Home

Chromatografie na křídě

Chromatografie na křídě: Chemikálie: voda a ethanol: Některá data mohou pocházet z datové položky. Popis . Chromatografie je souhrnné označení pro skupinu separačních technik spočívajících v rozdělování látek mezi dvě nemísitelné fáze - nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), která se pohybuje určitým. - chromatografie na bílé školní křídě je nejjednodušším provedením tohoto experimentu a trvá krátkou dobu, pro obyčejné fixy stačí použít pouze voda - běží rychleji než s vodným roztokem ethanolu, pro lihové fixy použijte jako mobilní fází vodný roztok ethanolu - nejlepší je použít hnědou, černou, zelenou a oranžovou fix Mit Farbstiften wird auf Kreide gezeichnet und die Kreide ins Wasser gestellt. Das aufsteigende Wasser trennt die Farbstoffe aus den Stiften.Chalk is painted.. CHROMATOGRAFIE NA TENKÉ VRSTV Proveďte dělení barev fixů na stacionární fázi křídě, vyvíjecí lázeň je voda. 3. Proveďte dělení barev fixů na kruhovém filtračním papíře, položeném na Petriho misce. Uprostřed papíru je otvor pro knot, který zasahuje do mobilní fáze v Petriho misce

dochází na základě jejich rozdílné rozpustnosti v použitém rozpouštědle. Chromatografii lze provádět několika způsoby. Jednou z možností je například papírová chromatografie nebo tzv. chromatografie na školní křídě. Chromatografii na školní křídě Chromatografie na tenké vrstvě (TLC) Tenkovrstvá chromatografie představuje velmi jednoduchou, ale značně účinnou chromatografickou metodu, jejíž podstatou je rozdělení jednotlivých složek směsi na základě jejich odlišné interakce se sorbentem, který je nanesen v tenké vrstvě na pevnou podložku Chromatografie (z řečtiny χρώμα - barva, γραφειν - psát) je souhrnné označení pro skupinu fyzikálně-chemických separačních metod.Molekuly analytu se u všech typů chromatografických separací rozdělují mezi stacionární a mobilní fázi.Dělení je založeno na rozdílné distribuci složek směsi mezi mobilní a stacionární fázi

Chemické pokusy/Chromatografie (na křídě) - Wikiknih

 1. Chromatografie je metoda dělení směsí, která je založena na rozdělování složek směsí mezi pohyblivou (mobilní) a nepohyblivou (stacionární) fází. Sami doma si chromatografii můžete vyzkoušet například na barvách. Chromatografie na křídě.
 2. pokusy, které je vhodné žák ům v rámci probíraného tématu p ředvést (d ůraz na co nejv ětší názornost). Prezentace je možné použít i p ři opakování u čiva v 9. ro čníku. Pracovní listy navazují na jednotlivé prezentace. Slouží k upevn ění a rozší ření u čiva daného tématu
 3. Chromatografie probíhá na podložce vložené do elektrického pole. Pohyb látek probíhá dvěma směry. Jeden směr je dán pohybem látky díky mobilní fázi, v kolmém směru k tomuto pohybu probíhá pohyb v elektrickém poli. Této metody se využívá především při analýze proteinů
 4. Na rozdíl od předchozích dvou druhů chromatografie nejsou obvykle pouze zpomalovány, ale úplně se zastaví. K tomu, abychom je z kolony uvolnili, musíme změnit charakter elučního činidla tak, aby došlo buď k vytěsnění dělených iontů, nebo změně jejich náboje, a to navíc postupně
 5. Vzlínáním ethanolu na křídě se hnědé barvivo rozděluje na jednotlivé složky. Přesné barevné složení závisí na výrobci. Chromatografie je metoda, která slouží v tomto případě k oddělení složek ze stejnorodé kapalné směsi
 6. Chromatografie-oddělování složek stejnorodých směsí

Složení barviv ve fixech - Studium chemie, PřF U

 1. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech
 2. Frontální chromatografie: Na kolonu je kontinuálně vnášen roztok vzorku, ten slouží současně jako mobilní fáze. Na koloně dojde k dělení složek vzorku, ale pouze nejméně zadržená složka je získána v čisté podobě. Druhá eluovaná složka je ve směsi s první, třetí s prvn
 3. Chromatografie na křídě Z hľadiska mobilnej fázyupraviť upraviť kód. kika_1819 misia20 Świetna praca!!! Dzieki niej dostałam piąteczkę z kolosa z chemii analitycznej:-):-) Odgovor Telenora na pojavu korona virusa 2019 (COVID-19)
 4. také chromatografie na molekulových sítech dělení látek na gelu je založeno na velikosti molekul Stacionární fází je neionizovaný přírodní nebo syntetický gel. Gelová chromatografie. využívá vlastnosti biologicky aktivní látk

Kategorie: Chemie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí Charakteristika: Protokol se zabývá problematikou chromatografie.Jsou zde vyjmenovány pomůcky a chemikálie, postupy při řešení a obrázky. Na závěr je vyhodnocení celého protokolu Tenkovrstvá chromatografie (TLC) je případem plošné chromatografie s převládajícím adsorpčním mechanismem dělení analyzované směsi látek. Vlastní chromatografický experiment se provádí na tenké vrstvě sorbentu (celulóza, silikagel, alumina) naneseného na vhodné podložce (sklo, kovová fólie) Na k du nakresl me asi 1,5 cm od okraje prou ek hn d m fixem. K du postav me do Petriho misky napln n do dvou t etin lihem. L h vzl n po k d . Un s sebou barviva, ze kter ch je slo ena hn d barva. Ka d barva se pohybuje r znou rychlost zakotvená na pevný nosič (stacionární fáze), druhá kapalina přes ní přetéká (mobilní) - ionexová (nebo též chromatografie na měničích iontů, založena na iontových interakcích mezi iontoměničem a separovanou látkou, která nese opačný náboj) - afinitní (vlastně speciální případ adsorpční, založena na pomocí chromatografie např. na křídě c) destilace; zahřátí červeného vína nad teplotu varu ethanolu e) frakční destilace zkapalněného vzduchu, který získáme stlačením a ochlazením plynného vzduch

Afinitní chromatografie využívá vlastnosti biologicky aktivní látky vytvářet specificky reverzibilní komplex s jinou molekulou (chemická reakce). Stacionární fáze obsahuje zakotvené ligandy, na které se rozdělovaná látka váže. Jestliže jednu složku navážeme na vhodný nosič, potom můžem Chromatografie probíhá ve dvou stupních - v prvém stupni dojde k adsorpci látek na adsorbent podle jejich afinity k adsorbentu ( látky s větší afinitou se zacyhtí dříve ), ve druhém stupni je třeba látky z vazby na sorbent uvolnit, desorbovat, což se provádí buď prostou elucí ( vymytím ) nebo vytěsněním roztokem látky.

8. ročník. Laboratorní práce č1 předloha.docx ; Laboratorní práce č.1 předloha.pdf ; Vlastnosti látek - praktická hodina.docx ; směsi.pd Chromatografie na křídě. Chromatografie je fyzikálně chemická separační metoda. Její princip lze dětem vysvětlit například na pokusu s křídou, na které je barevným fixem udělaná čára. Chromatografií lze oddělit jednotlivé složky barev fixu. Děti tak získají jasnější představu o složení barev sm ěsi na rozdíl od kapalinové chromatografie, kde dochází k významné interakci mezi mobilní fází a analyzovanou sm ěsí. Jako nosný plyn se používají plyny He, Ar, N 2, H 2, CO 2. Regulátor pr ůtoku slouží pro udržení konstantní pr ůtokové rychlosti (nebo konstantního tlaku Chromatografie ve škole V hodinách chemie nikoho nemohou minout laboratorní cvičení, které si žák vyzkouší jak na ZŠ tak na SŠ ( gymnáziu). Chromatografii si žáci mohou vyzkoušet např. v 8.třídě na ZŠ při probírání učiva- dělení směsí, nebo ve 3. ročníku na SŠ při probírání učiva- analytické metody 1) CHROMATOGRAFIE NA ŠKOLNÍ KŘÍDĚ. 2)CHROMATOGRAFIE NA FILTRAČNÍM PAPÍRU. Pomůcky: křída, fixy, ethanol, kádinka nebo Petriho miska, filtrační papír. Postup: 1)Na každé hraně křídy uděláme fixem ve stejné vzdálenosti čáru a křídu postavíme do nádoby s alkoholem

TÉMA Chromatografie ÚKOL Úkol č. 1: Proveďte chromatografii barviv na papíře Úkol č. 2: Proveďte chromatografii barviv na křídě TŘÍDA JMÉNO A PŘIJMENÍ DATUM VYPRACOVÁNÍ Princip práce: Chromatografie (chroma = barva) je jednou z chemických separačních metod, pomoc Chromatografie je v současnosti jedna z nejpoužívanějších separačních metod. Profesionální přístroje již dávno nejsou založeny na křídě a ethanolu a jsou schopny rozdělit desetitisíce složek v řádu minut. Současná biochemie, medicína a farmacie by se bez chromatografie jen těžko obešly Chromatografie (na křídě) Chromatografie (na papíře) Sublimace kofeinu: Extrakce listových barviv: Extrakce z kapaliny do kapaliny: Destilace (prostá) Destilace za sníženého tlaku: Destilace s vodní párou: Příprava plynu reakcí s kyselinou (oxid uhličitý) Odměrná analýza: Žíhání modré skalice: Dělení třísložkové. CHROMATOGRAFIE. 3) PRACOVNÍ POSTUP. Na školní křídu ve vzdálenosti cca 1,5cm od jednoho konce si fixou nakreslíme tlustou čáru. Do . nádobky . nalejeme vodu a křídu postavíme tak, aby námi nakreslená čára byla blíže ke dnu. VY_32_INOVACE_07 - FILTRACE A CHROMATOGRAFIE Chromatografie up o áci A BARVY PODZIMU Na podzim, tedy s koncem vegetačního období, z listů vymizí zelené barvivo chlorofyl, které překrývalo ostatní barviva. Barviva se tak dostanou na povrch. i na křídě částečně ponořené do acetonu

Chromatografie barev z listů na papíru a na křídě. Nasávání barev do rostlin. Lentilková duha. Čím jsou obarvené modré lentilky? Malujeme na mléko chromatografie barviv z lentilek, škrob z brambor, chromatografie na křídě, krystalizace,) - umí přečerpat vodu z nádoby, provede některé pokusy s vodou (vodotrysk, Pascalův zákon, polymer a voda, tající led, chladící směs, odstranění vodního kamene, maxibubliny,) Bezpečnost při fyzikálních a chemickýc

Chromatographie an Kreide - chromatography on chalk - YouTub

 1. křídě (Bárta, 2004) a na chromatografii barviva z povrchu bonbónů - Lentilek na papíře (Bílek, Rychtera, 1999). Tyto pokusy jsme vybrali proto, že jsou jednoduché na realizaci, pomůcky i pochopení principu metody chromatografie a zároveň jsou i efektní
 2. předvedeme dělení směsi rostlinných barviv pomocí papírové chromatografie. Na úvodním snímku virtuálního experimentu upozorníme žáky na analogie s předchozím pokusem dělení hnědého barviva na křídě. Upozorníme především na papírový proužek (analogie křídy), vrstvu rostlinného barviva z list
 3. ut. Pomůcky: bílá křída, 4 vodové fixy různých barev, talíř, voda. Postup: - 2 cm od spodního okraje křídy nakresli tužkou . čáru = start - na křídu udělej asi 2 cm od kraje fixem puntíky (na každou stěnu použij jinou barvu fixu).

Video:

Chromatografie - Wikipedi

 1. erální vody 8. Důkaz kyslíku jako složky vzduchu 9. Složení vzduchu 10. Zkoumání plamene 11. Co vzniká při hoření svíþky 12. Hoření hoříku ve vodě 13. Model hasicího přístroje 14
 2. 4. Dělení směsí - chromatografie na křídě a filtračním papíře. Dělení směsí - destilace acetonu ze směsi acetonu a vody. Dělení směsí - destilace vonných silic. Dělení směsí - sublimace jódu ze směsi jódu a písku
 3. Chromatografie: je metoda, při níž se dělí složky směsi na základě jejich rozdílných vlastností vzhledem ke dvěma nemísitelným fázím (fáze stacionární - pórovitý materiál, fáze mobilní, např. rozpouštědlo). Výsledek chromatografie chlorofylu - zeleného barviva rostlin je na obrázku č
 4. introduction. Dobrý den vespolek :) Krásný podzim všem :) Fotky z relativně aktuálního dění najdete pod odkazy v pravém portletu. Starší obrázky jsou v Archivu. Iva & Kačk

(v Kč) Podpis 3-FCH-1 6.11.2010 VIII.A Chemie Další dělící metody Schéma oddělení vody od oleje v dělící nálevce, dekantace škrobu, chromatografie na křídě, tajenka PaedDr. Nývltová IT1 (interak. tabule) 3-FCH-2 12.11.2010 IX.A Chemie Redoxní reakce Redoxní reakce, oxidační a redukční činidla, změny oxidačních. 6.­7.Destilace ­ pojmenovat části aparatury, upozornit na nebezpečnost domácích palíren 8.Chromatografie­ vysvětlit, v lavicích chromat. na křídě 9.­13. Směsi a jejichdělení ­ opakování Citace: I 7­14:55 zahříváním oddělení kapaliny o nižší teplotě varu od ostatních láte

Chápeš.cz Učení snadně a zábavně! - Metody dělení směs

 1. Pozorování chromatografie na křídě. ( stacionární fáze - většinou látky s velkým plošným povrchem ). 6/ EXTRAKCE ( vyluhování ): - je proces oddělování složky ze směsi pevných látek nebo z kapalné směsi na základě jejich rozdílné rozpustnosti v jiné . kapalině ( rozpouštědle - extrahovadle )
 2. Chromatografie - rozdělení barev. Chromatografie je metoda, při níž dochází k rozdělení směsi (v našem případě směsi barev) na jednotlivé složky (jednotlivé barvičky). stacionární fázi (v našem případě fixou namalovaný puntík na papírovém kapesníku nebo linka na křídě). Směs je unášena tzv
 3. Chromatografie Složky se oddělují na základě rozdílné rychlosti pohybu po vrstvě papíru nebo jiného materiálu. Rozdílná rychlost pohybu částic znamená, že se jednotlivé složky směsi od sebe vzdalují, a tedy se oddělují
 4. Chromatografie na školní křídě Pitná voda; Hustota slivovice; Vzduch je směs; Hasicí přístroj; Tajná písma; Vodíkové štěkání; Bengálské ohně z pudinku; Sodík v Petriho misce; Bezpečný chlor; Živočišné uhlí vs. Coca-cola; Střelný prach; Sublimace kofeinu; Kouzelný saponát; Sušení v exsikátoru; Není mol jako.
 5. Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou práci se pln ě vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo. Beru na v ědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnit řní pot řebu TUL
 6. Např. chromatografie na tenké vrstvě - Na začátek kolony umístíme . vzorek, který obsahuje složky 1 a 2. vlastní dělení probíhá na tenké vrstvě Dělení na bílé křídě: 2 cm od spodního okraje nakreslete čáru fixou. Na každou stěnu můžete. použít jinou fixu. Postav do rozpouštědla tak, aby start nebyl ponořen.
 7. Pokusy - databáze - Studiumchemie.c

chromatografie. Při ní se směs nejdřív rozdělí na jednotlivé látky a ty je potom možné identifikovat - tedy určit, co jsou zač. Princip chromatografie se dá v domácích podmínkách nejlépe ukázat s pomocí školní křídya . barevných fixů. Pojďme na to! Vhodné pro: Mladší a starší školní děti. Pouze s asistencí. Složky lze ovšem rozdělit též na základě jejich nestejné adsorbce k určitému adsorbčnímu materiálu, např. ke křídě nebo filtračnímu papíru. Tento způsob dělení se nazývá chromatografie. Pigmenty rozpustné ve vodě jsou přítomné zejména ve vakuolách květů či plodů, kde způsobují jejich typické zbarvení 9. Zakreslete si na papír barevné skvrny, které se na křídě vytvořily (viz Výsledky). 10. Stejný postup opakujte s dalšími barevnými fixy a pak u všech (nebo jen u vybraných) fixů s denaturovaným etanolem místo vody. POZOR: denaturovaný etanol je hořlavý a zdraví škodlivý a vyučování, na příklad učební plány, tematické plány, učební osnovy, metodické příručky a také učebnice Teorie kurikulárních dokumentů se vytvořila v evroém prostředí na konci 20. století Teorie se soustředí především na výukové cíle, které jsou jasn V duchu projektu Dýcháme se stromy se děti první den příměstského tábora pomocí jednoduchých pokusů seznámily se separační metodou zvanou chromatografie. Postupovali jsem od nejjednodušších žákovských pokusů na křídě a rozkládali barevné fixy, přes rozklad na filtračním papíře až k samotné chromatografii.

Chemie 8.-9. ro čník - zsvolyne.c

Dělení barviv na křídě ( 10 minut. Pomůcky: bílá křída, 4 vodové fixy různých barev, talíř, voda. Postup: - 2 cm od spodního okraje křídy nakresli tužkou . čáru = start - na křídu udělej asi 2 cm od kraje fixem puntíky (na každou stěnu použij jinou barvu fixu Nechte barvu na křídě trochu zaschnout. V mezičase si připravte zavařovací sklenici, do které nalijete na dno aceton (můžete to zkusit i s benzínem) ve vrstvě cca 0,5 cm. Poté křídu umístěte do sklenice podle nákresu, sklenici uzavřete víčkem a pozorujte, jak se nanesený proužek barvy začne měnit Na obalech potravin jsou oznaþovány pod názvem E163. Díky tomu, že antokyany neposkytují tak syté zbarvení, bývají někdy nahrazovány výraznějším Pro obě třídy: ve črtvrtek 27.9. 2007 budete vypracovávat laboratorní práce, která bude kombinovat metody dělení směsí (filtrace a chromatografie na křídě) s využitím vašich znalostí o zásaditosti a kyselosti látek (pH, indikátory). Doporučuji vám si daná témata zopakovat, budete pracovat samostatně. S sebou na hodinu papír na poznámky (nebo sešit zezadu), tužku. Chromatografie na křídě. Wonder woman name. Diabetes mellitus 1. typu a těhotenství. Postele s uloznym prostorem levne. Zlínské filmové klapky. Vyhláška 343 z roku 2009. Legalizace sňatku uzavřeného v zahraničí. Reddit the top. Paměť národa ostrava. Andrea bocelli ticketportal

Dne 25. 10. se třídy 1. C a kvinta zúčastnily exkurze na katedru chemie Masarykovy univerzity (MUNI). Studenti MUNI, budoucí učitelé chemie, prezentovali chemické pokusy (pokusy s vodíkem a kapalným dusíkem, chromatografie na křídě, pokus s gumovým medvídkem) 20. ledna 2014 přijeli na naši školu zástupci VUT Brno s velmi zajímavým programem. Naši žáci první a třetí třídy měli program - Výprava na jižní pól, žáci čtvrté třídy - Vejce a páté třídy - Chromatografie na křídě. Výprava na jižní pó

Chromatografie‐ na křídě, papírová. Title: Microsoft Word - DS-programy-2015-16 Author: stejskalova Created Date: 10/12/2016 5:36:52 PM. Chromatografie na křídě. Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. 15.11.2013, 14:00 — 15.11.2013, 16:00. ZŠ Salmova 1940/17, 678 01 Blansko. Chromatografie je fyzikálně chemická separační metoda. Její princip lze dětem vysvětlit například na pokusu s křídou, na které je barevným fixem udělaná čára. Chromatografií lze oddělit. zbytku listů), tak aby vytvořili napříč křídou jednu linii. Nechte barvu na křídě trochu zaschnout. V mezičase si připravte zavařovací sklenici, do které nalijete na dno aceton (můžete to zkusit i s benzínem) ve vrstvě cca 0,5 cm. Poté křídu umístěte do sklenice podle nákresu, sklenici uzavřete víčkem

Separační metody - chromatografie

Chromatografie - WikiSkript

Kap. chromatografie - HPLC; V následujícím krátkém přehledu lze nalést nejběžnější zařízení a aparatury na fitraci jak malých tak velkých objemů vzorků, přehled filtračních membrán pro tato zařízení a mnoho dalších užitečných informací a odkazů b:Chemické pokusy/Chromatografie (na křídě)--Vojtěch Dostál 29. 8. 2019, 12:14 (CEST) [odpovědět] ISBN v referencích. Dle Modul:Wikidata/cite vidím, že podpora referencí je asi zatím rozpracovaná a tuším, že dá hodně práce správně seřadit a naformátovat všechny části citace dle norem. Ale jedna věc by hodně pomohla. CHROMATOGRAFIE Pomůcky: Petriho misky, bílé školní křídy Chemikálie: voda, směsi barviv - nejlépe fixy voda) pozvolna unášena po křídě nebo jiném materiálu, na který se složky směsi vážou různě pevně a proto jsou unášeny různou rychlostí, tím se jednotlivé složky směsi od sebe vzdalují a. Pod vedením RNDr. Kozlovské, RNDr. Rysové a Mgr. Havlíčka se věnovali následujícím tématům: mikroskop a lupa, mikroskopie preparátů, mikroskopie částí živočichů, domácí hasičák, chromatografie na křídě, galvanické články, rostlinný chameleón, jodometrie vitamínu C, enzym katalýza a srdce Jeho družky na jeho pohostinnost reagují jen v případě, když nemají jistotu v tom, že se v jejich teritoriu něco k sezobnutí také nachází. Dramatické změny klimatu v křídě . které produkují různé druhy hmyzu, vysokotlaká chromatografie. Moderním přístrojům na NMR spektroskopii ale stačí i nepatrné.

Pokus č.16 - Chromatografie I - O škole - Komenskeh

Gymnázium Jana Blahoslava – Exkurze na Masarykovu univerzitu

Na základě provedených experimentů popíší a zdůvodní chování a reakce použitých chemikálií a doplní rovnicemi. výstupy: žáci samostatně popíší jednotlivé úlohy. Vyvodí závěry z hlediska bezpečnosti práce. Téma: Vánoční prskavka, Popelka v laboratoři, chromatografie na školní křídě Autor: Ing Více informací o soutěži na facebookových stránkách Pražské florbalové ligy. 29.11.2017 - Vánoční dílna 01.12.2017 - Chromatografie, 8. tř. (J. Barvy rozkládali na filtračním papíře a křídě (foto zde ).

Chromatografie - YouTub

Chromatografie - Vyhledávání na Heureka

S velkou tolerancí by se člověk mohl pokusit predikovat další dosud neobjevené lokality výskytu jantaru. Zatímco v křídě se nám známé oblasti jantarových lesů omezovaly na střed Evropy a blízký východ, tou dobou náležící k Africe, v eocénu už přibývají naleziště na všech kontinentech kromě Jižní Ameriky Cerastium tenoreanum Ser. in DC. na jižní Moravě Preslia 33: 68, 1961 Open Access PDF. Zavřel H. Příspěvek ke květeně okolí Dřevohostic a Všechovic (okres Holešov) Preslia 33: 69-78, 1961 Open Access PDF. Pacltová B. K otázce rodu Eucalyptus v české křídě Zur Frage der Gattung Eucalyptus in der böhmischen Kreideformatio Učební plány - Základní škola Pěnčí Homepage | LINDAT CLARIAH-CR

ZŠ VNB II / 02 - Barvy

Chromatografie na křídě - jmenujibyla

Na území Prahy se omezení výuky týká mj. středních škol, s výjimkou žáků nižšího stupně víceletých gymnázií, kteří plní povinnou školní docházku; nově však tito žáci nebudou mít jako součást výuky zpěv a sportovní činnosti. Tyto hodiny se uskuteční v náhradním režimu V roce 1997 bylo vynaloženo na 346 prováděných staveb na ochranu vod, které činí asi 26,3% všech staveb na ochranu životního prostředí, 3 845 mil.Kč. Státní rozpočet ČR se podílel (včetně státních fondů) dotacemi ve výši 1475 mil.Kč, vlastní zdroje financování byly použity ve výši 1572 mil.Kč, úvěry ve výši.

Chromatografie - laboratorní protokol - Seminarky

Školy Březová - Metody dělení složek směsi
 • Živiny v houbách.
 • Bmw e92 coupe.
 • Italský citronový koláč pohlreich.
 • Dekorační síť jutová.
 • Porsche 918 piech.
 • Smlouva mezi zivnostniky.
 • Eurotrialog.
 • Vaporizace hasise.
 • Kdy jet do vietnamu.
 • Bychom chteli.
 • Sirné lázně maďarsko.
 • Hra o trůny s07e01 cz dabing.
 • Vesta k obleku šedá.
 • Zdravé bebe řezy.
 • Jádrový vrták půjčovna.
 • Skládací prodejní pult bazar.
 • Je s nami konec cz titulky.
 • Výpis z registra.
 • Vinné sklepy lechovice borotice.
 • Kované madlo.
 • Opráski z historje svjeta.
 • Huspenina recept video.
 • Mastící se vlasy babské rady.
 • Citáty pečení.
 • Dětská kytara od 5 let.
 • Strážci vesmíru marvel.
 • Momentový klíč na kola lidl.
 • 17. století v evropě.
 • Co obléct miminku na vítání občánků.
 • Citáty poděkování.
 • Sluchátka k televizi.
 • Vlastni cloud ve windows.
 • Rock 60s 70s 80s.
 • Dlažba museum dark.
 • Honda oblečení.
 • Pashmina original.
 • Linux cz.
 • Anglicky josef.
 • Podkroví wiki.
 • Proč má pes suchý čumák.
 • Beamer title page.