Home

Trofotropní

Trophotropic - definition of trophotropic by The Free

 1. Disclaimer. All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only
 2. trofotropní (zlepšuje výživu tkáně) myorelaxační myostimulační; Indikace elektroléčby: bolesti zad a páteře, cervikobrachiální syndrom, po operacích páteře; bolesti kloubů, artróza, artritida, otoky a poškození kloubů i poúrazové a pooperačn
 3. trofotropní; antiedematózní; odkladný. 1. Disperzní účinek: založen na tixotropii tekutin (syn.tekutina) a vaziva (u člověka vazba na kyselinu hyaluronovou a její hydrataci ovlivněna sympatickou inervací, věkem, hormonální rovnováhou, celkovou hydratací.
 4. trofotropní (zlepšuje výživu tkáně) myorelaxační a triggrlytický (odstraňuje bolestivý tzv. spoušťový bod) myostimulační; celkově ideální v rehabilitační a sportovní medicíně; Indikace elektroléčby: bolesti zad a páteře, vertebrogenní potíže, spondylosy, lumbalgie, LIS, cervikokraniální a cervikobrachiální syndro
 5. Má přímý trofotropní a přímý antiedematózní účinek. Manuální lymfodrenáž: Speciální hmatová technika, která má z účel zvýšit odtok lymfy a je součástí komplexní terapie lymfatického edému (otoku). Lymfatický otok vzniká při poruše odvodné (drenážní) funkce lymfatických cév
 6. alis et pelvina
 7. Vakuum-kompresní terapie - účinek: antiedematózní, trofotropní - je umístěn na detašovaném ambulantním zařízení (Dukelská 456, Jeseník) Lymfodrenážní přístroj. Kryoterapie - pomocí přístroje CRYO T-SHOCK - možnost využití nejen v rehabilitační medicíně, ale i ke kosmetickým účinkům. Elektrospánek.

Spektrum účinků fyzikální terapie je široké - od analgetických (odbourání bolesti) přes trofotropní (podpora výživy v dané lokalitě), antiedematózní (redukce otoku), myostimulační (aktivace/posílení svalů) až po myorelaxační (uvolnění svalů a spoušťových bodů) parasympatikus - působí převážně tlumivě (tzv. trofotropní účinek) farmakodynamika: symp.: noradrenalis, adrenalin → adrenergní synapse parasymp.: acetylcholin → cholinergní synapse. Jóga a šachy a GO. Takže nejjednodušším a základním způsobem obnovy pružnosti je začít u šlach a kloubů parasympatikus - působí převážně tlumivě (tzv. trofotropní účinek) farmakodynamika: symp.: noradrenalis, adrenalin → adrenergní synapse; parasymp.: acetylcholin → cholinergní synapse; Nahoru. Autonomní nervový systém břicha a pánve Sympatikus - pars abdominalis et pelvin LIST 6 - Účinek trofotropní. Obrazová příloha. LIST 7 - Obr. 1. Hlava - výstupy kožních nervů LIST 8 - Obr. 2 Hlava - motorické body LIST 9 - Obr. 3A Horní končetina (zpředu) - motorické body LIST 10 - Obr. 3B Horní končetina (zezadu) - motorické bod trofotropní; disperzní; Druhy elektroterapie provozované na našem pracovišti: diadynamické proudy; TENS proudy; středofrekvenční proudy; nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie; Magnetoterapie. Magnetoterapie patří mezi bezkontaktní formy elektroterapie. Magnetické pole vzniká uvnitř a kolem aplikátorů na principu.

Přehled přístrojového vybavení - Lokální a kabinový zářič Waldmann, kryokautery, hřebenové zářiče, biostimulační laser Analyzátor pleti Ruční s digitální dermatoskop Přístroje VIP LINE a VIP LINE PLUS Computerová kineziologie Elektrospánek Magnetoterapie - využívá terapeutických účinků magnetického pole, - účinek: antiedematózní, analgetický. k ovlivnění svalového HT, ten dělíme na: strukturální (spasticita, rigidita); fní na etáži: kortiko-subkortikální (svaly ne spontánně bolestivé,ALE CITLIVÉ NA POHMAT,EMG spontánní klidová aktivita - nedostatená relaxace, postihuje svalové skupiny s predilekc Ceněnou výhodou kinesio-tapu je šetrnost ke kůži a možnost pohodlné aplikace bez omezení po dobu několika dní. Souhrnně bychom mohli účinky kinesio-tapu (tejpování) definovat jako biomechanické, neurofyziologické, trofotropní Trofotropní úöinek ptírný zlepšené prokrvení vakuum-kompresní terapie, forsírován podtlak napi.: VKT, +21-4 kPa, cca 25 minut (éíslo programu) klidová galvanizace — eutonizace prekapilárních svéraöt napi. KG, 30 — 50 minut, step 5 minut, 5x, denné dodání energie buñkám v energ. deficitu laser, biolampa napi Zajímavosti. Vážení klienti, Dovolujeme si vám nabídnout některé procedury a terapie jako osvědčený dárek pro vaše blízké. Myslíme, že dárek věnovaný pro zdraví, je jeden z nejlepších. Dárky můžete vybrat sami, nebudete-li si jistí, poraďte se s naším odborným personálem

Prohlašuji, že předložená práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem vypracoval(a) samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem př trofotropní efekt vertebrogenní algický syndrom Terapie BTL 6000 TR-Therapy není hrazena zdravotními pojišťovnami, ceny aplikací a případná zvýhodnění najdete v ceníku služeb a také v Novinkách Fyzikální a pohybové léčebné metody mají analgetické, myorelaxační, spasmolytické, trofotropní a antiedémové účinky. Pro dosažení co nejvýraznějšího léčebného efektu je potřebné dodržovat určité postupy (6): a) nepotlačit signální a ochrannou funkci bolesti, b) omezit anebo snížit podávání analgetik, c.

Elektroléčba - MUDr

trofotropní (zlepšení výživy), antiedematózní (zlepšující otok); placebo efekt (významný účinek především u podnětů FT, které nejsou pa-cientem vnímány subjektivně); odkladný účinek (pacientovi se uleví až s odstupem času, typicky po absol-vování lázeňské léčby) Abstrakt Název: Vliv aplikace specifického kinesio tapu lopatky na kvalitu pohybu horní konetiny Cíle: Cílem této práce je zhodnotit efektivitu specifického kinesio tapu lopatky na kvalit - 9 - 1 Úvod do elektroterapie 1.1 Elektroterapie jako součást fyziatrické léčby Fyziatrie je obor zabývající se využitím různých fyzikálních podnětů k prevenci, diagnostice, terapii a rehabilitaci [2]. Odpověď organismu na tyto podněty představuje jeh Popisovaná trofotropní fáze reakce těla na koupel je proces, který nelze naprogramovat, urychlit nebo obejít. Musí se prostě akceptovat. Časový interval této reakce je v rozmezí 2-3 hodin. Až pak dochází k odeznění pocitu ospalosti, únavy a ochabnutí kosterního svalstva

trofotropní (zlepšuje výživu tkáně) myorelaxační a triggrlytický (odstraňuje bolestivý tzv. spoušťový bod) myostimulační. Trofotropní/ antiedematosní Myostimulaní Podstatným znakem úinku vtšiny fyziatrických procedur je 1. Zmna prokrvení tkání - vznik HYPEREMIE Rozlišujeme nkolik typ: • Chladová hyperémie ( arteriální) • Tepelná hyperémie (venosní a arteriální) • Mechanická hyperémie ( arteriovenosní + mediátorová- histamin,PGD, Hlavní účinek vakuum-kompresivní terapie je tedy přímý trofotropní a přímý antiedematózní [6, 7]. Nejvyšší profit z VKT je při jejím užití jako součásti komplexní terapie, která zahrnuje i farmakoterapii s efektivnější distribucí léků. INDIKACE A KONTRAINDIKAC lující trofotropní a antiedematózní účinek CP s analge-tickým účinkem LP proudů. V dalších fázích terapie je možné využít vakuum-kompresivní terapie s forsírová-ním přetlakové fáze a elektrogymnastiky. Elektrogym-nastika vastii m. quadriceps femoris (m. QF) vede nejen ke zlepšení venózního návratu pomocí svalové. Našemu zdraví nepřispěl ani teplý průběh prosince, biologicky je totiž naše tělo nastaveno v neurohormonálním systému v zimním období na trofotropní fázi, kdy více ukládá zásoby a zpomaluje některé funkce

Pozitivního účinku autogenních cvičení na tělo je dosaženo trofotropní reakcí (tón parasympatického dělení autonomního nervového systému se zvyšuje), díky čemuž se snižuje negativní vliv stresové situace na reakci organismu. Co dává autogenní trénink NEUROLOGIE (Poznámky k atestaci I.stupně, duben 1997) (Poznámky k atestaci II.stupně, říjen 2000) Martin Tomášek. I.) NEUROFYZIOLOGIcké poznámk D) trofotropní Pro osteoartrózu využíváme všechny druhy fyzikální terapie (mechanoterapie, termoterapie, hydroterapie, elektroterapie, fototerapie, kombinované terapie a kombinace procedur FT) v závislosti na stádiu choroby Zdroje informací: [1] AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie.6. vydání. Praha : Galén, 2006, vydáno v r. 2007, 352 stran. ISBN 80-7262-433-4 Balneo LÍPA, Seydlerova 2451, Praha 13, 15800 | 731 443 511 296 113 29

PPT - Nízkofrekvenční elektroterapie PowerPoint

Elektroléčba, Elektrostimulace, Diagnostika

KELTIA-MED, s.r.o. - Rehabilitac

Přehled přístrojového vybavení Pro klienty pojišťoven

Stimulační efekt Stimulační účinek se také může označit jako přímý, trofotropní. Funguje na principu dodání energie buněk, které se nachází ve stavu energetického deficitu. Právě polarizovanou radiací lze buňkám přímo dodat potřebnou energii a do doby, než budou opět zásobovány krví, jim poskytnout možnost na. Regenerace ve sportu 2.díl - velmi důležité informace Část druhá: Prostředky regenerace dělíme primárně podle jejich pole působnosti. Dělí se na: Pedagogické prostředky regenerace (řízení, metodika tréninku,) Psychologické prostředky regenerace (sebepoznání, kontrola vlastních emocí, k˘, spasmolytick˘, trofotropní, antiedematósní. Ultrazvuk (UZ)je mechanické vlnûní, vznikající rozkmitáním piezoelektrického krys-talu. UZ o frekvenci l Mhz proniká do hloubky, frekvenci 3 MHz pouÏíváme na povrcho-vé struktury. V praxi pouÏíváme pfieváÏnû pulsní aplikaci, kde je minimalizovaná tvorba tepla Léčebné pobyty hrazené zdravotní pojišťovnou - pojišťovna hradí základní ubytování, stravování a léčení. Délka trvání komplexní lázeňské péče 3 nebo 4 týdny dle indikace.; V Lázních Slatinice a.s. nejsou prováděny rezervace k nástupu na lázeňskou léčbu před doručením Návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči do našich lázní

Fyzikální terapie Fyzioterapie Ostrava s

4. Trofotropní účinky, principy, praktické zásady a příklady fyzikální terapie s plnou specifikací procedur. 5. Antiedematózní účinky, principy, praktické zásady a příklady fyzikální terapie s plnou specifikací procedur. 6. Lázeňská péče - charakteristika, principy, typy, využití, indikace a kontraindikac Fyzikální terapie je součástí nefarmakologické léčby bolesti při osteoartróze a používá se pro své analgetické, myorelaxanční a trofotropní účinky (13). Patří sem použití některých forem elektroterapie, která je poměrně široce používána přes to, že často chybí objektivní doklady o její účinnosti

Pružnost - základní princip šťastného života Superionherb

 1. hyperemizační a trofotropní efekt impingement syndróm jazva kalcifikácia - extraartikulárna lumbosakrální syndróm mobilizácia kĺbu myalgia natiahnutý sval nervová regenerácia neuralgia neuropatia osgood-schlatterova choroba.
 2. Obecně je známý keratolytický, protizánětlivý, trofotropní a dezinfekční účinek sirných léčivých vod se sulfonem. V podkoží se z molekuly rychle uvolní vodík a vytváří se depa síry odkud se zabudovává do proteinů svalových buněk, do pojiva, krevní cestou do vnitřních orgánů včetně mozku..
 3. Účinek: vazodilatace, analgetický, myorelaxační, antiedematózní, trofotropní účinek. V ordinaci používám přístroj Biomag s příslučnými aplikátory- plošný, solenoid, bodový aplikátor. Indikace: fraktury a paklouby- vysoké dávky a dlouhé expoziční doby

Autonomní nervový systém Fotografický interaktivní atlas

výživy kůže a podkoží, neovaskularizace, trofotropní. Může se použít jako účinná součást léčby v dermatologii, zejména při ošetřování zranění. K lymfodrenáži si můžete doobjednat velice účinný Thermo Zábal, který účinky lymfodrenáže několikanásobně podpoří Diadynamické proudy. Fyzikální terapie III. Dagmar Králová. 11.10.2011 FSpS MU,Brno. Osnova:. Diadynamické proudy (DD) a jejich: vznik; t ypy a názvosloví; obecné účinky; i ndikace dle účinků; p arametry metodika aplikace; s peciální aplikace. Slideshow 3173753 by bery Syndrom karpálního tunelu. Syndrom karpálního tunelu (SKT) je nejznámější a nejčastější úžinový syndrom [1,2]. Jeho prevalence se dle různých autorů liší, ale obecně se v populaci pohybuje mezi 6 a 12 % [3], incidence je udávána mezi 180 a 346 diagnostikovanými případy/ 100 000 obyvatel/rok [4]. Úžinové syndromy se objevují v průběhu periferních nervů na. Scribd is the world's largest social reading and publishing site

Centrum rehabilitační a sportovní péč

6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x Avšak kromě analgetického účinku sem patří i nepřímý účinek myorelaxační a trofotropní. (Poděbradský, 2009) 5.3 Kombinovaná terapie Kombinovanou terapií rozumíme současné působení ultrazvuku a elektroterapie, s tím rozdílem, že ultrazvuková hlavice působí jako diferentní elektroda.. Bezkontaktní elektroterapie. Fyzikální terapie III. Dagmar Králová. 29.11.2011 FSpS MU, Brno. Osnova:. Bezkontaktní terapie a její dělení. Charakteristika.

na kůži, má i pozitivní účinek trofotropní. Vazodilatační efekt přímým vlivem sirovodíku na cévní krevní a lymfatický systém výrazně mění oběhové parametry, s menší intenzitou než oxid uhličitý, ale proti němu s prolongovaným účinkem. V podkoží a v ECT dochází k retenci síry. Resorpce Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Funkční uspořádání Sympatický (thorakolumbální) - dříve označován jako ergotropní (umožňující výdej energie): stimulace srdeční činnosti, vzestup glykémie a kožní vazokonstrikce Parasympatický (kraniosakrální) - trofotropní (podporující růst): např. zpomalené srdeční frekvence a stimulace trávícího. Komentáře . Transkript . REHABILITAC

Přehled přístrojového vybavení Léčba a indikace

 1. Rozdělení elektroterapie Aplikace obecných účinků FT na elektroterapii Základní pojmy elektroterapie. Fyzikální terapie II. Dagmar Králová. 27. 4. 2011 Fyzioterapie, FSpS MU. ROZDĚLENÍ ELEKTROTERAPIE:. Kontaktní elektroterapie: Slideshow 6153700 by aiko-cru
 2. 30 disperzní a trofotropní účinek. Poslední dva zmíněné účinky výrazně omezují (při fixaci sádrovým obvazem) tuhnutí měkkých tkání. To vede ke zkrácení doby potřebné k obnově pohyblivosti tkání během následné fyzioterapie
 3. Hotel Malý Pivovar - Masáž
 4. Zajímavosti Fyzioterapie Dr
 5. Fyzikální Terapie Při Bolestech Svalů a Kloub
 6. BTL 6000 TR-Therapy :: Rehabilitační centrum Šenov
 • Zambijsky smaragd.
 • Nfc tagy využití.
 • Chevrolet camaro 1990.
 • Postele zlín.
 • Stop za žluté karty.
 • Knižní malba.
 • Css background image bottom.
 • Princess diaries 3.
 • Program na rozesílání newsletterů.
 • Hnutí za obnovu desatera božích přikázání.
 • Přenosný detektor úniku zemního plynu.
 • Téma na psaní.
 • Nadějné vyhlídky stručný obsah.
 • Cena streliva.
 • Vertikální myš recenze.
 • Horečka u ročního dítěte.
 • Alex na podlahy.
 • Ledová káva ze zrnkové kávy.
 • Bílá kuchyňská linka s dřevěnou deskou.
 • Houston texans laguppställning.
 • Řazení vlaků regiojet 1010.
 • Vestavný biokrb.
 • Budoucnost světa úvaha.
 • Výpočet elektrického proudu z příkonu.
 • Prekordialni uder.
 • Červeno stříbrný stromeček.
 • Mikrosystém s dvd test.
 • Czocha harry potter.
 • Horska nemoc.
 • Moučnivka u miminek diskuze.
 • Spolky a prodej alkoholu.
 • Neverbalni komunikace se psem.
 • Malířský stojan stolní.
 • Zděná chata stavba.
 • Salát z kysaného zelí se salámem.
 • Valašské klobouky městský úřad.
 • Vnitřní krvácení jak poznat.
 • Axialni vule.
 • 1 500 pmi.
 • Asca.
 • Močovod bolest.