Home

Corpus humeri

Corpus humeri definition of corpus humeri by Medical

corpus humeri: sulcus nervi radialis · Tuberositas deltoidea humeri distalis vég: capitulum · trochlea · epicondylus ( lateralis , medialis ) · linea supracondylaris ( lateralis , medialis ) · fossae ( radialis , coronoidea , fossa olecrani corpus humeri [TA] body of humerus: the long central part of the humerus; called also shaft of humerus.. Medical dictionary. 2011 corpus humeri in Chinese : 肱骨体. click for more detailed Chinese translation, definition, pronunciation and example sentences

Crista tuberculi majoris humeri: m. pectoralis major: Crista tuberculi minoris humeri: m. teres major m. coracobrachialis m. latissimus dorsi: Tuberositas deltoidea: m. deltoideus: Epicondylus medialis humeri: m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. palmaris longus m. flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis: Epicondylus. 1 - caput humeri, 2 - tuberculum majus, 3 - collum anatomicum, 4 - collum chirurgicum, 5 - corpus humeri, 6 - tuberositas deltoidea, 7 - sulcus nervi radialis, 8 - crista supracondylaris med., 9 - crista supracondylaris lat., 10 - epicondylus med., 11 - fossa olecrani, 12 - trochlea humeri, 13 - epicondylus lat

BIO 233 Lab Unit I A description of the humerus bone Kost pažní (humerus), obr. 30 - na její stavbě se podílí hlavice (caput humeri), tělo (corpus humeri) a distální konec (condylus humeri), který má dva výběžky, tzv. epikondyly. V tomto místě začíná řada svalů předloktí. Hlavice pažní kosti je vůči rovině procházející oběma epikondyly pootočena o 20° vzad

Corpus humeri. Play. Corpus humeri -> shaft of humerus The elongated rod-like portion of the humerus between the surgical neck proximally and the emergence of the supracondylar ridges distally. Synonym: corpus humeri Corpus humeri , Noun , body of humerus (Medicine), PROMT.One FREE ONLINE TRANSLATOR AND DICTIONAR Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found one dictionary with English definitions that includes the word corpus humeri: Click on the first link on a line below to go directly to a page where corpus humeri is defined pod oběma hrboly kost zúžena v collum chirurgicum humeri (tzv. chirurgický krček), X! místo snadných a častých zlomenin pažní kosti; krček obepínají dvě tepny (aa. circumflexae humeri) (!) diafýza kosti (tělo, corpus humeri) na průřezu zaobleně trojhranné, na zevní straně → tuberositas deltoide (articulatio humeri) Je kloub kulový, volný, spojuje pažní kost s pletencem horní končetiny. o Kost pažní (humerus) Je typická dlouhá kost, na které rozlišujeme hlavici (caput humeri) na proximálním konci, tělo (corpus humeri), a kloubní konec (condylus humeri) na distálním konci pažní kosti

corpus/ diaphysis humeri tuberositas deltoidea collum chirurgicum cavitas glenoidalis cavitas medullaris. radius ulna olecranon caput radii collum radii proc. coronoideus Dospělý/adult. radius ulna olecranon caput radii collum radii proc. coronoideus epicondylus medialis fossa olecrani tuberositas radii trochlea humeri capitulum humeri Corpus humeri petikaulio kūnas statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Corpus humeri ryšiai: platesnis terminas - ryšiai: platesnis terminas

Kostra psa představuje soubor kostí, chrupavek a vazů, které vytvářejí pevnou oporu psího těla, určují jeho tvar a mechanicky chrání měkké vnitřní orgány.. Bez ohledu na plemeno se kostra psa skládá z 271 až 282 kostí.Kosti jsou tvořeny pevnou, kompaktní kostí na povrchu a vnitřní, houbovitou kostí, spongiózou. Uvnitř kosti je kostní dřeň The corpus humeri are distal to the tuberosity. The surgical neck (also known as the collum humeri) constitutes the proximal portion, distal to the tuberosity. The surgical neck derives its name from the location of the humerus fractures at this position

Na kosti pažní rozlišujeme hlavici - caput humeri, na kraniálním konci kosti, tělo kosti pažní - corpus humeri a distální konec kloubní - condylus humeri. 2.2 Kloubní spojení pletence ramenního Glenohumerální kloub - articulatio glenohumerale Je kulovitý volný kloub, hlavici tvoří caput humeri, jamku cavitas glenoidali collum anatomicum humeri [TA] anatomical neck of humerus: the somewhat constricted zone on the humerus just distal to the head, separating the articular surface from the tubercles. Anterior aspect of right humerus, showing the collum chirurgicum (surgical neck) and collum anatomicum (anatomical neck) caput humeri: [TA] the upper rounded extremity fitting into the glenoid cavity of the scapula. Synonym(s): caput humeri [TA Corpus humeri obkružuje nervus radialis, také se na něj upíná musculus deltoideus. Distální část humeru vybíhá v. epicondylus medialis et lateralis, jež jsou důležité pro začátek svalů předloktí. Humerus je situován v torzním postavení, přičemž jeho distální konec je oproti proximálním Musculus pronator teres ZAČÁTEK: caput humerale-epicondylus medialis humeri, caput ulnare-processus coronoideus ulnae ÚPON: střední část corpus radii INERVACE: n. medianus FUNKCE: pronace a flexe předloktí Musculus flexor carpi radialis ZAČÁTEK: epicondylus medialis humeri ÚPON: báze 2. a 3. metakarpu INERVACE: n. medianus FUNKCE.

Humerus - WikiSkript

 1. Corpus humeri information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues
 2. corpus/ diaphysis humeri tuberositas deltoidea collum chirurgicum cavitas glenoidalis. radius ulna olecranon caput radii collum radii proc. coronoideus Dospělý/adult. radius ulna olecranon caput radii collum radii proc. coronoideus epicondylus medialis fossa olecrani tuberositas radii trochlea humeri capitulum humeri epicondylu
 3. Caput humeri se nachází na kraniálním konci kosti a prostřednictvím kulovitého tvaru zabezpečuje styčnou plochu s cavitas glenoidalis scapulea. Distálně přechází caput humeri v collum anatomicum humeri, tyto dvě části svírají s osou corpus humeri kapitodiafyzární úhel (fyziologicky 130°). Distální konec humeru je.
 4. dict.cc | Übersetzungen für 'shaft of humerus [Corpus humeri]' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen,.
 5. radii (hlavička radia), corpus radii a distální konec radia. Caput radii je označení pro horní, rozšířený konec radia tvaru nízkého válce, jehož proximální plocha je miskovitě prohloubena ve fovea capitis radii pro styk s capitulum humeri
Anatomi ders notu - üst ekstremite kemikleri / Prof

skeleton of upper limb humerus: 1. proximal epiphysis presents: a. the caput humeri (head of the humerus) - dorsally b. collum humeri (neck of the humerus The humerus (Figs. 207, 208) is the longest and largest bone of the upper extremity; it is divisible into a body and two extremities. 1 Upper Extremity.—The upper extremity consists of a large rounded head joined to the body by a constricted portion called the neck, and two eminences, the greater and lesser tubercles. 2 The Head (caput humeri) O: epicondylus lateralis humeri I: olecranon ulnae F: auxilliary extension of arm, extension of capsula articularis, stabilization of elbow joint in pronation-supination In: n. radialis M. anconeus O: caput longum -tuberculum infraglenoidale scapulae caput laterale -dorsal aspect of corpus humeri, distal from insertion of m gastrocnemicus, m. soleus, m. plantaris longus, m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longu 1. The principal of a bond. For example, securities dealers create zero-coupon Treasury receipts by purchasing a regular Treasury bond and separating the interest coupons from the corpus

Corpus humeri Margo lateralis Margo medialis Margo anterior Facies posterior Facies anteromedialis Facies anterolateralis Tuberositas deltoidea Sulcus n. radialis * 16. Extremitas distalis Trochlea humeri Capitulum humeri Fossa coronoidea Fossa radialis Fossa olecrani Epicondylus medialis Epicondylus lateralis Sulcus n. ulnaris 17 The Body or Shaft (corpus humeri).—The body is almost cylindrical in the upper half of its extent, prismatic and flattened below, and has three borders and three surfaces. Borders.—The anterior border runs from the front of the greater tubercle above to the coronoid fossa below, separating the antero-medial from the antero-lateral surface.

Oberarmknochen (Humerus) - via medici: leichter lernen

Shaft or Body (corpus humeri) is the elongagted, cylinder shaped middle portion of the bone. Its relatively smooth surface is the insertion point for muscles that move the upper arm and the origin point for muscles that move the lower arm Short video describing the skeletal structures of the humerusStructural markings identified:HeadAnatomical neckSurgical neckGreater tubercleLesser tubercleIn.. humeri). Musí být potvrzeno popisem zobrazovacího vyšetření, např. RTG, CT. 75 071 Zlomenina těla kosti pažní (corpus humeri). Musí být potvrzeno popisem zobrazovacího vyšetření, např. RTG, CT. 85 072 Zlomenina kosti pažní (humeru) nad kondyly (suprakondylická) nebo skrz kondyly (transkondylická) nebo mezi kondyly. Corpus [Latin, Body, aggregate, or mass.Corpus might be used to mean a human body, or a body or group of laws. The term is used often in Civil Law to denote a substantial or positive fact, as opposed to one that is ambiguous. The corpus of a trust is the sum of money or property that is set aside to produce income for a named beneficiary

Humerus - Anatomy Standar

Digitální učební materiál Kostra horní končetiny Mgr. Jana Váňová listopad 2013 Digitální učební materiál Kostra horní končetiny HORNÍ KONČETINA končetiny = extremitates, membra CINGULUM - lopatkový pletenec BRACHIUM - paže ANTEBRACHIUM - předloktí MANUS - ruka CINGULUM LOPATKA - SCAPULA KLÍČNÍ KOST - CLAVICULA SCAPULA plochá kost trojúhelníkového. corpus humeri, facies posterior. sulcus nervi radialis. Margo medialis humeri. Nr. 7. Margo lateralis humeri. Nr. 8. Crista supracondylaris medialis epicondylus lateralis humeri. sulcus nervi ulnaris. capitulum humeri. trochlea humeri. condylus humeri. Fovea articularis. Caput radii. collum radii. Tuberositas radii. Margo anterior radii.

Základy anatomie pohybového ústrojí Fakulta sportovních

20-09-2013 - Det var Connie McGee, der fandt denne pin. Find (og gem) dine egne pins på Pinterest corpus humeri: TA98 English equivalent shaft of humerus TA98 English synonym body of humerus Properties Bilaterality This entity has left and right instances. TA98 Hierarchy A01..00.000 corpus humanum. A02..00.000 ossa. A02..00.010 skeleton appendiculare. A02.4.00.001. condylus humeri. condylus humeri: translation [TA] condyle of humerus: the distal end of the humerus, including the various fossae as well as the trochlea and capitulum. Medical dictionary. 2011

clovek1

 1. ent ridge, the crest of th
 2. , humerus, . - . , corpus humeri, , - . , facies posterior, , margo latera-lis et margo medialis, , : , facies medialis anterior, , facies lateralis anterior
 3. Disclaimer. All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only
 4. Contextual translation of collum costae from Russian into Latin. Examples translated by humans: sternum
 5. anat. shaft of humerus [Corpus humeri] Oberarmschaft {m} med. supracondylar humerus fracture: suprakondyläre Humerusfraktur {f} 4 Wörter: anat. biol. condyle of humerus [Condylus humeri] Humeruskondyle {f} med. fracture of the humerus: Oberarmbruch {m} med. fracture of the humerus: Oberarmfraktur {f} 5+ Wörter: anat. anatomical / anatomic.
Level 8 - Skelett der oberen Extremität I - Propädeutik

Corpus Lingeri

 1. HUMERUS meaning in the Cambridge English Dictionar
 2. Collum chirurgicum humeri - Wikipédi
 3. corpus humeri - medicine
 4. corpus humeri in Chinese - corpus humeri meaning in
 5. Úpony a začátky svalů horní končetiny - WikiSkript

Kostra horní končetiny: snímek 6 Fotografický

Kostra horní končetiny Fotografický interaktivní atlas

Shoulder Joint and Subacromial Joint Space Medical Librar

HumerusFossa radialis humeri – WikipédiaLinea supracondylaris lateralis || Med-koMSchleimbeutelentzündung am Ellenbogen
 • Výkup vozidel cheb.
 • Čokoládový krém bez másla.
 • Jak poznat zlomeninu od naraženiny.
 • Bumblebee auto model.
 • Fenylketonurie eshop.
 • Jalapenos makro.
 • Peter pan cameron.
 • Natekla mocova trubice.
 • Taoismus chrám.
 • Marinovaný králík.
 • Uzený divoký losos.
 • Koloběh vody v přírodě referát.
 • Rohová lavice se stolem a židlemi.
 • Telefon problikava.
 • Ubytování eibenthal.
 • Ubytovna jihlava březinova.
 • Jednoslovné palindromy.
 • Yves saint laurent black opıum recenze.
 • Parkování na příjezdové cestě.
 • Yoyo stringy.
 • Bude to kluk.
 • Film katherine heigl.
 • U habakuka oteviraci doba.
 • Samaná.
 • Široké balení jak dlouho.
 • Christine astin.
 • Auto jarov náhradní díly.
 • Omluva klientovi.
 • Albireo.
 • Sirné lázně maďarsko.
 • Ledové království 2 celý film cz.
 • Inspirace obývací pokoj šedá.
 • Býk a panna.
 • Tetovani psi motivy.
 • Nerovnice s absolutní hodnotou a parametrem.
 • Metan.
 • Muzikál ostrava 2018.
 • Plod se nevyvíjí.
 • Anglické citáty k zamyšlení.
 • Instance tridy.
 • Zánik mandátu senátora.