Home

Chlodvík

Chlodvík I. OSOBNOSTI.c

 1. Chlodvík doufal, že jako pokřtěný panovník katolického ritu bude přijatelný pro původní křesťanské obyvatele podrobené Galie. Měl podporu i u místních biskupů, kteří byli velmi vážení. V letech 508 -511 nechal Chlodvík pořídit soupis franského práva ( Pactus legis salicae, nebo Lex Salina - Sálský zákon)
 2. Chlodvík I. pochopil, že svoji novou říši neudrží, pokud si nezíská podporu křesťanské církve, která by jeho počínání posvětila a dala mu duchovní rozměr - šíření křesťanství. V roce 498 se pak nechal pokřtít jako první barbarský král vůbec
 3. Král Chlodvík byl nejen úspěšným válečníkem, ale také schopným politikem a diplomatem. Jedním z jeho prozíravých činů bylo roku 496 přijetí křesťanství (Frankové byli totiž stále pohany). Pokřtěn byl panovník a jeho dvůr a křesťanství se pozvolna začalo šířit mezi ostatní Franky
 4. Chlodvík I. (v pramenech též jako Chlodovech či Clovis) (465, Římské imperium - 27. listopadu 511, Paříž) byl francký král (481-511) z rodu Merovejců a první křesťanský král Francie, původně král sálských Franků z Tournai. Sjednotil všechny Franky v jeden celek, a je tak považován za zakladatele Francké říše
 5. Chlodvík I. byl franský král z rodu Merovejců, původně král sálských Franků z Tournai, který sjednotil všechny Franky pod svoji vládu, a je proto považován za zakladatele franské říše

Chlodvík I. - životopis OSOBNOSTI.c

 1. V roce 496 si franský král Chlodvík I. bere za ženu burgundskou kněžnu Klotildu a přebírá i její katolickou víru. WikiMatrix WikiMatrix Hradní město zůstalo v jejich rukou až do roku 725 přesto, že se je Chlodvík I . pokoušel v roce 509 neúspěšně dobýt
 2. Chlodvík se nerozhodl jen tak zčista jasna. Už dlouho ho přesvědčovala jeho křesťanská manželka Chlotilda z Burgundska. TIP: Ztracené mýty dávného severu: Kterak Thor a Odin vzdorovali křesťanství. Přesto i po Tolbiaku král váhal, aby si nepoštval proti sobě svůj lid
 3. Chlodvík posiloval svou moc nejen co do rozsahu říše, nýbrž také v rámci franského kmenového svazu. Odstranil především vůdce ripuárských Franků Sigiberta Chromého a postupně sjednotil, byť za cenu krveprolití a občanských válek, franské kmeny. Poprvé se tak mezi Franky objevila myšlenka jednotné franské identity
 4. Přečtěte si nejnovější zprávy, ve kterých hraje roli Chlodvík I. K PERSONALIZACI OBSAHU, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A ANALÝZE NÁVŠTĚVNOSTI VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE

Main Menu. User Menu. Nepřihlášen. Přihlášení; Zapomenuté heslo; První světová válka; Druhá světová válka; Studená válk Chlodvík sjednotil franské kmeny a svazy království, aby podnikl roku 486 úspěšné tažení proti římskému vládci v severní Galii Syagriovi. Chlodvík si byl velmi dobře vědom, že většina okolních germánských kmenů vyznává ariánství , křesťanskou herezi , proti níž bojovali jak papežové , tak tehdy ještě mocní. Chlodvík. Z rodu Merovejců pocházel Chlodovik I. (česky spíš Chlodvík), kterým začala historie Francké říše (je možné psát i Franské) jako říše, protože právě on francké kmeny sjednotil. V roce 496 také přijal křesťanství za státní náboženství, čímž získal podporu církve a jakousi soudržnost všech Franků, protože víra lidi spojuje Chlodvík I-zakladatel francké říše a 1 křesťanský panovník v Evropě, pokřtěný v roce 498.Byl prvním, kdo rozdělil říš

Neustrie & Burgundsko Austrasie Akvitánsko Dagobert I. 629-639 Chlodvík II. 639-658 Chlothar III. 658-673 Theuderich III. 673 Childerich II. 673-675 Theuderich III. 675-691 Dagobert I. 623-634 Sigibert III. 634-656 Childebert Adoptovaný 656-661; Chlothar III. 661-662 Childerich II. 662-675 Chlodvík III. 675-676 Dagobert II. 676-679 Charibert II. 629-63 Chlodvík I., franský král od roku 481; z rodu Merovejců z kmene sálských Franků. 487 po vítězství u Soissonsu dobyl Syagriovo království a vytvořil franskou říši. Postupně dobyl Porýní, Akvitánsko, 500 porazil Burgundy Zkontrolujte 'Chlodvík I.' překlady do slovenština. Prohlédněte si příklady překladu Chlodvík I. ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

PPT - FRANCKÁ ŘÍŠE PowerPoint Presentation, free download

Všechny informace o produktu Příchuť pro míchání e-liquidu Historie d'E-liquides 814 Chlodvík 10ml, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Historie d'E-liquides 814 Chlodvík 10ml Prvním králem, který sjednotil franské kmeny v severní Galii, se jmenoval Chlodvík I. Pocházel z Merovejského rodu. Svou vládu zahájil v 15 letech po smrti otce Childericha. Sjednocení započal dobytím okolí Soissons, což byla poslední oblast pod vládou Říma v Galii. Mimo to byl také prvním králem, jenž přijal křesťanství Spojte se s fanoušky z celé republiky. Chlodvík I. tu má svůj fanklub, přidejte se Chlodvík - CLOVIS (Vanilková směs) příchuť 814. Příchuť krále Chlodvíka je tvořena na základu vanilkového pudinku a dále je doplněna kousky sušenky a jemným nádechem javorového sirupu Shrnutí toho nejzákladnějšího o osobnosti Chlodvík I. K PERSONALIZACI OBSAHU, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A ANALÝZE NÁVŠTĚVNOSTI VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE

Shrnutí toho nejzákladnějšího o osobnosti Chlodvík I

Chlodvík, syn Childericha I., krále sálských Franků, se narodil asi v roce 466 n. l. Když se tento germánský kmen dostal v roce 358 n. l. do područí Římanů, směl se usadit na území dnešní Belgie, a to s podmínkou, že bude chránit hranici a dodávat vojáky do římské armády Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinechlodvík pocházel z královského rodu Meroveovcu a stal se králem v roce 481 ve svých 14 letech.V roce 493 se oženil s křestanskou princeznou Klotildou z kmene Burgundu.Ta ho obrátila na víru a on se nechal pokřtít.Za hlavní město svého království si zvolil Paříž.Frankové se stali prvním křestanským národem v západní Evropě. 1. Proč přijal Chlodvík křesťanství? 2. Jak se nazývali nejmocnější frančtí úředníci? 3. Z kterého rodu pocházel Karel Martel? Čím se proslavil? 4. Kdy se Karlovcům podařilo získat královskou korunu? 5. Proč Karel Veliký podporoval vznik škol? 6. Co je to karolinská renesance? 7. Kdy zanikla francká říše Chlodvík, práce s textem, Francie, práce s informacemi, historie: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E LANGUAGE FAMILY: indo-european > germanic > west germanic > german ORIGIN: germanic NAME ROOT: *HLūDAZ WīG > CHLODOVECH MEANING: This name derives from the Old High German name Chlodowich and Chlodovech, composed of two elements: *hlūdaz, meaning (to hear, loud, sound, noise / famous) and wīg, meaning (fight, battle, fighter, able to fight) Chlodvík, 465 - 27. 11. 511, zakl. franské říše; pocházel z rodu Merovejců, dílčích králů sálských Franků v oblasti Tournai. S družinou válečníků z různých oblastí sálských Franků dobyl 486-487 po vítězství u Soissons Syagriovo král. ve stř. Francii, kde zformoval vlastní král.; jeho nadvládu uznali po voj. výpravě ostatní sálští Frankové v dolním.

Chlodvík I. : Merovejc

Příchuť 814: Chlodvík (Vanilková směs) 10ml,Elektronická cigareta, E-liquid, eJuice.cz, e-cigareta, Joyetech, LIQUA, Dekang, Premiu 814: Chlodvík (Vanilková směs). Příchuť krále Chlodvíka je tvořena na základu vanilkového pudinku a dále je doplněna kousky sušenky a jemným nádechem javorového sirupu

1. Chlodvík I. Tento panovník je považován za prvního krále ve franské říši. Chlodvík byl první komu se povedlo sjednotit všechny kmeny Franků a vytvořil samostatnou říši. Za své vlády se mu povedlo rozšířit hranice franské říše. Tento král se také snažil ve své zemi šířit a prosazovat křesťanství Všechny informace o produktu Příchuť pro míchání e-liquidu Historie d'E-liquides 814 Chlodvík CLOVIS 10ml, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Historie d'E-liquides 814 Chlodvík CLOVIS 10ml Raný středověk.. při stěhování národů vznikaly první velké kmeny - vznikaly různými rozpady a opětovnými vzniky jiných, menších kmenů

Chlodvík I

Chlodvík 5. - 6. století. Založil říši a přijal křesťanství. Karel Martel 7. - 8. století. Majordomus, který r. 732 porazil v bitvě u Poitiers Araby a zastavil jejich postup do Evropy. Karel Veliký 8. - 9. století. Za jeho vlády byla říše nejmocnější a největší, rozkvět vzdělanosti Chlodvík I. preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch - pod tlakem Franků (Chlodvík) pronikli až na Pyrenejský poloostrov (tzv. Toledánská říše - s centrem v Toledu) - v 8. století poraženi Araby. Vandalská říše (429 - 534) - postupovali z Judska do oblasti mezi Odrou a Vislou, pak na západ do Galie a Hispánie (sídlo v Andalusii - název od Vandalusie

Chlodvík se dal pokřtít o Svaté noci 496. Franský historik Řehoř z Tours píše, že Chlodvík se přiblížil ke křtitelnici jako nový Konstantin, aby byl osvobozen od antického malomocenství a smyl ve svěží vodě poskvrny vytvořené po dlouhou dobu. Když Chlodvík vstoupil do baptisteria, svatý Bůh pronesl tato slavnostní. Chlodvík přijal křesťanství, aby získal podporu galských obyvatel a jejich biskupů. Rolníci museli robotovat na pozemcích šlechty a odevzdávat určitý díl úrody - naturálie; naturální dávky, ta jim na oplátku poskytovala ochranu před častými vpády nepřátel Francká říše trvala v letech 482 - 843. Přelomovými roky byl r. 496, kdy byl Chlodvík pokřtěn Remidiem v Remeši a r. 800, kdy je král Karel Veliký jmenován císařem. V počátcích stáli v čele říše králové Theodorich, Chlodvík, Dagobert a jiní Vstupujete na stránky obsahující informace o produktech jejichž objednání a prodej je omezen zákonem č. 65/2017 Sb. Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let Vámi zvolené dílo by se mělo v krátkém čase začít automaticky stahovat. Digitální reprodukce volných děl na této stránce jsou přístupné jako verejné vlastníctvo (public domain).Můžete si je volně stáhnout ve vysokém rozlišení a využívat k soukromým i komerčním účelům - kopírovat, sdílet i upravovat

Chlodvík I. - Katopedi

Merovejci - zakladatel Chlodvík (486 - 511) z královského rodu Merovejců. kmenový náčelník, který sjednotil Franské kmeny - obdaroval členy své družiny, aby si zajistil jejich věrnost; vedl další výboje v Galii; Po smrti Chlodvíka FŘ rozdělena mezi jeho 4 syny: území Švábů, Durynků, Bavorsk 1. Franská říše byla nejpevnějším z raně středověkých barbarských států. Franské, germánské kmeny sjednotil Chlodvík z rodu Merovejců v 5. století. Přijal křest a podporoval církev. Franští králové sjednotili ostatní Germány a vytvořili velkou říši (dnes území Francie, Německa, Benelux) Chlodvík posiloval svou moc nejen co do rozsahu říše, nýbrž také v rámci franského kmenového svazu. Odstranil především vůdce ripuárských Franků Sigiberta Chromého a postupně sjednotil, byť za cenu krveprolití a občanských válek, franské kmeny. Poprvé se tak mezi Franky objevila myšlenka jednotné franské identity Dynastie - Chlodvík I., Dagobert I., Chlodvík IV., Dagobert III., Childerich III. Chlodvík I. Roku 480 n.l. vpadl do Galie, tím vytvořil základ silné francké říše Roku 496 n.l. se nechává pokřtít, zahajuje spolupráci s papeži Majordomové - úředníci, kteří pečovali o královský dvůr a jeho zásobován Karolinská renesance - zakládány školy Slavní učenci: Einhard-básník Král Chlodvík(481-511) sjednotitel Franků přijal křesťanství Král Dagobert bitva u Wogastisburku-r. 630, poražen Sámem Sálský zákoník majordomové-správci dvora-růst jejich moci Karel Martel, zvaný kladivo zakladatel dynastie Karlovců 732 bitva u.

Chlodvík I. - Wikiwan

Chlodvík I. - češtině definice, gramatika, výslovnost ..

Rozhodujícím rokem tohoto procesu je r. 496, kdy se v Remeši nechá pokřtít francký král Chlodvík a Evropa se začíná christianizovat zcela systematicky. V prvních letech se objevují snahy patristické. Duchovní otcové přicházejí s obrannými snahami - Tertulianus, sv. Augustin - biskupové Chlodvík I. Browsing. In Umění a architektura Pýchou francouzského Carcassonne je nedobytná pevnost. 25. února 2015. Starodávné Carcassonne je hodně vzdálené od hlavní turistické trasy, která vede po zámcích podél řeky Loiry; leží až na jihu Francie v departementu Aude. Přesto si na návštěvnost nemůže stěžovat Nejschopnější z nich, Chlodvík z rodu Merovejců, odstranil své soupeře, sjednotil všechny Franky pod svoji vládu a sám se stal roku 481 králem. Tento úspěšný válečník, schopný politik a diplomat je považován za zakladatele franské říše Chlodvík, od r. 482 nástupce Chilpericha I., byl původně jen králem sálských Franků. Lstí, násilím a zradou však odstranil ostatní krále franských kmenů i členy svého rodu, kteří mu mohli bránit ve snaze o moc, a upevnil své panování převzetím římského systému správy cs Chlodvík, syn Childericha I., krále sálských Franků, se narodil asi v roce 466 n. l. jw2019. fi Klodovig syntyi noin vuonna 466, ja hän oli saalilaisten frankkien kuninkaan Kilderik I:n poika. Showing page 1. Found 2 sentences matching phrase Chlodvík I..Found in 1 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned.

Chlodvík patřil do dynastie Merovejců, kteří tak byli nazýváni pro své dlouhé vlasy. Dlouhý vlas byl symbolem moci - byl to pozůstatek mýtu slunečních hrdinů, vlasy symbolizovaly sluneční paprsky. Dynastie merovejských králů vládla Francii 300 let, toto období bývá označováno jako kruté a temné, příkladem je. Biskupům důvěřoval víc než baronům, ale stejně jako Chlodvík považoval kněze za své služebníky. Karel Veliký papež Irena Jádrem armády byli rytíři na koních. Víc bylo ale pěšáků v jejich družinách. Celkem se Karlových tažení účastnilo asi 50 000 vojáků. Díky drátěným košilím byli těžko zranitelní Chlodvík I. během své vlády (481-511) ovládl ostatní franské kmeny a rozšířil svou říši i o severní Galii. Přenesl sídlo do Paříže. Přijetí křesťanství bylo pro Chlodvíka I. roku 486 politickým tahem (pouze 10 let po rozpadu západořímské říše). Proces christianizace velmi dlouhý

R. 486 Chlodvík poráží Syagria u Soissons a připojuje jeho území. R. 491 Chlodvík podmaňuje Durynky, ti se ale po jeho smrti opět osamostatní. Někdy v té době se Chlodvík žení s dcerou bývalého burgundského krále Chilpericha Chrotechildou, česky Klotildou Chlodvík vládl své říši z Paříže, která se teprve rozvíjela. Později si vzal nádhernou burgundskou princeznu Chlotildu. Chlotilda byla katolického vyznání. To bylo náboženství, ve které Frankové nevěřili. Ale ona o něm stále mluvila, a mluvila, až byl nakonec Chlodvík pokřtěn

Když se roku 481 stal králem Franků Chlodvík, muži Církve vycítili svou šanci. Historici spekulují o tom, že Chlodvíkovo manželství s krásnou, zbožnou katolickou Klotyldou bylo inspirováno a zaranžováno biskupy, kteří měli na mysli, že by mohla obrátit svého královského manžela k víře Důležitost rodu zvýšil král Chlodvík I., který sjednotil okolní germánské kmeny v jednotnou Franckou říši a přijal r. 498 křest z rukou katolického biskupa a byl tak v opozici vůči okolním státům vyznávajícím arianismus Pro tento úkol je vybrán mladý francký vůdce Chlodvík, pohan a dravý válečník. Je obrácen na víru křesťanskou a v remešské katedrále 25. prosince L.P. 499 slavně pokřtěn. Po vítězství nad kacířskými Vizigóty se stává prvním křesťanským králem a vládne krutě pod praporem víry Vytváření středověké Evropy (do poč. 10. st.) Jméno zkoušeného: 1. Bitva, v níž Slované porazili Franky, se odehrála roku 631 u: A) Wogastisburgu B) Libice nad Cidlinou C) Prah

Video: Ropucha proměněná v lilii: Proč se král Chlodvík obrátil

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Audofleda, Theoderich der Grosse und Chlodwig. SPFFBU N 1, Brno: MU Brno, 1996, roč. 1996, N1, s. 87-103.ISSN 1211-6335. Další formáty. Chlodvík I. - Clovis I[sup]er[/sup]; Chlodwig, Chlodowech, Chlodovechus * DD.MM.465 † 27.11.511 Za zakladatele říše se považuje ( právem) Chlodvík ( 481 - 511 ) z rodu Merovejců, nebyl jediným králem Franků, každý kmen měl svého krále, ale Chlodvík je začal postupně vyvražďovat. Roku 486 porazil Syagria ( jeho království se nalézalo mezi řekami Sommou a Loirou ve střední Gálii ) a získal tak nové velké území Contextual translation of chlodvík from Czech into Spanish. Examples translated by humans: clodoveo i Franský král Chlodvík I.zvítězil v bitvě u Soissons nad tzv. římským králem Syagriem. (Analyzovat uze

Chlodvík vydává první právní zákoník - Lex Salica Po jeho smrti musel rozdělit své území mezi svých 5 synů - ti pak zase svým synům a nakonec se Franská říše rozpadne na moc malých území a jsou časté bitv Chlodvík posiloval svou moc nejen co do rozsahu říše, nýbrž také v rámci franského kmenového svazu. Odstranil především vůdce ripuárských Franků Sigiberta Chromého a postupně sjednotil, byť za cenu krveprolití a občanských válek, franské kmeny. Poprvé se tak mezi Franky objevila myšlenka jednotné franské identity.. Chlodvík I. Roku 480 n.l. vpadl do Galie, tím vytvořil základ silné francké říše Roku 496 n.l. se nechává pokřtít, zahajuje spolupráci s papeži Majordomové - úředníci, kteří pečovali o královský dvůr a jeho zásobování V první polovině 8. století Karel Martel ovládl celou říši (732 n.l. u Poitiers poráží.

Panovníci - seznam panovník Chlodvík I. Karel Veliký. Dagobert I. Jeden z nejvýznamnějších panovníků Indie, pocházel z dynastie Maurjovců. Žil v letech 300-232 př. n. l. Kdo je to? Bábur. Akbar Veliký. Ašóka. Kurdský muslim,vojenský velitel, zakladatel dynastie Ajjúbovců, bojoval proti křižákům v křížových výpravách do Svaté Země. Kdo je to. francouzština: ·Chlodvík

Výpisky z dějepisu

Když franský král Chlodvík přijal křesťanství a za svoje vítězství nad Vizigóty v jižní Galii roku 507 vzdal dík svatému Martinovi, dostaly poutě nový impulz. Ještě o několik století později byly velmi rozšířené. Se svolením zpracováno podle knihy: Svatí na každý den, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství Jejich král Chlodvík sjednotil a ovládl mnoho kmenů, založil dynastii Merovejců a nechal se pokřtít. Jeho jméno (v galské podobě Ludvík) později dostalo 18 francouzských králů. Tak vznikla Francká říše. Starověká města v Normandii jako např. Rouen, Avranches nebo Évreux se stala významnými církevními centry Chlodvík se obrací na novou víru a vydává se na tažení, na jehož konci je obrovská říše. Oproti tomu zůstávají země Anglosasů ještě po další dvě století u staré víry. (5.6.2013

Chlodvík · zakladatel z rodu Meroveovců · výboje zvětšení říše, územně rozdělena, hranice: ke Španělsku, k Rýnu, · přijal křesťanství · po jeho smrti rozpad na 3 části: Austrasie /Remeš/, Neustrie /Paříž/, Burgundsko /Orleans Chlodvík, od roku 482 nástupce Chilpericha I., byl původně jen králem sálských Franků. Dobytím Syagriovy říše v oblasti Soissonsu si upevnil franský král Chlodvík I. své mocenské postavení v Galii. Po tomto vítězství se říše franské dynastie Merovejců posunula až k Loiře Chlodvík I. Uspořádání Franské říše: - země rozdělena na hrabství a vévodství, hrabata a vévody dosazuje panovník podle své libost Remigius - obrátí Franky - 496 - pokřtěn Chlodvík, v Itálii Řehoř Veliký zchristianisoval Langobardy, Španělsko (Visigóti a Svébové) obrátí Leander a Isidor Irsko obrátí Sv.Patrik (narodil se 390) - unesen piráty, ale utekl a začal dělat misie v Irsk Klíčová slova: stěhování národů, Chlodvík, vítězství nad Araby, družiník, leník, daně, majordomus, Karel Veliký, císař, karolinská renesance, Cáchy Po skončení stěhování národů se germánské kmeny Franků trvale usadily v západní Evropě, pod vedením krále Chlodvíka expandují i do střední Evropy

Franská říše – Wikipedie

Franská říše - Wikipedi

Berlínský kongress, shromáždění zástupců velmocí evroých k upravení východní otázky a mezinárodních poměrů po válce ruskoturecké roku 1877 - 78.Předběžný mír sv.-štěpánský, uzavřený mezi Tureckem a Ruskem, dle něhož Turecko mělo býti z Evropy téměř vytlačeno, vzbudil odpor velmocí západoevroých, zvláště Anglie a Rakouska, a. Chlodvík I. 481 - 511 Chlothar I. 511 - 561 Dagobert I. 629 - 639. DYNASTIE KARLOVCŮ, původně majordomové Merovejců, postupně přebírali moc. Pipin II. Prostřední 688 - 714 Karel Martel Kladivo 718 - 741 Karloman 741 - 747 Pipin Krátký 751 - 76

Chlodvík I. - novinky OSOBNOSTI.c

Nepolevovala ani tehdy, když byla víra obou vystavena zkoušce při náhlém úmrtí pokřtěného potomka, kdy nahněvaný Chlodvík považoval křest za příčinu neštěstí. Ač populistická beletrie chtěla z královny vykřesat neovladatelnou choleričku, historická svědectví hovoří o vyhraněné osobnosti. Účinně pomáhá. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko Řešení: 1. a) 486 - přijetí křesťanství b) 732 - bitva u Poitiérs c) 751 - Pipin Krátký králem d) 756 - Pipinova donace e) 768-814 - vláda Karla Velikého f) 800 - Karel Veliký korunován císařem 2. 1) Merovejci 2) Karlovci 3. a) Karel Martel, Pipin Krátký b) Childerich, Chlodvík c) Alkuin z Yorku, Einhard d) Pipin Krátký. Chlodvík Chlodvík sjednotil franské kmeny a svazy království, aby podnikl roku 486 úspěšné tažení proti římskému vládci v severní Galii Syagriovi. Chlodvík si byl velmi dobře vědom, že většina okolních germánských kmenů vyznává ariánství, křesťanskou herezi, proti níž bojovali jak papežové, tak tehdy ještě. 486-511 n.l. → Chlodvík I. (pokřtěn v Remeši → ambrosiánská forma křesťanství → větší stmelení státu) sepsání zvykového práva; prosazení vládní dynastie Merovejců → velká expanze ( dobytí Alamanů, Durinků, Visigotů, Galie, 486 dobytí Syagriovy říše

Chlodvík III. : Merovejc

Chlodvík; Franco; Karel Veliký; 3/10 Kdo udělil papeži území dnešního Vatikánu? Pipin Krátký; Pipin III. Krátký; Smíšek Krátký; Smíšek III.Krátký; 4/10 Ve kterém roce byla bitva u Poitiers? 632; 682; 732; 782; 5/10 Kolik let existovala Francká říše než se rozpadla? 232; 361; 498; 613; 6/10 Kdy byl Karel Veliký. Ve 3. století se do něj dostalo křesťanství a prvním biskupem byl v letech 350 až 367 svatý Hilarius. Následně bylo město dobyto Vizigóty a stalo se jedním z hlavních sídel jejich králů. V roce 507 došlo v blízkosti Poitiers k bitvě u Vouillé, v níž franský král Chlodvík porazil vizigótského krále Alaricha II chlodvík: král franské říše, král neustrijský z rodu merovejců → chlotar: kravín → chlév: krmník → chlívek: krok → chod: kráčet → chodit: kráčeti → choditi: kraj jana sladkého → chodsko: krajina v severním íránu → chorásán: kronikář (zast.) → chronista: krýt → chránit: krytý → chráněný: král. Svatá Jenovéfa, biskup Remigius a zejména jeho silně ambiciózní manželka Klo tilda, zapálená katolička, pracují na tom, aby Chlodvík přijal křest a vstoupil na dobytá území jako nositel a ochránce víry. Opět se setkáváme s našimi dvěma starými dobrými hrdiny Loupem a Ottou, kteří jsou opět zmítáni převratnými.

Evropa v Raném Středověku I

Středověk,starověk a mnoho víc - Franská říš

Náhrobek Maxmiliána I

Výpisky z dějepis

Zajímavosti | Dějiny národa Českého - EVROPSKÉ NÁRODY

Francká říše nejvýznamnější germánské království v Evropě vznik po germánské vlně stěhování národů obyvatelé -Frankov Právní dějiny Franská říše Zrod středověké Evropy - zdroje antické dědictví (řecká kultura a vzdělanost, státní tradice, vybudovaná římská správa, latina, právní systém) křesťanství vitalita barbarů (především germánských a slovanských kmenů) Frankové dělení sálští ripuárští (ribvárští) chattuarští (chamavští byli foederati zůstávali. Je tu také ostrogótský král Theodorich Veliký, francký Chlodvík I., svatý Bonifác, Mikuláš Koperník či vlámský malíř Peter Paul Rubens, který se ale narodil ve Vestfálsku architektura Bavorsko chrám Donaustauf dovolená v Německu Einstein Evropa historie Ludvík I. Bavorský mapa Německo Ódin památky památník. 481 - 511 Childerichův syn Chlodvík - ovládnutí Gallie - franská říše . Hunové - postup z asijských stepí od 1. - 2. stol. , v 5. stol. až Potisí - Attilla - 451 . poraženi na Katalaunských polích - spojenectví římského vojska a vojsk germánských kmenových svaz CHLODVÍK - zakladatel říše. DAGOBERT - bitva se Slovany (Sámo) Majordomus. KAREL MARTEL - bitva s Araby. KARLOVCI. PIPIN KRÁTKÝ- první z rodu Karlovců. KAREL VELIKÝ. největší rozsah říše. centrum Cáchy. 800 - korunovace na císaře v Římě. karolinská renesance. karolinská minuskul O rytířství neměl Chlodvík žádnou představu. Aby zjistil, o co jde, musel by žít dalších šest století. Co znamená tajemství v případě Chlodvíka? Na rozdíl od ostatních pohanských králů, vyznávajících arianismus, se Chlodvík pevně držel své pohanské víry

 • Posuvky noty.
 • Tennesseeský mimochodník howrse.
 • Moltres max cp.
 • Pstruh duhový zdraví.
 • Vymenim detektor kovu.
 • Vikings episodes plots.
 • Zemětřesení na haiti v roce 2010.
 • Vyhlídkový let vzducholodí cena.
 • Mungo klíčky zdraví.
 • Titulky it 2017.
 • Duelovk ycz.
 • Zateplení bez kotvení.
 • Jak uchovat tvaroh.
 • Prekordialni uder.
 • Dítě v sedačce na předním sedadle airbag.
 • Hry s alkoholem pro tri.
 • Pervitin a alkohol.
 • Blaupunkt cr7usb.
 • Pohádka o miminku.
 • Chlupový folikul.
 • Moda wikipedie.
 • Presence brno.
 • Flirtování na pracovišti.
 • Babovky kniha.
 • Poševní žlázy.
 • 41 tepů za minutu.
 • Slovní druhy kontrola.
 • Laminace karbonem.
 • Černá zmrzlina příchuť.
 • Keňa zdravotnictví.
 • Sonory fonetika.
 • Mesiáš kniha.
 • Žaludeční vředy alternativní léčba.
 • Dirndl halenka.
 • Youtube autíčka pro děti.
 • Plíseň a rakovina.
 • Záclony praha 10.
 • Paragraf 211.
 • Dny otevřených dveří střední školy.
 • Měděná barva na vlasy palette.
 • Pisnicky pro miminka youtube.