Home

Stavba slova 4. třída

Český jazyk 4. třída - skolakov.e

Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet).; Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý).; Na rozdíl od předpony, přípony a koncovky je přítomen v každém slově Ročník 4. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Předmět Český jazyk Tematický okruh Stavba slova Klíčová slova Příbuzná slova, slovní kořen, předponová a příponová část slova Anotace Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po předchozím motivačním výkladu učitele Prezentace je určena žákům 4. ročníku. Žáci si osvojují znalosti o stavbě slova. Rozliší kořen slova, předponu a příponovou část. Podle zadání zapíší do tabulky. Pomocí předpon a přípon vytvoří slova příbuzná. Uvědomují si, že koncovky nemění význam slova 4. třída - 4. týden ČESKÝ JAZYK Čti pečlivě zadání, pracuj podle pokynů: lí https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozky-a-predpony-od.

5. třída. Stavba slova a pravopis; Rady a návody. Rady a návody pro rodiče; 4. třída. Kategorie: Opakování na začátek šk. roku. Skloňování . Stavba věty. Pravopis. Slovesa. Výukové materiály: Kompletní soubor celého 4. ročníku za zvýhodněnou cenu. Kompletní učivo pro čtvrťáky na celý školní rok 4. třída základní školy je u nás jednou z nejsilněji zastoupených kategorií s diktáty. Je to také období, kdy žáci na základních školách si utužují své znalosti pravopisu a potřebují co nejvíce typů cvičení. Každý totiž zvládá učivo na jiné úrovni a je pro něj přirozenější vnímat pravopis v různých formách. Proto v této kategorii najdete vícero. Stavba slova: Kořen slova: 04: 5: Český jazyk: Stavba slova: Kořen slova: 05: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý). Předpona. Je část slova umístěná před kořenem. Upřesňuje význam slova. zá-pis, ú-pis, před-pis; Přípona. Je část slova připojená za kořen slova. Upřesňuje význam. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Český jazyk - 4. třída. Aktuální k 11. 11. 2013. 1. stavba slova. Slova, která spolu svým tvarem i významem souvisí, jsou slova příbuzn.

STAVBA SLOVA. Doplň správně části slova. Tam, kde daná část není, napiš pomlčku - . Pak stiskni KONTROLA. KOŘEN - tvoří základ slova PŘEDPONOVÁ ČÁST - stojí PŘED kořenem PŘÍPONOVÁ ČÁST - nalézá se ZA kořenem: Společná část slov je KOŘEN Český jazyk - význam slova, hlásková stavba slov, opakování kategorií podstatných jmen, sloves, určování slovních druhů - příprava na test. Učebnice str. 9, PS str. 4, cv. 7 - 1 Pexeso Poslech slovíček Překladatel Přesouvání Slova ve větách Slovíčka: 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Stavba vět. V tomto cvičení je úkolem poskládat připravená slovíčka do správného pořadí

4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída Stavba slova - předložka x předpona, pravopis (ě-je) 21.04.2014 21:23 Slovní druhy. 21.04.2014 21:24. Ve 4. ročníku se děti naučí graficky zaznamenat jednotlivé části slova tj. část předponovou, kořen slova, část příponovou (přípona + koncovka)

Opakování psaní z 1

a) 1. cvičení - z písmen sestavíme slova, vyznačíme jeich kořen, předponu a příponovou část b) 2. cvičení - určíme, zda se jedná o předponu nebo předložku a napíšeme c) 3. cvičení - zapisujeme kořeny předložených slov d) 4. cvičení - ve slovech rozlišujeme předponu, kořen a část příponovou e) 5. cvičení - zapisujeme kořeny předložených slo Stavba slova - procvičování. PS s. 19/3, str. 20/4, 5. Slohové cvičení PS s. 20/1,2. Na Teams máte opravené PL, opravu si napište do školního sešitu. Další úkoly ve středu. V úterý 9:40 - 10:25 online výuka. Středa - zadání uloženo na MS Teams. Anglický jazyk 8:00 - 3. třída. 9:00 - 4. třída. 10:00 - 2. třída. 11:00 - 5. třída. 1. třída viz dle domluvy s třídním učitelem. Je možné, že bude docházet k technickým obtížím během připojení, prosíme Vás proto o schovívavost. Úkoly budou i nadále zapisovány stejným způsobem jako doposud na webnode stránkách Úvod > 4.třída SOUTĚŽ : MÁME RÁDI PŘÍRODU - mrp.brontosaurus.cz/ Vážení rodiče,seznamte, prosím, děti s obsahem letáků,můžete využít odkazy : doporučené odkazy (1).docx (1338 Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Stavba slova (kořen a slova příbuzná) Osoba a číslo sloves: Vyjmenovaná slova po B: Čas sloves: Příbuzná slova ke slovu BÝT.

Stavba slova. 199,00 Kč 4. třída 5. třída Pracovní listy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Výzdoba do třídy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 4. třída - Distanční výuka. 13. 11. Geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek - přímky kolmé - kolmice - Matýskova matematika - úvod B, cv. 1, 2 . Matýskova matematika - str. 12 - úvod, cvičení 2a, 2b - rýsování kolmic podle návodu . Český jazyk - vyjmenovaná slova po B - učebnice str. 23 - Rozlišujte - opis dvou sloupečků slov, PS - str. 19, cv. 1 - doplňování a. Prima úča / Kategorie / 5. třída / Stavba slova a pravopis / Stavba slova a pravopis souhláskových skupin na styku předpony nebo přípony a kořene slova. Kategorie 1. třída. Nácvik psaní psacího písma - diktáty se zpětnou vazbou Stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka pl7 Cvičení 4. Vypiš příbuzná slova do čtyř sloupců. To znamená, že v tomto cvičení najdeš čtyři skupiny slov se čtyřmi různými kořeny. Potom ke každé skupině připiš ještě další tři příbuzná slova. Strana 20, cvičení 5. Napiš vyznačená slova tak, že oddělíš předponu, kořen a příponu takto: po - hyb - uj VY_32_INOVACE_04 12_Český jazyk_Stavba slova , 4. ročník Iva Scharfová Author: Zdenek.Capek Created Date: 10/9/2012 8:06:03 PM.

Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. HLÁSKOVOU STAVBU SLOVA SI MŮŽETE PROCVIČIT V TÉTO PREZENTACI. STAČÍ KLIKNOUT NA PASTELKU 4. třída ČESKÝ JAZYK / Covid.akce / Český jazyk / 4. třída ČESKÝ JAZYK; Učební karty pro 4. třídu ZŠ (15 Ks) obsahují učivo, které by měl každý žák zvládnout. STAVBA SLOVA - karta popisuje a vysvětluje jak se tvoří slova (kořen, předpona,. V této doplňovačce se zaměříme na vyjmenovaná slova po S, která poslouží k procvičení žákům na prvním stupni základní školy. Až budete cvičení vyplňovat, tak doporučujeme nespěchat, raději si každé slovo pečlivě přečtěte, jestli s vyjmenovanými slovy začínáte, tak si můžete vzít i přehled vyjmenovaných slov po S k ruce Stavba slova 4. třída. Český jazyk 4. třída. Stavba slova. Kořen, předpona, přípona. Předpony od-, nad-, pod-, před-. Pravopisná cvičení. Vyjmenovaná slova Stavba slov - Stavba slov - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách Online cvičení - 4.

Pravopis bě/bje, pě, vě/vje. skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/prace-na-silnici/cviceni1.htm. skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/krizovky. 4. třída. Týdenní plán 12.-16.10.2020. Budˇ chytrý jako liška! Český jazyk: Stavba slova - kořen, předpona, přípona koncovka skupiny s ě. Kontaktní informace Základní škola a mateřská škola Jesenice Školní 323 270 33 Jesenice reditel@zsjesenice.cz Tel.: 724 926 290 Najdete nás zd

ÚVODNÍ STRÁNKA > Český jazyk 4. třída. Vyhledávání Hledat: Český jazyk 4. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU. Vyjmenovaná slova - procvičování. Naše třída. Týdenní plány - září Stavba slova. by Mgr. Lubomír Šára · 5 listopadu, 2019. Procvičíme si stavbu různých slov z kořene pomocí předpon a částí příponových. Zaměříme se na rozlišení předpon a předložek, pravopis -ě-, -je- na styku předpony a kořene, správný pravopis předpon..

Slova podřazená a nadřazená zvládnete hravě – Dětské stránky

Stavba slov - Procvičování online - Umíme česk

 1. Slova příbuzná a stavba slov. 3. - 5. třída. Než se děti začnou seznamovat s řadami vyjmenovaných slov, je důležité je důkladně seznámit s tím, jak poznají slovo příbuzné, s čímž souvisí také základní stavba slova. Protože právě nyní učím třeťáčky, a samozřejmě hlavně z důvodu, že se všichni.
 2. Naše třída. Týdenní plány - září Stavba slova. by Lubomír Šára · Published 29.12.2019 · Updated 29.12.2019. Procvičíme si stavbu různých slov z kořene pomocí předpon a částí příponových. 3. cvičení - spojujeme příbuzná slova. d) 4. cvičen.
 3. 3. třída: procvičování vše https://www.gramar.in/cs/#3. https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-3-trida https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.ph

 1. imálně 3 znaky! › 9. třída › Tvoření slov › Stavba slova. Stavba slova. Co musíte znát? Pokud provádíme rozbor stavby slova, rozlišujeme tyto části: 1) Kořen
 2. tÝden 30. 11. - 4. 12. Úkoly na pÁtek : jČ - velkÝ modrÝ seŠit -dodĚlat tŘÍdĚnÍ slov / vyjmenovanÁ slova, slova pŘÍbuznÁ, slova s i / vl - donÉst hnĚdou sloŽku; hv - umĚt celou vÁnoČnÍ pÍsniČku; pŘ - dokonČit zÁpis v seŠitĚ; v pÁtek - moŽno dobrovolnĚ pŘinÉst obleČenÍ / Čert, andĚl/ - ČertovskÝ den - normÁlnĚ se uČÍme, s drobnÝmi tÉmatickÝmi Úkol
 3. Stavba slova - předložka x předpona, pravopis (ě-je) 23.10.2011 20:08. Procvičování pravopisu bě/bje, pě/pje, vě/vjě (5 cvičení) Předpona nebo předložka? Do prvního okénka napiš, je-li část v závorce předpona nebo předložka. Do druhého okénka pak napiš správně bez závorky. Až budeš mít hotovo, stiskni KONTROLA
 4. Třída 4.B Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. - stavba slova - str. 22 a 23. Cvičebnice Vyjmenovaná slova hrou : str. 21 - 24 . M - nová žlutá učebnice str. 57 - 11 - písemné sčítání i odečítání do 100 - stále dokola opakovat násobení a dělení do 100.
 5. Tak jako se naše kostra skládá z jednotlivých kostí a pomáhá tak udržet stavbu těla, tak se z jednotlivých částí skládají i slova. Pojďme prozkoumat, jak poznáme jejich kořen, co je předpona a přípona a k čemu se nám to může hodit. Stavba slova nebývá zrovna oblíbeným tématem. Alespoň jemné proniknutí do základních pravidel je
Jak na psaní velkých písmen | Prima úča

DUMY.CZ Materiál Stavba slova - pracovní lis

Tento pracovní sešit je věnován stavbě slova, tedy učivu, se kterým se děti potřebují seznámitpřed probíráním vyjmenovaných slov (3. třída), stejně tak jako před učivem o pravopisuv koncovkách podstatných jmen, přídavných jmen i sloves (4. a 5. třída základní školy) CO A KDE MŮŽOU DĚTI OPAKOVAT: JČ. Psaní ě, je - skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni2.html - https://skolakov.eu. Třída 4.B 2020/2021 Václav Hlinka 2020-12-04T14:50:00+01:00 Vítejte, naši milí ČTVRŤÁCI , jejich dospěláci či jiní parťáci! Třídní učitelka: Mgr. Šárka Novákov

4. třída Prima úč

 1. Stavba slova Procvičíme si stavbu různých slov z kořene pomocí předpon a částí příponových. Zaměříme se na rozlišení předpon a předložek, pravopis -ě-, -je- na styku předpony a kořene, správný pravopis předpon
 2. Klíčová slova: druhy vět, slovní druhy, stavba slova. Zaměření: 2 - 3. třída ZŠ Autor sady: Mgr. Věra Vlková VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽEN Í . Český jazyk pro 3. třídu. Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva českého jazyka ve 3. třídě základní školy..
 3. Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení
 4. UČENÍ ONLINE - kontrolní diktáty. https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/kontrolni-diktaty.htm
 5. 11. 2020 4. TŘÍDA; Menu Základní škola Rozvrhy Aktuality ZŠ Fotogalerie ZŠ ZŠ 2018 - 2019 - procvičovat vyjmenovaná slova po V - PS modrý: str. 29/cv. 2,3. Slova po V. nebo nalep do sešitu učivo Stavba rostlin - viz. pdf.

Vyjmenovaná slova. VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty Vlastivěda 4. třída; Kontakt Mgr. Jana Zapletalová. 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída 2. třída 3. třída Stavba slova - předložka x předpona, pravopis (ě-je) 21.04.2014 21:2 Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jm.. Český jazyk 4. třída. Pomůcky vyjmenovaná. slova > (*.pdf), připraveno pro tisk (2 stránky na list, druhy slov, význam a stavba slova, souvětí vyjmenovaná slova vyprávění členění textu říjen. vyjmenovaná slova předpony - předložky adresa popi Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova (4. a 5. třída základní školy). Můžete jej používat samostatně, doporučujeme však kombinaci s naší novou řadou učebnic Českého jazyka pro 1. stupeň základní školy, která začala vycházet v roce 2015. Variantou k těmto postupům může být verze pro iPad

Pravopisné křižovatky - stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelstv (3. třída), stejně tak jako před učivem o pravopisu. v koncovkách podstatných jmen, přídavných jmen i sloves (4. a 5. třída základní školy). Můžet - slova příbuzná - PEXESO - P-S-V - slova mnohoznačná - slova nadřazená, podřazená I - slova nadřazená, podřazená II - slova nadřazená, podřazená III - slova souznačná - PEXESO - slova souznačná / SYNONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA / II - slova citově zabarvená - slova citově.

Pravopisná cvičení - 4

 1. Moje třída 2. A. Úvod > ČESKÝ JAZYK. Vyhledáván Stavba slova. Stavba slova- kořen, slova příbuzná.
 2. -uč. str. 27 cv. 11 (Slova vybíráš z nabídky slov pod textem!) 4 řádky do ČJ-Š, číslovkou urči slovní druhy u všech slov -DÚ - křížovka zadaná v GOOGLE CLASSROOM. Nezapomeň - až křížovku vyplníš, klikni na ODEVZDAT! Komu to nejde, dávám postup
 3. Doplň věty a rozhodni, zda tam bude přivlastňovací zájmeno nebo tvar slovesa být (PS s. 66 2.3, 2.4, 2.5) 5. Vytvoř otázky k odpovědím a sestav rozhovor (PS s. 67 2.9
 4. procvičuj na www.onlinecviceni.cz - Čj 5. ročník - Stavba slova - předložky s, se, z, ze (je zde 10 cvičení, udělej alespoň 1 cvičení a potvrď na classroomu jako Dokončený úkol) . Tato online cvičení můžeš posílat celý týden - někteří žáci již poslali 1 - 5 cvičení, ve volném čase procvič a pošli další
 5. Hlásková stavba slova: aktivity na hláskovou stavbu slov (flashcards, learn, match) hlásková stavba slova - procvič hlásková stavba slova - vysvětlení, dole test - 4 otázky Pravopis u,ú,ů,i,y - procvičování Rozdělení souhlásek Počet slabik - procvičování Význam slov - procvičování Abeceda.

Od 30. 11. 2020 probíhá prezenční výuka žáků 3. ročníku ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. Aktuální rozvrh je k dispozici na škole online. Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka. Zadání v předmětech český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk bude ve škole online Stavba slova 10.10.2015 23:15. Procvičuj. Hledej kořen, předponu, příponu ————— Zpě

Český jazyk 3

4. třída. Úvod O nás Novinky Deníček Týdenní plán Třídní kronika ČJ list vyjmenovaná slova po S - dokončení PŘ stavba semenných rostlin, zápis opiš od spolužáka. ČT s. 31. 10. a 11. 10. 2013. ČJ uč. s. 19 a 20, ps s. 17 a 18 B) STAVBA SLOVA - slovo se může skládat z PŘEDPONY, KOŘENE, PŘÍPONY a KONCOVKY - doporučený postup při rozboru stavby slova: 1. Vyhledáme několik příbuzných slov a správně je pod sebe zapíšeme. Část, kterou mají všcihni společnou, označíme jako KOŘEN (pozor na střídání hlásek!). výhybka pohyb hýbat 2 KOŘEN - je část slova, která je stejná u všech slov svým . významem příbuzných . PŘEDPONA - je ta část slova, která je připojena před kořen. a mění význam slova . PŘÍPONA - je ta část slova, která je připojena za kořen a mění . význam slova . KONCOVKA - je ta část slova, která se v jeho různýc Jul 15, 2018 - ČESKÝ JAZYK - STAVBA SLOVA - předpona, kořen, přípon Prosím, zopakujte ústně pojmy (dle školního sešitu do ČJ) - slova příbuzná, stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka - je to důležitá příprava na vyjmenovaná slova, která nás čkají už příští týden..

ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Věta jednoduchá, druhy vět - souvětí Vzory podstatných jmen - rod střední: Slova mnohoznačná, opa čná, souznačná, Podstatná jména rodu středníh Stavba slova - opakování k přijímacím zkouškám na střední školy. Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Základní škola Liberec, Švermova. Škola. Ekoškol 4.třída prosí on prosi-l. trpí on trp ě-l. sází sáze-l. 5.třída dělá 15.10.2013 - Slovní zásoba a stavba slova. Slovní zásoba - aktivní, pasivní.

Třída | Třída 5Loupežníci: září 2016

Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury Stavba slova - shrnutí - prezentace. Učebnice str. 35/cv.1 - vyhledej slova s předponou, vyhledej předložky. Můžeš si vše procvičit na následujících stránkách: Předpony ob-, v-Předpony ob-, v- 2. Předložky a předpony 1. Předložky a předpony 2 . Matematika. Učebnice str. 26/23. 26/24 - 4 příklady + zkouška. 26/25. třída pomáhá maminkám koly Příklad: rybí Příklad: ponožka východ kluk med chodil běhání zahradník listárna podchod školák klíčový. VY_32_INOVACE_16_STAVBA SLOVA.notebook 10 June 12, 2013 Slovům, která mají společný kořen a jsou si blízká významem, říkáme.

Seznam cvičen

Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je vyučující daného výukového materiálu , podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko. * V interaktivních přípravách jsou použity Galerie z programu SMART Notebook v. 10.7.143.0, 10.7.144.0 a upragrade verzích a Galerie klipartů Microsoft Office (Obrázky použité jsou dostupné pod licencí. Pravopisné křižovatky - stavba slova, (4. a 5. třída základní školy). Můžete jej používat samostatně, doporučujeme však kombinaci s naší novou řadou učebnic Českého jazyka pro 1. stupeň základní školy, která začala vycházet v roce 2015. Variantou k těmto postupům může být verze pro iPad Slova příbuzná a stavba slov. 3. - 5. třída. Než se děti začnou seznamovat s řadami vyjmenovaných slov, je důležité je důkladně seznámit s tím, jak poznají slovo příbuzné, s čímž souvisí také základní stavba slova Vzory jsou v českém jazyce ideální slova, podle kterých můžeme např. vytvořit obtížný tvar jiného slova, u kterých si můžeme ověřit, že nějaký tvar vůbec existuje (myš - vzor kost, s kostmi - s myšmi), podle kterých si ověřujeme pravopis jiných slov (s hrady - s drahokamy) apod.. Vzor (nejobecněji řečeno) zastupuje vlastnosti celé skupiny jevů, předmětů.

Předpona, kořen, přípona, koncovka - Procvičování online

Vyjmenovaná slova po L - vysvětlení. Vyjmenovaná slova po B - vysvětlení . Stavba slova (více cvičení) Skupiny bě/bje, vě/vje, pě: 1. cvičení. další cvičení cvičení . Tvrdé a měkké souhlásky: DOPLŇOVAČKA 1 . DOPLŇOVAČKA 2 . DOPLŇOVAČKA 3 . DOPLŇOVAČKA 4 . DOPLŇOVAČKA 5 . DOPLŇOVAČKA 6 . DOPLŇOVAČKA 7. Tento pracovní sešit je věnován stavbě slova, tedy učivu, se kterým se děti potřebují seznámit před probíráním vyjmenovaných slov (3. třída), stejně tak jako před učivem o pravopisu v koncovkách podstatných jmen, přídavných jmen i sloves (4. a 5. třída základní školy) 6. třída. Interpunkce. Interpunkce; Čárka v souvětí a větě jednoduché; Hlásky a hláskosloví. Psaní u, ú, ů v domácích slovech; Psaní u, ú, ů v přejatých slovech; Stavba slova a pravopis. Stavba slova a pravopis; Zdvojené souhlásky; Psaní -n- a -nn-Psaní bě/bje, vě/vje, pě; Přípony -ský, -cký (-ští, -čtí. 4.třída Prosinec - organizace. 4.12. - Mikulášské učení a Mikulášská nadílka, čertovsko-andělsko-mikulášské oblečení . 4.12. - charitativní sbírka Dobrý anděl (viz.email) Český jazyk - stavba slova (kořen slova část předponová, příponová, koncovka), předpona, předložka, psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě.

On-line cvičen

Naše třída. Otestuj se; Dvanáct cvičení pro zopakování učiva zahrnující slova protikladná, citově zabarvená, spodobu znělosti, tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, pravopis slabik s ě, koncovky podstatných jmen, vlastní jména. Slovo a jeho stavba. Opakujeme slovo a jeho stavbu. Třída 4.C Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení - Opakování stavba slova, VS po B,psaní dopisu - uč. str. 35, 37 - 38, 41 - PS str. 28 - 29 Dílna čtení ve čtvrtek! stavba slova různá cvičení. Třída 4.B Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10 Pracovní sešit : - vyjmenovaná slova po Ma P str. 40 a 41 - stavba slova - str. 27. Cvičebnice Vyjmenovaná slova hrou : str. 28 - 30 . M - nová žlutá učebnice str. 11 - písemné sčítání i odečítání do 100. týden 12. 10. - 16. 10. 2020 - stavba slova - předponová část, kořen slova, příponová část, koncovka - skupiny bě, pě, vě, bje, vj

Přehled učiva ČJ - 4

Online výuka dle rozvrhu v 8:00, 8:40 a 9:20. Připravte si matematiku a český jazyk. Český jazyk. Po skončení online hodiny: 41/3a) opsat do školního sešitu - prosím odevzdat (postaru nebo přiložte jako fotku/scan do chatu v Teams) Vyzkoušet online cvičení na doplňování n/nn ČESKÝ JAZYK . ABECEDA. odkaz na procvičování - stačí kliknout. skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda/ www.brumlik.estranky.cz/clanky/cesky-jazyk/2.-rocnik Str. 15, cv. 4 najděte cestu k číslu 100 a na str. 16 si udělejte cv. 5 a 6.. V pracovním sešitě si udělejte cvičení na str. 18 a 19. S těmi, kdo se zítra připojí, si co stihneme, zkontrolujeme

Stavba Slova

Český jazyk: Obrázkové křížovky http://skolicka6.sweb.cz/OBRAZKOVEKRIZOVKY/KRIZOVKA1.htm. Hádanky http://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/HADANKY5.htm.

uč. str. 34 - Stavba slova, kořen, část předponová, část příponová, slova příbuzná PS str. 22 cv. 8 Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - vyber si cvičení, které ti činilo obtíže a stavba slova. Zobrazen jediný výsledek PŘEHLED UČIVA: HLÁSKA, SLOVO, VĚTA BALÍČKY (16) NAŠE SPECIALITY (9) S VIDEOUKÁZKOU (26) SLOVENSKÉ VERZE (4) VŠE (299) VYZKOUŠEJTE SI (16) ZA HUBIČKU (15) Třídění produktů. Přípravná třída První stupeň stavba_slova.pdf reseni_stavba_slova_a_jejich_vznik.pdf stavba_slova.pptx ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY adresa: Albrechtická 732, 197 00 Praha 9 - Kbely GPS: 50.1344778N, 14.5449100E Motto školy. PŘÍTOMNOST JE INSPIRACÍ, JAK HLEDAT CESTU. STAVBA SLOVA - karta popisuje a vysvětluje jak se tvoří slova (kořen, předpona, přípona, koncovka a kmen). PŘEDPONY, PŘÍPONY- karta popisuje a vysvětluje použití předpon (od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, s-, z-, vz-, ob-, v-) a přípon (-ský, -ští, -ík, -ice, -ina, -í, -ný, -ní). VÝZNAM SLOV- karta popisuje a vysvětluje význam slov a dělení slov na.

 • Torzní tuhost karoserie.
 • Podkroví wiki.
 • Chilli metabolismus.
 • Lindsey morgan.
 • Křepelčí vejce cena.
 • Xml dot in element name.
 • Chvaly zámek.
 • 41 tepů za minutu.
 • Africké cichlidy malawi.
 • Getaway 2013.
 • Dekorační síť jutová.
 • Černé mezi zuby.
 • Ck bonton bulharsko.
 • Time adjuster.
 • Abstraktní umění umělecká díla.
 • Snoop dogg 2019.
 • Občanské právo rozdělení.
 • Be bop lobby.
 • Mnich.
 • Mini 070 vizovice.
 • Magnetická popisovatelná barva.
 • Jak dlouho trvá let do koreje.
 • Focení proti světlu.
 • Coco keratin.
 • Alkiny.
 • Webmail kapitol.
 • Magnetická popisovatelná barva.
 • Jidlo lasagne.
 • Asentra pribirani.
 • Pánská noční košile brno.
 • Havasu falls permit.
 • Historie peněz v čr.
 • Jak vycvičit draka hry.
 • Friv 10000.
 • Leukémie příčina.
 • M kody fanuc.
 • Jak ušít obleček pro psa.
 • Pouzdra na zbraně praha.
 • Boeing 797.
 • Živé ploty inspirace.
 • Dodge nitro 3,7.