Performance 8 Veliki oder / M..
 7. 5 z 5 hvězdiček F 23. února 2019. Pěkný překlad, klasický příběh, o kterém zcela jistě každý slyšel, leč málokdo četl. Mne samotného překvapilo, že děj začíná až v Thébách, kdy je již Oidipús králem, leč smysl to dává - jinak by samotné drama bylo příliš dlouhé pro diváky

Sofokles Antigona Téma a Motiv - Téma: - Polyneikův pohřeb - Motiv: - bohové - láska - povýšenost Časoprostor - Řecko Théby - 5.století př. n. l. Kompoziční výstavba - chronologický postup - děj plyne za sebou, události díla navazují na ty předchozí Literární druh a žánr - Literární druh: Drama - Literární žánr: Antická tragédie Vypravěč / lyrický subjekt. Mnoho by se dalo mluvit o Sofoklově literárních prostředcích, o kompozici drama a pod. Pozoruhodné je, že s výjimkou Aianta se v jeho hrách neobjevují bohové jako jednající postavy, ale většinou ani jako strůjci osudů lidí. I sám osud je zde jaksi odmocněn, takže tíha odpovědnosti leží na lidech Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš SofokleAntigona Sofokle Antigona Prevod:MilošN.ðurić Lica: ANTIGONAkćerEdipova ISMENA,kćerEdipova KREONT,cartebanski EURIDIKA,ženanjegova HEMON,sinnjiho

Drama - Wikipedi

ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. Na příkladě těchto autorů jsou pak vyloženy principy, podle kterých byly humor a tragika vnímány v jejich době - jedná se o období attické, tedy 5. a 4. století př. n. l., kdy se drama dostává do své vrcholné podoby a jazykově převládá atičtina (odtud attické období). 1. Humor v antickém Řeck Sofokles Antigona drama Sofokles Král Oidipus drama Francois Villon Básně O. Fischer poezie Epos o Gilgamešovi poezie Píseň o Rolandovi J. Pelán poezie Literatura 19. století - světová Jane Austenová Pýcha a předsudek Honoré de Balzac Otec Goriot Charles Baudelaire Květy zla poezie. Sofoklés. Úvod; Starověk obecně; Mezopotámie; Starověké Řecko. Archaické období; Klasické obdob Sofokles - Král Oidipus Na začátek uvedu pár základních bodů k antickému dramatu a divadlu. Drama v antickém Řecku vzniklo z oslav na počest boha Dyonýsa a z mysterijních představení. Většinou bylo součástí státních svátků. Mělo zásadní vliv na evroou kulturu a rozvoj samotné divadelní oblasti

Řecké drama: vyvinulo se ze zpěvů, doprovázeno tancem Řecké tragédie: Aischylos, Sofokles, Euripides komedie: Aristofanes Dithyramby - starořecká sborová píseň k poctě bohů /bůh Diomýz/ bajky - sbor pěvců v kozích kůžích, písně + tanc Oidipus je dokonalé drama až thrillerového charakteru, takový antický nervydrásač. A to i když jsem zápletku uhádla hned zpočátku. Jen ta forma mě nenechala vydechnout Kiv Čitrem 4. 8. 2014, 16:14. Nejpůsobivější řecká tragédie, kterou jsem četl. Pomalu, ale jistě jsou Oidipus i Iokasté utvrzováni ve zlé předtuše.

Velmi zajímavé a originální drama, které si rozhodně musíte k maturitě přečíst. Hlavní téma knihy je pravděpodobně schopnost člověka zabránit svému předurčenému osudu. Příběh vypráví o králi Láiovi, kterému věštba předpoví, že ho zabije jeho syn, který se poté ožení s jeho manželkou, tedy se svou matkou SOFOKLÉS. Král Oidipús :[antické drama].Translated by Petr Borkovec - Matyáš Havrda. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 1999. 315 s. ISBN 80-86151-24-7 V Divadle v Dlouhé se realizovala nahrávka rozhlasové adaptace inscenace Hany Burešové Élektra. Titulní postava, kterou už Sofoklés obdařil nenávistí k matce Klytaiméstře, téměř až posedle uvažuje o tom, že každá vina musí být potrestána. Na překladu, který podřizuje verš významu a mluvnosti, se podílela režisérka inscenace Sophocles, Writer: Antigoni. Versatile Greek poet and tragic dramatist. He was the son of Sophilus, a wealthy arms manufacturer. Sophocles studied tragedy under Aeschylus, whom he subsequently defeated in the dramatic festival of 468 BC, thus gaining his first victory at these competitions. He became a general under Nicias and after the failure of the Athenian expedition to. Artur Antigoné, Élektrá - Sofoklés . Dvě antické tragédie s ústředními ženskými hrdinkami z pera starořeckého dramatika o pomstě, spravedlnosti i zodpovědnosti člověka k člověku, vychází v překladu Ferdinanda Stiebitze jako 62. svazek edice D

Antigona. Kdo napsal knihu Antigona? Autorem je Sofoklés. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih Od 1. června 2020 jsou knihovny MUNI otevřeny. Informace o případných omezeních sledujte na jejich stránkách sborový tanec a zpěv doprovázel řecké drama. vzniklo v Řecku koncem 6.stol.př.n.l. zajímavosti řeckého dramatu na str. 16 v sešitě Dějiny literatury od počátku . dělení: tragédie (Aischylos, Sofokles, Euripides) komedie (Aristofanes) Tragédie. čerpaly z mytologických námět 40Kč. Sofoklés | Mnoho podobných knih skladem! Vydal Orbis 1963| Doprava za 80Kč | Oidipús vladař | Divadlo , Sv. 4

Čtenářský deník . Král Oidipus . Autor: Sofokles Žánrové zařazení: drama, TRAGÉDIE Postavy: Oidipus - thébský král (syn Laiův), Iokasté - královna (manželka, matka), Kreón - její bratr, Teiresiás - věštec, kněz Diův, Korinťan (bývalý pastýř a posel z Korintu), pastýř - sluha Laiův (svědek), posel - sluha Oidipův, sbor starců thébských a. Sofokles Élektra. Autor článku: Je to příkladně napsané drama, perfektně vystavěné kolem ústřední postavy, jíž je nesmiřitelná Élektra, Agamemnónova dcera, po létech, která uplynula od otcovy vraždy, už jediný svědek tohoto zločinu, který se nikdy nesmířil s podlou vraždou krále.. třetí drama od tohoto autora které jsem si přečetla. Udělalo na mě stejný dojem jako ty předchozí a proto jsem se již nebála se do toho zakousnout :). Jinak chci upozornit (aby v tom byl přehled), že toto drama by bylo dobré číst před Antigoné. Ta totiž následuje dějově až potom

 1. Sofokles. KRÁL OIDIPUS (řecké drama) Hl. postava: Oidipus (král thébský) Vedl. postavy: Laios (král), Iokasté (královna, jeho žena, matka krále Oidipa později i jeho žena), Kreón (Iokastin bratr), Teiresiás (věštec), Polybos (král korintský
 2. Sofoklés napsal Oidipa krále kolem roku 427 př.n.l. Je to tragické veršované drama, které je sice napsané ve verších, ale ty verše se málokdy rýmují. 2) Není to vyprávění, je to divadelní hra, takže jsou to samé dialogy. Vnímání děje není omezené na jednu postavu, je to prostě jako bychom seděli v divadle, jako.
 3. Počet stran: 155, Cena: 176 Kč, Rok vydání: 2018, Nakladatelství: ARTUR, - Dvě antické tragédie s ústředními ženskými hrdinkami z pera starořeckého dramatika o pomstě, spravedlnosti i zodpovědnosti člověka k člověku, vychází v překladu Ferdinanda Stiebitze jako 62. svazek edice D
 4. Sofokles: KRÁL OIDIPUS (řecké drama) Hl. postava: Oidipus (král thébský) Vedl. postavy: Laios (král), Iokasté (královna, jeho žena, matka krále Oidipa později i jeho žena), Kreón (Iokastin bratr), Teiresiás (věštec), Polybos (král korintský
 5. Sofokles zpracoval stejnou látku jako Aischylos v Oresteji, a to v tragédii Elektra. Toto drama nese jméno po Orestově sestře, kterou Sofokles postavil do středu děje. Agamemnonova dcera Elektra zachovává věrnost a úctu k mrtvému otci a hrdinný vzdor vůči jeho vrahům, kteří se zmocnili vlády v zemi
 6. Drama Into Opera: Oedipus Rex (TV film) - divadelní hra 1960 Die Kraft und die Herrlichkeit (TV film) - divadelní hra 1959 Ercole e la regina di Lidia - divadelní hra 1957 Oedipus Rex - divadelní hra 1909 Oedipus Rex - divadelní hra TV pořady. 1971 Great.

Buhez. Ganet eo bet Sofokles e 495 pe 496 kent J.K. e Kolonos (e-kichen Aten), un nebeud bloavezhioù kent emgann Maraton e 490.Mab e oa d'un Atenad pinvidik, Sofilos, a veve diwar labour e sklaved, anezhe govelerien ha kilvizien. Hervez Aristoksenos, hag evel ma seblant hervez e oberenn ziwezhañ, e oa a orin eus demos Kolonos, war vord ar geoded. Bet en doa un deskadurezh a-feson ha. vliv moderního světového dramatu dramatická tvorba dosáhla velkého rozsahu Po vrcholném období v 80. a 90.letech 19.století vzrostl opět význam divadla za první světové války. Působily tu dva velcí režiséři: Jaroslav Kvapil (1885-1950) Díla: Princezna Pampeliška Rusalka (libreto k Dvořákově opeře) český divadelní režisér, dramatik a básník (Padající hvězdy. Drama se pak rozdělilo na tragedii (hlavní autoři byli Aischylos, Sofokles a Euripides) a na komedii, jejímž nejvýznamnějším reprezentantem byl Aristofanes. Sofoklés patří spolu se starším Aischylem a mladším Euripidem mezi nejvýznamnější starověké dramatiky 2.1 Drama Slovo drama pochází z řeckého drán, což znamená þin, jednání, skutek. Je odvozeno od slovesa draó (iním, jednám, konám). Drama je syžetový žánr a je jedním ze tří základních literárních druhů, především ho urþuje to, že je zaměřený na jevištní předvádění

Sofokles bohy uznával - nemohl jistě jinak, byl-li vskutku tak zbožný. Ale nebyl už zcela přesvědčený o jejich moudrosti, která mění chaos v řád. V jeho víře byl i strach, úzkost, obavy vznikající z toho, že bylo stále méně jasné, co se stane s člověkem Attické období - drama Sofokles (497 - 406 př.n.l.) Vytvořil 120 tragédií, ale dochovalo se pouze 7 Zavádí roli třetího herce Zvýšil počet sboristů z 12 na 15 Neskládal tradiční trilogie Dílo: Král Oidipus (Věštba králi Láiovi určí, že ho usmrtí jeho vlastní syn a ten se poté ožení s jeho manželkou, svou matkou

- drama Jakobowski a plukovník - o problému moci Drama ELEKTRA nese jméno po Oresteově sestře, kterou Sofokles postavil do středu děje. Elektra žije se svou matkou Klytaimestrou a jejím milencem, avšak stále zachovává věrnost mrtvému otci a vzdor vůči jeho vrahům. Celý její život je příprava na pomstu proti nim A překvapení stolení, Sofokles, antický autor, se čte i dnes neuvěřitelne dobře! Dílo je lehké svěží, dej rychle odsypa, má to spád a velké ponaučení, i když je to vesrkze smutné e a grafické. příběh čtivý, zkrátka toto drama je nadčasové a navíc obsahuje všechny typické prvky řeckého dramatu. Je až k.

Antigona - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Sofokles - Antigona - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

50Kč. Sofoklés | Mnoho podobných knih skladem! Vydal Fr. Borový 1942| Doprava za 80Kč | Elektra | Pantheon , řada 2, sv. Režisérka Hana Kofránková v roce 2003 pro rozhlas nastudovala antickou tragédii Král Oidipus v překladu Matyáše Havrdy a Petra Borkovce. Účinkují: Ivan Trojan (Oidipus), Iokasté (Taťjana Medvecká), Alois Švehlík (Korintský posel) a další. V ukázce přichází za Oidipem Korintský posel a v Oidipovi se probudí touha znát svůj původ Enjoy the best Sophocles Quotes at BrainyQuote. Quotations by Sophocles, Greek Poet, Born 496 BC. Share with your friends Sofoklés: Oidipús vladař . Žánr: drama, autor: sofoklés, jazyk: český, vydáno: mírně poškozená vazba, ohnuté rohy, rok vydání: 195

Sofokles - Antigona Detailní rozbor díla Antigona jednoho z vůbec prvních dramatiků z antického Řecka Sofokla. Vhodné pro ústní část státní maturity z českého jazyka. Rozdělení literatury a souvislosti. dithyramb - vyvinulo se z něj drama Bazarové zboží se zárukou Zboží, které jinde neseženete O mně Komentáře Přidat Karla do oblíbených Kontakt V Ebook elektronická kniha Elektra - autor Sofoklés - PDF, ePub, Mobi e-kniha ihned ke stažení. Řecké drama, v němž Elektra připravuje osudovou pomstu za smrt otce celých dlouhých sedm let

Greek to Us: Q&A – UMS – University Musical Society

Drama bylo součástí rituálu, pravidelným opakováním se zněho stal obřad, předvádějící určitý mýtus, společnost se tak jasně rozdělila na herce a diváky. V době starověkého Řecka, v období attickém(6.-5. stol. př. n. l.), došlovšak k zásadnímu obratu-k povýšení divadla na umění Sofoklés, řecky, (497/496 př. n. l., Athény - 406/405 př. n. l.) byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik. 35 vztahy Podobné jednotky. L(ẏ)sistrata / Aịás : podle Aristofana a Sofokla napsal Roman Sikora : premiéra 20. června 2014 v Mahenově divadle Vydáno: ([2014]) ; Sofoklés, Král Oidipús Vydáno: ([2019]) ; Sofokles, Oidipus král : antická tragédie : třetí inscenace šedesáté šesté sezony 2010/2011 : premiéra 30. a 31. října 2010 Městské divadlo Brno, Činoherní scéna.

PPT - Sofokles : Antigona PowerPoint Presentation, free

drama MARYŠA (LEPŠÍ OBRAZ) (NESEKÁ SE, HORŠÍ OBRAZ) sociální drama - poměry ve společnosti. jazyk - užito . nářečí - hanácké, slovácké. kroje. vražda nemilovaného muže - vdovce Vávry, za něhož je Maryša provdána z donucení, otcem . Lízalem. spojování grunt Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 001318987. Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00131xxxx / 0013189xx / 001318987.htm Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. If you want to get more information about the document, enter the online catalog Kniha: Král Oidipus Spisovatel(ka): William Shakespeare Přidal(a): terih10 MOTIV - vlastní oslepení je zde symbolické, dochází k němu poté co zjistí skutečnou pravdu - dále se zde objevuje tzv. '' Oidipovský komplex'', je termín používaný v psychoanalýze k označení milostného (platonického) vztahu syna k matce - z příběhu se dá usoudit, že staří Řekové věřili v.

Antigone

Video: Co je Drama? (tragédie, komedie, činohra, melodrama

Ocenjujemo: AntigonaOldportalen | – OvidOldportalen | Om værkerne
 • Masaz na zada.
 • Plavani pro deti strahov.
 • Soudy referát.
 • Vesta k obleku šedá.
 • Skin79 gold.
 • Basketbalový dres lakers.
 • Ros brno bazar.
 • Gopro hero4 session.
 • Wild film online.
 • Lois chiles.
 • Hairspray film.
 • Přenosný detektor úniku zemního plynu.
 • Hydroponie hnojivo.
 • Křídlo.
 • Perlovka modrá.
 • Nejvyšší člověk v čr.
 • Jak poznat zlomeninu od naraženiny.
 • Pseudomonas putida bakterie.
 • Fotokalendáře z vlastních fotografií.
 • Plat letusky lufthansa.
 • Kajak na ryby.
 • Canon 6d fotoguru.
 • Zbraně na gumové projektily eshop.
 • Gastrointestinální trakt.
 • Hbo novinky.
 • Dokument kalifornie.
 • Dansky olej.
 • Rašelina cena obi.
 • Co dělá v zimě bělásek.
 • Výzdoba kanceláře.
 • Havrix cena.
 • Besafe proti smeru jizdy.
 • Cena okno za m2.
 • Game of thrones s07e03 cz titulky.
 • Skot latinsky.
 • Photoshop program.
 • Reklamace skla na mobil.
 • Nadstandardní pokoj fifejdy.
 • Fujifilm xt20 18 55.
 • Cernobile hracky.
 • Letiště peking přílety.