Home

Rejsek horský

Poznávačka: Savci

Rejsek horský (Sorex alpinus) je drobným zástupcem čeledi rejskovití (Soricidae), obývajícím především horské polohy. Popis. Hlava s tělem měří 60-80 mm, ocas 53-71 mm, hmotnost 5-14 g. Tlama se dopředu zašpičaťuje. Špičky zubů jsou tmavě červené. Středně velký druh s poměrně dlouhým ocasem a velkými zadními. Identifikace. Rejsek horský je velikostně podobný rejskovi obecnému, délka těla tedy dosahuje 60-80 milimetrů, ocas 53,5-71 milimetrů.Zadní tlapka má délku 13,5-16 milimetrů, váha 5-14 gramů. Bělavá spodina ocasu a světlé tlapky se odlišují od téměř černě zbarveného těla Rejsek horský: Od ostatních našich rejsků ho snadno poznáme podle zbarvení. Celé tělo - na hřbetě, bocích i na břiše - má jednobarevný černošedý tón, od něhož se odlišují pouze chodidla a ocas. Tlapky mají totiž barvu světlou, někdy až růžovou, a ocas, stejně dlouhý jako tělo, je kontrastně černobílý. Rejsek horský (Sorex alpinus) je drobným zástupcem čeledi rejskovití (Soricidae), obývajícím především horské polohy. Popis Hlava s tělem měří 60-80 mm, ocas 53-71 mm, hmotnost 5-14 g Rejsek horský je chladnomilný lesní druh, velmi charakteristický pásmo horského lesa. Žije v zalesněných stinných údolích kolem potoků a řek, v chladném a vlhkém prostředí. Proniká i nad horní hranici lesa na mokré louky a rašeliniště. V zimě se může vyskytovat i v budovách

Rejsek horský - ATLASZVIRAT

 1. Rejsek horský (s černě zabarveným bříškem) navíc umí jako jediný z našich rejsků šplhat po stéblech trav, na kterých se přidržuje ohebným ocasem. Nejčastěji se vyskytuje v blízkosti vodních toků s dostatečně hustou a pevnou zelení
 2. Šedočerný rejsek horský (Sorex alpinus) žije především v hustých, chladných horských lesích.Mnoho času tráví v podzemí, na horách se obratně pohybuje uvnitř suťových polí, obratně leze přes překážky a umí i panáčkovat
 3. Rejsek obecný váží přibližně 5 až 12 gramů a dorůstá délky až 8 cm. Oproti němu rejsek malý váží jen 2,5 až 7,5 gramů a dorůstá délky až 6 cm. Možná vás potěší, že rejsci jsou tvorové silně teritoriální, takže nestrpí přítomnost jiného kolegy. Pokud máte doma nebo na zahradě rejska, bude tam jen jeden
 4. utus), rejsek horský (Sorex alpinus), rejsec vodní (Neomys fodiens), rejsec černý (Neomys anomalus), bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) a bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon). Referenc

Rejsek horský (Sorex alpinus) - ChovZvířat

 1. Rejsek obecný Sorex araneus Myši, plši a rejsci Vloženo: 02.12.2013 Zobrazeno: 15591x Rejsek horský Sorex alpinus Myši, plši a rejsci Vloženo: 02.12.2013 Zobrazeno: 4533x Bělozubka šedá Crocidura suaveolens.
 2. rejsek horský Sorex alpinus Schinz, 1837. říše Animalia - živočichové » kmen Chordata - strunatci » třída Mammalia - savci » řád Soricomorpha » čeleď Soricidae - rejskovití » rod Sorex - rejsek
 3. Rejsek horský (Sorex alpinus Schinz, 1837) Drobný hmyzožravec dorůstající délky 60-80 mm a váhy 5-14 g. Od ostatních našich rejsků se dobře pozná podle zbarvení. Celé tělo má jednobarevný černošedý tón, od něhož se odlišují pouze chodidla a ocas
 4. Laboratoř vznikla v roce 1992 jako vývojová laboratoř pro sanační hmoty. Hmoty vyvinuté v naší laboratoři se úspěšně vyrábějí a patří k nejlepším na našem trhu

Chráněná fauna a flóra Krkonoš - Rejsek horský, Mlok skvrnitý a Prvosenka nejmenší; Datum vydání: 22. 6. 200 Rejsek horský, Sorex alpinus, ve Žďárských vrších a jeho nika. Publication details. Rejsek horský, Sorex alpinus, ve Žďárských vrších a jeho nika. Title in English: Sorex alpinus in: Authors: RYCHNOVSKÝ Boris ELEDER Pavel Year of publication: 1994: Type: Article in Periodical. Rejsek horský, Sorex alpinus, ve Žďárských vrších a jeho nika: Název anglicky: Sorex alpinus in: Autoři: RYCHNOVSKÝ, Boris a Pavel ELEDER. Vydání: Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie, Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích, 1994

Sorex alpinus Schinz, 1837 - rejsek horský. Autor: RNDr. Miloš Anděra, CSc. [Další fotografie od tohoto autora] Autor determinace: RNDr. Miloš Anděra, CSc. [Historie a ověření determinace] Autorská práva ? Pozn.: Není-li uvedeno jinak, je obrázek majetkem autora a není jej možno bez dohody s ním použít Z drobných savců se v horských lesích objevuje plch lesní, plšík lískový, hraboš mokřadní, rejsek horský či rejsec černý. Vzácně se vyskytuje myšivka horská. Z netopýrů je nejhojněji zastoupen netopýr rezavý, jenž vytváří i větší kolonie především ve starých doupných stromech Z malých savců je hojně zastoupen rejsek horský (Sorex alpinus) a myšivka horská (Sicista betulina). Objevuje se tady i řada horských druhů motýlů a dalších zástupců bezobratlých. Objevuje se tady i řada horských druhů motýlů a dalších zástupců bezobratlých Z malých drobných savců jsou to například norník rudý, myšice lesní a křovinná, plšík lískový, rejsek horský, obecný a malý, veverka obecná, hraboš mokřadní a polní, rejsec vodní a černý Rejsek obecný je jedním ze tří druhů rodu Sorex, mimo něj u nás žije náš nejmenší savec, rejsek malý (S. minutus) a vzácný rejsek horský (S. alpinus). Další dva druhy patří mezi tzv. rejsce (r. Neomys), vodní rejsky, kteří výborně plavou a mají nápadně černý hřbet a bílé bříško

Doubravníček | Portál kulturního a přírodního dědictví

Hmyzožravci foto, Wikipedie info - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Z lesnického hlediska pozitivně pak lze vnímat všechny druhy rejsků (u nás rejsek horský; rejsek malý; rejsek obecný) i bělozubek (bělozubka bělobřichá a šedá), jsou ryze masožravé a díky relativně obrovské spotřebě energie zkonzumují vysoké množství bezobratlých

Stránka Rejsek horský je dostupná v 23 dalších jazycích. Návrat na stránku Rejsek horský. Jazyky. brezhoneg; català. Převážnou část rašeliniště tvoří klečová forma borovice blatky a vzácná rašelinná květena. Žijí tady i některé vzácné druhy živočichů - např. myšivka horská a rejsek horský. Vstup do rezervace umožňuje 300 m dlouhá Naučná stezka Jezerní slať, která začíná z parkoviště u silnice Kvilda - Horská Kvilda Rejsek horský (fotogalerie) Nebyl vybrán žádný soubor k nahrání Počet fotek k profilu Rejsek horský ve frontě: Rejsek horský (Sorex alpinus) je drobným zástupcem čeledi rejskovití (Soricidae), obývajícím především horské polohy. Hlava s tělem měří 60-80 mm, ocas 53-71 mm, hmotnost 5-14 g. Tlama se dopředu zašpičaťuje. Špičky zubů jsou tmavě červené. Středně velký druh s poměrně dlouhým ocasem a velkými zadními tlapkami Příkladem může být rejsek horský (Sorex alpinus) v souvislosti s NPR Adršpašsko-teplické skály nebo myšice temnopásá (Apodemus agrarius) v okolí NPR Broumovské stěny. Z ptáků jsou například na lesní rezervace vázáni kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus)

Rejsek horský Naturfoto

 1. Rejsek horský, Sorex alpinus, ve Žďárských vrších a jeho nika. Informace o publikaci. Rejsek horský, Sorex alpinus, ve Žďárských vrších a jeho nika. Autoři: RYCHNOVSKÝ Boris ELEDER Pavel Rok publikování : 1994: Druh: Článek v odborném periodiku.
 2. Rejsek horský - Výborný zdroj informací, nápadů, rad a zkušeností pro krásnou zahradu, pěkné bydlení, zdravé vaření, kutilství, chovatelství a jiné záliby
 3. rejsek horský; Sorex alpinus - rejsek horský v Kraji Vysočina Taxonomické zařazení. Říše: Animalia - Živočichové Kmen: Chordata - Strunatci Podkmen: Craniata - Lebečnatí Nadtřída: Vertebrata - Obratlovci Třída: Mammalia - Savci Řád: Soricomorpha - Rejsc
 4. Rejsek je typický hmyzožravec, tudíž se živí převážně hmyzem, ale i slimáky, pavouky, červy a mršinami obratlovců, výjimkou není ani kanibalismus. Za den musí rejsek zkonzumovat potravu o hmotnosti 80-90 % svého těla, aby mohl vůbec přežít. K dosažení tohoto cíle musí rejsek žrát každou druhou až třetí hodinu
 5. REJSEK HORSKÝ Vyskytuje se především v horských oblastech v hustých travních porostech, lesích, ale i v oblastech nad hranicí lesa. Vyhledává vlhká místa a jehličnaté lesy. REJSEK MALÝ Rejsek malý nebo také rejsek zakrslý je nejmenším savce

Ze savců se zde vyskytu je glaciání relikt - rejsek horský. Z bezobratlých jsou to především motýly (např. hřebenule ryšavá). Na slunných místech lze hojně pozorovat ještěrku živorodou, ojediněle i zmiji obecnou. Domovem některých ptáků a bezobratlých jsou skalnatá místa. Z ptáků se jedná o rehka domácího. čolek horský. Triturus alpestris. čolek obecný. Triturus vulgaris. mlok skvrnitý. Salamandra salamandra. skokan rašelinný. Rana arvalis. skokan zelený. Rana esculenta Plazi (Reptilia) ještěrka obecná. Lacerta agilis. ještěrka živorodá. Lacerta vivipara. slepýš křehký. Anguis fragilis. užovka hladká. Coronella austriaca.

Ohrožené druhy živočichů Seznam chráněných druhů živočichů v CHKO Beskydy. Vysvětlivky. x - pravděpodobně vyhynulý, t - pouze na tah horskými prvky savčí fauny zde jsou například rejsek horský a zejména vzácná myšivka horská, která je vlastně pozůstatkem z poledového období (tak zva-ný glaciální relikt). Na horských úbočích Jeseníků zdomácněl již i kamzík horský, o jehož vhodnosti ve vztahu k jesenické přírodě se vedou dlouhodobé spory

Rejsek horský Moulík

Rejsek horský Rejsek horský je dalším velmi vzácným savcem. Mimo Králický Sněžník se vyskytuje už jen v Alpách, Krkonoších a Tatrách. Jeho značný vědecký i kulturní přínos spočívá v tom, že jde o vývojově nejstaršího savce v Evropě. Na našem území žil totiž už v třetihorách Sorex alpinus Schinz, 1837 - rejsek horský (syn. r. alý, r. krtonohý) - Alpine Shrew Sorex araneus Linnaeus, 1758 - rejsek obecný - Eurasian Shrew Sorex arcticus Kerr, 1792 - rejsek severní - Arctic Shrew Sorex arizonae Diersing & Hoffmeister, 1977 - rejsek arizonský - Arizona Shrew Sorex asper Thomas, 1914 - rejsek ťanšanský - Tien. Český zástupce: Rejsek obecný , Rejsek horský.. Rejsek obecný---> Váží jen 5-12g. Měří 5-8 cm.. Za celý život prozkoumá území jen půl kilometru.. Aby rejsek přežil musí zkonzumovat denně 80%-90% hmotnosti svého těla.. Rejsek obecný se dožíví přibližně 1roku, ale v zajetí klidně 2let. Abstrakt Rejsek horský (Sorex alpinus Schinz, 1837) je drobný zástupce čeledi Soricidae, který se vyskytuje v horských lesích střední a jihovýchodní Evropy. Jeho ostrůvkovitý areál rozšíření zahrnuje Alpy, severozápadní pohoří Balkánu, Karpaty a izolované oblasti v Německu, České republice a Polsku

Krkonoše, severní Čechy Krkonoše se nachází mezi Orlickými a Jizerskými horami a jsou nejznámějším pohořím v České republice jehož nejvyšším bodem je Sněžka, která měří 1602m. Hlavními toky jsou Jizera, Jizerka, Labe, Malé Labe a Úpa. Česká řeka Labe, která je největší česká řeka pramení v Krkonoších a odvodňuje jen třetinu pohoří na východní. Nachází se zde však například i náš nejprimitivnější savec, vzácný rejsek horský. Vliv nadmořské výšky je patrný na výskytu ptáků. Vyskytuje se zde přes 170 ptačích druhů. Jmenujme například vzácného čápa černého nebo jeřába lesního

Z drobných savců se vyskytuje např. rejsek horský (Sorex alpinus), očekávat lze také výskyt silně ohrožené myšivky horské (Sicista betulina), která je považována za glaciální relikt. K ohroženým druhům hlodavců patří všude ubývající veverka obecná (Sciurus vulgaris). Z velkých. Rejsek horský Sorex alpinus Sorex_alpinus_k9240 Sorex_alpinus_k9190 Sorex_alpinus_k9183 Sorex_alpinus_k9164 Sorex_alpinus_k9133 Sorex_alpinus_k912 rejsek obecný (Sorex araneus) rejsek horský (Sorex alpinus) ocas jen s krátkou srstí rejsek malý (Sorex minutus) prsty opatYené brvy rejsec vodní (Neomysfodiens) hnédo-oranžová sklovina rejsec derný (Neomys anomalus) ocas s brvitým lemem . Created Date Významné druhy živočichů: ježek západní (Erinaceus europaeus), hraboš mokřadní (Microtus agrestis), rejsek horský (Sorex alpinus), netopýr severní (Eptesicus nilssoni) Z obratlovců zde žije např. zmije obecná, ještěrka živorodá, rejsek horský a drobní ptáci. V zimě zde teplota klesá běžně pod -30°C. V zimním období je rašeliniště i s rozhlednou uzavřeno, aby nebylo narušeno zimoviště chráněných druhů živočichů

Video: Vše co mě baví - Ohrožení druzi v ČR - Rejsec horský :-

Půlhodina bez jídla se u rejsků rovná rozsudku smrti

Význačné druhy živočichů: plž slimáčník horský (Semilimax kotulae), chvostoskok larvěnka obrovská (Tetrodontophora bielanensis), lýkožrout smrkový (Ips typographus), střevlík lesní (Carabus sylvestris) a Linného (Carabus linnaei), klepítník členěný (Ischyropsalis hellwigi), sýc rousný (Aegolius funereus), králíček. Rejsek horský je chladnomilný lesní hmyzožravec. Ideálními stanovišti jeho výskytu jsou břehy vodních toků v horských bučinách, jedlobučinách i smrčinách. Řidčeji se vyskytuje i v horských podmáčených smrčinách, na kalamitních holinách, alpínských loukách či balvanitých sutích Podle zákona 381/2009 Sb., o ochraně přírody jsou někteří živočichové pouze obecně chráněni. Krtek obecný je chráněný zákonem, tak jako jsou chráněni ostatní živočichové a rostliny, ale nejedná se o zvláště chráněného živočicha, jako jsou např. kriticky ohroženi - křeček polní, rejsek horský a plch lesní..

Rejsci a bělozubky, naši nenápadní sousedé iReceptář

Rejsek v domě - nezvaný host, který musí pry

Ochrana přírody: Myslivost i ochrana přírody má stejné cíle a to znamená zachování druhové pestrosti. Prostředky k těmto cílům jsou ale rozdílné. Více informací naleznete v našem článku c) Rejsek horský (Sorex alpinus) Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) Prvosenka nejmenší (Primula minima) d) Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) Šídlo horské (Aeschna coerulea) Hořepník tolitový (Pneumonanthe asclepiadea) Námět kuponů: 1) Lilie zlatohlávek (Lilium martagon Z chráněných druhů živočichů se v oblasti vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký, lejsek malý, rejsek horský, hraboš mokřadní a řada dalších. V rámci CHKO Žďárské vrchy jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území Z ryb nebyl nově zařazen například mník jednovousý (Lota lota), ze savců plch velký (Glis glis), veverka obecná (Sciurus vulgaris) či rejsek horský (Sorex alpinus). Ptáci mají oproti ostatním druhům obratlovců výsostné postavení, neboť díky Směrnici Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, jsou. Ze savců je hojně rozmnožen rejsek horský, za soumraku lze zahlédnout netopýra brvitého, žije tu i plšík lískový. Krajina je bohatá na historii a kulturní památky. Nejstarší osídlení je doloženo v okolí Dobrkovic (z období neolitu), v areálu hradu Dívčí kámTen (sídliště z doby bronzové) a na Třísově (keltské.

Rejskovití - Wikipedi

Příkladem může být rejsek horský (Sorex alpinus) i četné druhy našich netopýrů, zjištěné v NPR Adršpašsko-teplické skály. Teplotní poměry skal umožňují výskyt glaciálních reliktů jako třeba pavoučka plachetnatky pískovcové (Batyphantes eumenis) nebo roztočeRhagidia gelida. Ozdobou regionu byli vždy dravci a sovy rejsek horský (Sorex alpinus), liška obecná (Vulpes vulpes), daněk evroý (Dama dama) a srnec obecný (Capreolus capreolus), v posledních letech stoupají stavy prasete divokého (Sus scrofa), které zde často vyhledává potravu a způsobuje škody na podrostu

Jádrem pohoří jsou Šumavské pláně, rozsáhlá náhorní rovina s nadmořskou výškou kolem 1000 m. K severozápadu vybíhá Železnorudská hornatina a k jihovýchodu pohraniční hřbet Trojmezenské hornatiny a vnitrozemský hřbet Boubínské a Želnavské hornatiny, které od sebe dělí široká Vltavická brázda Mapování savců v ČR. Ve spolupráci s RNDr. Milošem Anděrou, CSc. ze zoologického oddělení Národního muzea probíhá na serveru BioLib mapování savců v České republice. Podrobné mapování výskytu živých organismů (zejména živočichů a rostlin) a jeho změn v krátkodobých i dlouhodobých horizontech (tzv. monitoring) se řadí k nejdůležitějším úkolům. Rys ostrovid. Jelen lesní. Myšice lesní. Rejsek horský. Lejsek malý. Puštík bělavý. Jeřábek lesní. Pěnice černohlavá. Mlok skvrnitý. Střevlík.

Amálino údolí zaujímá rozlohu 80,93 ha a je v nadmořské od 620 do 914 m n. m. Přírodní rezervace má nesymetrický a členitý tvar, velká část leží v údolí Zlatého potoka ostře zaříznuté v rulových stráních.Rezervace chrání skalní výchozy, suťová pole, biotopy skalisek, mokřady, stromové skupiny, prameniště, vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů Při hranici lesa žije kos horský (Turdus torquatus), vzácně se donedávna objevoval i tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Ze savců jsou důležité zejména reliktní druhy jako myšivka horská (Sicista betulina), rejsek horský (Sorex alpinus), vzácně a spíše nahodile bývají pozorovány pobytové znaky rysa ostrovida (Lynx lynx) Rejsek horský (Sorex alpinus) Boreál - oteplování a vysušování klimatu * Období před 9700-7750 lety *Zpočátku nenáročné dřeviny, později doubravy *Šíření stepí (tchoř, sysel aj.) Stepní druhy. Atlantik - nástup teplejšího a vlh.

Jezerní slať je jedním z nejchladnějších míst u nás, i tak se tady ale daří celé řadě cenných druhů rostlin a živočichů, jako jsou zmije obecná, ještěrka živorodá nebo rejsek horský. V zimě je oblast z důvodu ochrany ohrožených živočichů uzavřená Rejsek horský je zvlášté chránéným druhem v kate- gorii silné ohrožených a je i na evroém seznamu chránéných druhú Živoéi- chü. Má významný kulturní a védecký význam. Nékteré odborné prameny tvrdí, Že je nejstarším savcem stred- ní Evropy - poznatky o jeho výskytu jsou údajné až z ob- dobí tretihor překlad horský ve slovníku češtino-polština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Patří mezi ně např. bika klasnatá, rozrazil chudobkovitý, sítina trojklanná, lipnice plihá, jinořadec kadeřavý, severské a alpínské lišejníky rodů vousatec, pukléřka či šídlovec, z živočichů pak pavouk slíďák ostnonohý, brouk kvapník bloudivý, vzácný rejsek horský nebo pěvuška podhorní, která je zde. Z chráněných druhů živočichů se v oblasti vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký, lejsek malý, rejsek horský, hraboš mokřadní a řada dalších. Další informace..

Myši, plši a rejsci Drobní savci Zvířata - ChovZvířat

Na rozdíl od sousedních Krkonoš chybí v Jizerských horách přirozené alpinské a subalpinské vegetační pásmo, nejsou zde ani ledovcové kary s lavinovými dráhami, flora (smíšené lesy) i fauna (jelen evroý, prase divoké, daňci,mufloni,snci, rejsek horský, netopýři..) je proti Krkonoším chudší Především v zóně klimaxových smrčin na hřbetu Pažení a na vrcholu Boubína hnízdí pravidelně kos horský (Turdus torquatus). K významným druhům savců v rezervaci patří rejsek horský (Sorex alpinus), rejsec vodní (Neomys fodiens), r. černý (N. anomalus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a rys ostrovid (Lynx lynx) Například rejsek musí denně spořádat téměř tolik hmyzu, larev a kukel, kolik sám váží. Napríklad piskory každý deň skonzumujú takmer toľko hmyzu, lariev a kukiel, koľko samy vážia. jw2019 jw2019 Rostlinný kryt dnešní prírodní památky tvorí predevším klecová forma borovice blatky, z nižších rostlin pak suchopýr pochvatý, ostrice mokradní, klikva žoravina a rada dalších. Na rašeliništi žijí i nekteré vzácné druhy živocichu, jako napríklad myšivka horská a rejsek horský

Sorex alpinus (rejsek horský) BioLib

Sorex alpinus hercynicus: Latinský název Sorex alpinus hercynicus má český význam 'rejsek horský severní'. Více informací naleznete v našem slovníku Významný je rejsek horský (Sorex alpinus). Ptáci V oblasti CHKO Broumovsko hnízdí každoročně čtyři páry čápa černého. Jeden pár si oblíbil také oblast Adršpašsko-teplických skal. Několikrát zde byl spatřen zedníček skalní (Tichodroma muraria), vzácně také ledňáček říční (Alcedo athis) Atraktivní druh je rejsek horský (Sorex alpinus). Celkově bylo v CHKO Blanský les zaznamenáno celkem 264 ohrožených druhů živočichů (podle vyhlášky 395/1992 Sb. a Červeného seznamu). K roku 2007 zde bylo evidováno 119 zvláště chráněných druhů živočichů (bezobratlých 35, obratlovců 84)

Bio - Masaryk Universit

Nachází se zde však například i náš nejprimitivnější savec, vzácný rejsek horský. Vliv nadmořské výšky je patrný na výskytu ptáků. Vyskytuje se zde přes 170 ptačích druhů. Jmenujme například vzácného čápa černého nebo jeřába lesního. Rostlinstv Rejsek horský (Sorex alpinus) Rys ostrovid (Lynx lynx) Vydra říční (Lutra lutra) 3. Za druhy ohrožené se prohlašují: Bezobratlí (Avertebrata) Batolec (Apatura sp.) Bělopásek (Limenitis sp.) Bělopásek (Neptis sp.) Číhalka pospolitá (Atherix ibis) Čmelák (Bombus sp.) Drabčík (Emus hirtus) Chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger Význačné druhy drobných savců: norník rudý, myšice lesní a křovinná, plšík lískový, rejsek horský, obecný a malý, veverka obecná - audio, hraboš mokřadní a polní, rejsec vodní a černý. Ptáci: viz Obrazový, multimediální atlas ptactva Krkonoš a také Vosecká boud

Ze savců vydra říční a rejsek horský. Z ptáků lze spatřit při přeletu krahujce obecného, včelojeda lesního, čápa černého, sýce rousného, výra velkého. Osada Peklo je tvořena převážně rekreačními objekty. Turisticky velmi oblíbená roubená chata poskytuje výletníkům odpočinek s možností občerstvení Oficiální stránky Města Nové Město nad Metují. Ze zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje kapradina hrálovitá (kriticky ohrožený druh), kapradina plevinatá, vstavač mužský (druhy silně ohrožené) a dále vranec jedlový, plavuň pučivá, bledule jarní, lilie zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, pampeliška bahenní.

Sorex araneus rejsek obecný Sorex minutus rejsek malý Sorex alpinus rejsek horský Neomys fodiens rejsec vodní Neomys anomalus rejsec černý podčeleď: bělozubky Crocidurinae Crocidura suaveolens b. šedá Crocidura leucodon b. bělobřichá čeleď: krtkovití Talpida rejsek obecný . hlodavci bobr evroý křeček zlatý krysa obecná morče domácí myš domácí myšice lesní ondatra pižmová plch velký potkan svišť horský sysel obecný.

Oči k vidění-fotografie zvířat

Ze savců se vyskytuje silně ohrožený rejsek horský, z obojživelníků čolek horský a obecný, skokan hnědý a ostronosý, ropucha obecná, z plazů užovka obojková a zmije obecná. Základní údaje. Rozloha: 10,76 ha: Nadmořská výška: 692 - 725 m Čolek horský má maximálně jedenáct centimetru, ale pokud se jedná o samečka ten měří pouhých osm centimetrů. Když se nerozmnožují je hřbetní strana samečka šedá někdy až černavá a velmi matně skvrnitá. Bříško má čolek horský značně výrazné, žlutooranžové, sytě oranžové až načervenalé Apomorfie savců (Mammalia) • Tělo je kryto srstí složenou z epidermálních chlupů, jež jsou pigmentovány pouze melaniny. • Kožní žlázy jsou několika typů, jedno- i vícevrstevné, nejcharakterističtější pro savc

Rejsec vodní (latinsky: Neomys fodiens) je největší zástupce rodu rejsků (Neomys) Popis Hlava s tělem dosahuje velikosti 7,2 až 9,6 centimetrů, ocas 4,7 až 7,7 centimetrů, výška 1,6 až 2 centimetry a hmotnost 9 až 23 gramů. Ušní boltec je zcela skrytý v srsti. Tlama trochu širší než u příslušníků rodu rejsků. Špičky zubů tmavě červené. Poměrně velký. Mezi drobnými savci je vzácný netopýr velkouchý (Myotis bechsteini), kriticky ohrožený vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), rejsek horský (Sorex alpinus) či myšivka horská (Sicista betulina), která je zástupcem alé faunyna Šumavě. Běžně se zde vyskytuje veverka obecná (Sciurus vulgaris), kuna lesní (Martes martes. rejsek preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch

Národní přírodní rezervaci Žákova hora tvoří rozsáhlé lesní komplexy vrcholového hřebene stenojmeného vrchu, v nadmořské výšce 726 až 809 m Na hřbetu se nachází několik rašelinišť s dřevěnými chodníky, je zde potvrzen výskyt vzácných živočichů (myšivka horská, hraboš mokřadní, hrabošek podzemní, rejsek horský aj.) a na své si zde příjdou i milovníci čs. pohraničního opevnění (množství bunkrů z r.1935-38) Drobné savce zde zastupuje myšivka a rejsek horský, rejsec černý, hraboš mokřadní či myšice temnopásá. Obtížně přístupné území vyhovuje životu rysů ostrovidů a podle pravidelných návštěv i medvědům hnědým. Dobře tu samozřejmě prosperují i menší dravci, například kuna lesní

Ohrožené druhy živočichů | Škůdci

Rejsek obecný ; Rys ostrovid; Srnec obecný Kamzík horský. Jak vypadám. Říkají o mně, že jsem půvabný, elegantní a plný energie a síly. Jsem vysoký 70-90 cm, dlouhý 90-100 cm, vážím 10 -36 kg a ocas mám dlouhý 3-8 cm. Při pohybu v prudkém terénu mi pomáhají nejen dlouhé končetiny s kopýtky, ale i. Dalším velmi vzácným savcem je rejsek horský severní, který je vývojově nejstarším savcem v Evropě. Ve stejné formě žil na našem území již v třetihorách. Mimo Králického Sněžníku žije ještě v Alpách, Krkonoších a Tatrách Horské podmínky vrcholových partií Boubína umožňují existenci i takových druhů zvířeny jako je REJSEK HORSKÝ, HRABOŠÍK PODZEMNÍ, KOS HORSKÝ, DATLÍK TŘÍPRSTÝ a jiných. 8. Rostlinstvo lesů je pozůstatkem tzv. květnatých a acidofilních bučin, které kdysi pokrývaly největší plochy Šumavy a to v nadmořských.

NPR Kněhyně - Čertův mlýn

Rejsek horský; Rys ostrovid; Vydra řiční Kos horský; Krahujec obecný. týl okáč sudetský. Svůj domov zde našla myšivka horská a rejsek horský. K typickým druhům ptáků patří početnější a běžnější linduška luční. Naopak mnohem vzácnější je pěvuška podhorn Prales je životním prostorem pro divoká zvířata, žijí zde i vzácné druhy jako hraboš sněžný, rejsek horský, netopýr ušatý a rys. V roce 2011, kdy byl rok lesa, byla divočina Wildnisgebiet jako pohádkový les přijata do sedmi lesních divů Rakouska

 • Mesiáš kniha.
 • Čierny humor obrázky.
 • Indycar 2019 calendar.
 • Niťový lifting cena.
 • Kyselina močová 470.
 • Sony srs xb12.
 • Klinika dr. pírka.
 • ¨květináče eshop.
 • Micrommata.
 • Migrace do usa.
 • Peeta mellark charakteristika.
 • Tehotna s endometriozou.
 • 125ccm automat.
 • Počet škol v čr.
 • Aktualizace sd karty.
 • Soja na kliceni.
 • Vhs kazety bazar.
 • Přístřešek k osobnímu autu.
 • Sbírka víček 2018.
 • 2287 noz komentář.
 • Perimortální.
 • Winx panenky bloom.
 • Judo pásky barvy.
 • Zlato výskyt.
 • Present progressive help for english.
 • Mistrovství evropy v atletice sloh.
 • Interaktivní opice.
 • Barvy na textil praha.
 • Občanské průkazy praha 14.
 • Požerový insekticid.
 • Černé divadlo phantom.
 • Sole felsen bad gmünd preise.
 • Keltská řemesla.
 • Vybavení pokoje anglicky.
 • Tarator.
 • Buněčné dýchání jednoduše.
 • Potisk na sklo praha.
 • Posádková ošetřovna strakonice.
 • Steps.
 • Konzumace syroveho spenatu.
 • Divergent trilogy.