Home

Area intercondylaris

Intercondylar area Radiology Reference Article

 1. ence: narrow, raised central part of the intercondylar area
 2. ence composed of the medial and lateral intercondylar tubercle divides the intercondylar area into anterior intercondylar area and posterior intercondylar area
 3. as - artimasis pastaibio galas siauresnis ter
 4. ent and are separated from one another by a smooth shallow.
 5. Oba menisky jsou pevně přirostlé v interkondylární ploše holenní kosti (lat. area intercondylaris) a kromě toho jsou ještě fixované vazy, mediální meniskus je ve své střední části pevně srostlý s částí vnitřního kolaterálního vazu, přední cíp laterálního menisku se upíná v blízkosti předního zkříženého.
 6. přední cíp fixován v area intercondylaris ant. před úponem lig. cruciatum anterius; zadní cíp fixován v area intercondylaris post. částečně připojen ke kloub. pouzdru (resp. lig. collaterale med.) → fixován tak na 3 místech → méně pohybliv

Posterior intercondylar area - Area intercondylaris posterio

(intercondylaris) Co je interkondylární ležící mezi kondyly ; Původ slova . latinsky inter mezi, latinsky condylus hrbol kloubní Související výrazy . meniscus, meniskus, area, lateralis meniscus, meniskus, area, lateralis Komentáře. Ke. Mezi kondyly se nachází eminentia intercondylaris, před a za eminencií se nachází místa pro úpon zkřížených vazů: area intercondylaris anterior a area intercondylaris posterior. Další útvary na kondylech: [upravit | editovat zdroj] Facies articularis fibularis - plocha pro spojení s fibulou Medical Definition of Area intercondylaris anterior tibiae. 1. The broad depressed area between the tibial condyles anteriorly to which attach the anterior ends of the menisci and the anterior cruciate ligament

Area intercondylaris

Intercondylar fossa of femur - Wikipedi

femuru a jde do area intercondylaris anterior. Ligamentum cruciatum posterious (zadní zkřížený vaz) začíná na zevní ploše vnitřního kondylu femuru a upíná se do area intercondylaris posterior (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000), (obr. 4). Oba vazy podstatně zpevňují kolenní kloub a určitá jejich část je vždy napjata, ať j area intercondylaris posterior a zadem kíží pední zkížený vaz. Úponová vlákna vyzaují až na zadní plochu tibie. K vazm adíme také ligamentum transversum genus, které ventráln spojuje oba menisky a je zavzato do kloubního pouzdra, a ligamentu area intercondylaris anterior tibiae in Chinese : 胫骨髁间前区. click for more detailed Chinese translation, definition, pronunciation and example sentences Synonym: area intercondylaris posterior tibiae. (05 Mar 2000) Lexicographical Neighbors of Area Intercondylaris Posterior Tibiae. are you single are you taking any medications are your ears burning area-denial area acustica area bombing area centralis area cochleae area code area codes Area intercondylaris posterior tibiae [TA] SYN: posterior intercondylar area of tibia. Recent Posts. Interpreting commonly used regulatory and chemical initialisms; What is dexamethasone and how does it treat COVID-19? Part 3 - The truth about COVID-19 vaccines

Meniskus (anatomie) - Wikipedi

 1. area intercondylaris posterior tibiae; Look at other dictionaries: area intercondylaris posterior tibiae.
 2. as - blauzdikaulisryšiai: platesnis ter
 3. This redirect is within the scope of WikiProject Anatomy, a collaborative effort to improve the coverage of Anatomy on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks. Redirect This redirect does not require a rating on the project's quality scale
 4. as - blauzdikaulis.
 5. a mediálně do area intercondylaris anterior lig. cruciatum posterius - průběh: od lat. plochy vnitřního kondylu laterodistálně do area intercondylaris post. lig. transversum genus → příčné ventrální spojení obou menisků; vaz zavzatý do kloub. pouzdra ligg. meniscofemoralia

Spoje dolní končetiny Fotografický interaktivní atlas

Other Terms: Anterior intercondylar area of tibia, Area intercondylaris anterior Description This area forms the anterior roughened region between the articular surfaces on the superior aspect of the tibia Tibia. The tibia or shinbone is the strongest bone in the human body. It may withstand the vertical load of more than 1000 kg *. * Quenneville C, et al. Injury tolerance criteria for short-duration axial impulse loading of the isolated tibia area intercondylaris posterior tibiae NA الباحة بين لقمتي الظنبوب الخلفيتين. English-Arabic Medical Dictionary. 2013 1. J Anat. 1974 Jul;117(Pt 3):605-18. Area intercondylaris tibiae: Osseous surface structure and its relation to soft tissue structures and applications to radiography area intercondylaris posterior tibiae. intercondylar fossa of tibia posterior: translation. area intercondylaris posterior tibiae.. Medical dictionary

Email this Articl plateau at the anterior intercondylar fossa (area intercondylaris anterior), C6-7 mm anterior to the enthesis of the anterior cruciate ligament (Johnson et al. 1995; Kohn & Moreno, 1995) (Fig. 1a). Its posterior or upper fibres were found to blend in 64% of the cases with the fibres of the transverse ligamen Napjaté lig. cruciatum anterius vede bérec do mírné zevní rotace. ligamentum cruciatum posterius je rozepjato od zevní plochy vnitřního kondylu femuru do area intercondylaris posteriori (tibie) a zadem kříží přední zkřížený vaz anterior intercondylar fossa of tibia الحفرة الأمامية بين لقمتي الظنبوب. English-Arabic Medical Dictionary. 2013

Anterior intercondylar area

Area intercondylaris anterior tibiae information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues Case Discussion. There is a fracture of the tibial plateau in the anterior intercondylar area and the anterior cruciate ligament and the anterior root of the lateral meniscus are attached to a displaced anterolateral fragment.. Also, a minimally displaced separate osteochondral fragment of the medial tibial plateau with fracture extension into the proximal tibia

Interkondylární Slovník cizích slo

konsulu femuru do area intercondylaris aterior ( tibie ) o Ligamentum cruciatum posterius (LCP) je rozepjato od zevní plochy vnitYního konsulu femuru do area intercondylaris posterior (tibie) a zadem kYí~í LCA. - Ligamentum transversum genus propojuje vpYedu napYí menisky a j do area intercondylaris anterior. Přední zkřížený vaz se skládá z anteriomediálního, intermediálního a posteriolaterálního svazku (Kapandji, 1991). Anteriomediální část vazu je oproti posteriolaterální části delší, ale slabší. Části vazu se kříží ve svém středu, pokud je kolenní kloub v 90° flexi Figure 6: 3D graphic representation of type I (nondisplaced), type II (hinged), and type III (completely displaced) tibial eminence fractures. A classification system for tibial eminence fractures aimed at guiding treatment was initially proposed by Meyers and McKeever in 1959, and included three groups 11.Type I is a nondisplaced fracture

Odstupuje od předního okraje zevní plochy mediálního kondylu femuru a upíná se do area intercondylaris posterior. Kinezioterapie První fáze: Předoperační období. Cílem této fáze je akcelerovaný rehabilitační program za účelem získání plného rozsahu pohybu. Koncentrujeme se na posílení m. quadriceps Ligamenta cruciata genus! • Ligamentum cruciatum anterius • Začátek • Dorsální část mediální plochy zevního kondylu femuru • Úpon • area intercondylaris anterior • 2 svazky • AM - anteromediální • PL - posterolateráln

má (analogicky jako horní končetina) tři základní články: stehno, femur; bérec, crus anohu, pes.Každý ze tří končetinových článků má opět typický skeletní základ Function of the Intercondylar Fossa. The knee joint is made up of three main bones: the femur, tibia (long bone in the lower leg), and the patella (kneecap). As it was mentioned before, the.

Tibia - WikiSkript

Area intercondylaris posterior - zadní mezikloubní plocha Facies articularis fibularis tibiae Tuberositas tibiae - drsnatina holenní kosti (Přidalová, a další, 2008) Na dorsální straně popisujeme: Linea musculei solei - linie pro úpon musculus soleus (Přidalová, a další, 2008). Prohlašuji, ţe předloţená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval(a) samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichţ jsem př area doloris: fájdalmas hely fájdalom helye area edentulosa: foghiányos rész area embryonalis: csírpajzs ébrényi terület embriótest area facialis: arcmező area horisontalis: vízszintes sík area intercondylaris: sípcsont bütykei közötti árok szalag tapadására area interpleurica inferior: felső mellüregi terüle

Area intercondylaris anterior tibiae: Definition with Area

univerzita karlova v praze fakulta tělesné výchovy a sportu kvantitativnÍ analÝza ventrÁlnÍho posunu bÉrce v kolennÍm kloubu pomocÍ systÉmu qualysis a. Edukační centrum pro anatomii a endoskopie ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí za podpory firmy Johnsson a Johnsson pořádá kurz KLINICKÁ ANATOMIE PÁNVE A RIZIKA OPERAČNÍCH KOREKCÍ ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA Koordinátoři: as. MUDr. Václav Báča, PhD The intercondylar eminence can be defined as the central part of the intercondylar area. It is easy to identify the intercondylar eminence, as it is both narrow and raised. As for the intercondylar area, this actually represents the central part of the tibial plateau Area intercondylaris posterior tibiae information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues

Anterior intercondylar area

Area intercondylaris: TA: A02.5.06.006 A02.5.06.007: FMA: 66204: Anatomické pojmy kosti [ upravit na Wikidata] Intercondylar oblast je oddělení mezi mediálním a laterálním kondylu na horním konci části holenní kosti What is the meaning of area intercondylaris anterior in Chinese and how to say area intercondylaris anterior in Chinese? area intercondylaris anterior Chinese meaning, area intercondylaris anterior的中文,area intercondylaris anterior的中文,area intercondylaris anterior的中文,translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by ichacha.net tarpkrumplinė duobė statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Fossa intercondylaris ryšiai: platesnis terminas - šlaunikauli

Kostra dolní končetiny Fotografický interaktivní atlas

 1. area intercondylaris anterior: Abbreviation Variation Long Form Variation Pair(Abbreviation/Long Form) Variation No. Year Title Co-occurring Abbreviation; 1 : 2008: Tibial insertions of the anteromedial and posterolateral bundles of the anterior cruciate ligament: morphometry, arthroscopic landmarks, and orientation model for bone tunnel.
 2. English-Korean animal medical dictionary. intercondylar fossa. Interpretation Translatio
 3. axial surface to area intercondylaris cranialis of tibia (Nickel, Nomenclatura, does not specify it by species! Only explains horse!) o Lig. cruciatum caudale (21): from medial femoral condyle's cranial axial surface to area intercondylaris caudalis and incisura poplitea of tibi
 4. area intercondylaris posterior: TA98 English equivalent posterior intercondylar area Properties Bilaterality This entity has left and right instances. Immaterial This entity is an immaterial object (no mass). TA98 Hierarchy A01..00.000 corpus humanum.
 5. Look at other dictionaries: area — ar‧e‧a [ˈeəriə ǁ ˈeriə] noun [countable] 1. a part of a city or country: • What area of Bristol do you live in? • the New York metropolitan area (= New York city and the area around it ) asˌsisted ˈarea Financial and business terms. Área 69 — Area 69 promocionando 12 RAZONES PARA Datos generales
 6. Category filter: Show All (91)Most Common (0)Technology (26)Government & Military (22)Science & Medicine (11)Business (12)Organizations (26)Slang / Jargon (3) Acronym Definition ALP Alpine (Amtrak station code; Alpine, TX) ALP Air (Low Pressure) ALP Australian Labor Party ALP Access Linux Platform (operating system) ALP Alkaline Phosphatase ALP Airport.
 7. area intercondylaris anterior: TA98 English equivalent anterior intercondylar area Properties Bilaterality This entity has left and right instances. Immaterial This entity is an immaterial object (no mass). TA98 Hierarchy A01..00.000 corpus humanum.
Trodimenzionalni anatomski atlas

Area intercondylaris tibiae: Osseous surface structure and

 1. Acronym Definition; AJC: Atlanta Journal & Constitution: AJC: American Jewish Committee: AJC: Arabian Jockey Club: AJC: American Jewish Congress: AJC: Australian.
 2. Interkondylargrube f, Fossa f intercondylaris femoris. Fachwörterbuch Medizin Englisch-Deutsch. 2013.
 3. Define area manager. area manager synonyms, area manager pronunciation, area manager translation, English dictionary definition of area manager. area manager. Translations. English: area manager n direttore m di zona
 4. Area intercondylaris: TA: A02.5.06.006 A02.5.06.007: FMA: 66204: Anatomical terms of bone [edit on Wikidata] The intercondylar area is the separation between the medial and lateral condyle on the upper extremity of the tibia. The anterior and posterior cruciate ligaments and the menisci attach to the intercondylar area

Poranění předního zkříženého vazu - diagnostika

Lig. Cruciatum Anterius: Från Femur laterala kondyl till area intercondylaris anterior; Lig. Cruciatum Posterius: Från Femur Mediala kondyl till area intercondylaris posterior . Korsa Långfinger över pekfinger, så har du riktning. Popliteus är den muskel som låser upp knäet efter det varit fullt extenderat och gör att den kan återgå. Area hyperbolic secant synonyms, Area hyperbolic secant pronunciation, Area hyperbolic secant translation, English dictionary definition of Area hyperbolic secant. n. Any of a set of six functions related, for a real or complex variable x, to the hyperbola in a manner analogous to the relationship of the trigonometric.. area grouting The grouting of an area in which (closely spaced) shallow holes have been drilled in a pattern in bedrock. This grouting has the effect of strengthening the upper portions of the bedrock and making it less pervious

Untere Extremitäten Knochen und Gelenke (S

area intercondylaris posterior tibiae. area intercondylaris anterior tibiae. area intercondylaris posterior tibiae. facies articulares superiores tibiarum. condylus lateralis. condylus medialis. epiphysis distalis tibiae. diaphysis (corpus tibiae) epiphysis proximalis (tibiae Osteologie pro archeology 3. Fauna, Analýzy, Anatomické názvosloví JS 2011 * * * * Skeleton axiale 3. Anatomické názvosloví Lebka (cranium): 1: týlní kost (os occipitale) 2: základní klínová kost (os basisphenoidale) 3: předklínová kost (os praesphenoidale) 4: křídlová kost (os pterygoideum) 5: šupinová část spánkové kosti (pars squamosa ossis temporalis) 6. They finally determined that a screw press dewatering system, supplemented by application of cement kiln dust, would be the most effective and economical way to achieve a sludge cake solids concentration of about 15 percent to meet area landfill requirements Edukační centrum pro anatomii a endoskopie pořádá kurz ZÁKLADY LAPAROSKOPICKÉ ANATOMIE DUTINY BŘIŠNÍ A TŘÍSELNÉHO KANÁLU SE ZÁKLADY ENDOSKOPICKÝCH DOVEDNOSTÍ Vedoucí lektoři: as. MUDr. Václav Báča, PhD

tarpkrumplinė vaga statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Sulcus intercondylaris ryšiai: platesnis terminas - apatinio žando atauga Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra, Vilniaus universitetas. Zoologijos katedra Definition of area germinativa in the Financial Dictionary - by Free online English dictionary and encyclopedia. What is area germinativa? Meaning of area germinativa as a finance term. What does area germinativa mean in finance? area intercondylaris anterior tibiae. Do této skupiny se řadí také m. gastrocnemius a m. popliteus, byť leží převážně na bérci. (3) Vpředu mezi ligamentum patellae, dolním okrajem pately a přední plochou area intercondylaris anterior se nachází corpus adiposum infrapatellaris - tzv. Hoffovo těleso. (1) 18 Obrázek 2 Kloub kolenní a tibiofibulární (11 - na kondylech holenní kosti 6 Meniscus medialis - tvar C, oválný - úpon na area intercondylaris anterior et posterior - mediálně srostlý s kloubním pouzdrem a ligamentum. Ukázkové strany nové komplexní učebnice anatomie. 600 stran obsahu a více než 1500 obrázků dostatečně vysvětlí základy anatomie studentům medicíny, fyzioterapie, dalších.

Intercondylar area — Wikipedia Republished // WIKI

Area intercondylaris anterior tibiae definition of area

Скелет свободной нижней конечности — СтудопедияАнатомия : Коленный суставVorderes Kreuzband - DocCheck FlexikonКости голени человека | Анатомия Костей голени, строениеLevel 7 - Анатомия человека - MemriseLevel 7 - Кости бедра и голени - Анатомия человека - MemriseArt
 • Sedačky z mikroplyše.
 • Základní deska 775 ddr2.
 • Chlupaté knedlíky videorecept.
 • Mms o2 zdarma.
 • 3/4 paruka.
 • Prevodovy pomer na kole.
 • Koblihy z trouby apetit.
 • Nábytek z masivu polsko.
 • Připravované dálnice.
 • Básně o umění.
 • Tolerance závitů.
 • 100 aktivit pro nejmenší.
 • Vitacitové řezy se zakysanou smetanou.
 • Castingy pro děti 2019 ostrava.
 • 13. týden těhotenství.
 • Bibliobox praha.
 • Beamer title page.
 • Basic boy akordy.
 • Bydlení ve svahu.
 • Bmw x8 2019 cena.
 • Eva peron 1952.
 • Skiaskopie princip.
 • Koleno zanet slach.
 • Cerna pasta na zuby dm recenze.
 • Iphone nezvoni sms.
 • Proč má kráva mléko.
 • Husa velka.
 • Anetta kubalová.
 • Mercedes maybach 2018.
 • Průběh půstu.
 • Barevne zaclony.
 • Tesco eden vanocni oteviraci doba 2017.
 • Doha pocasi.
 • Postl nábytek recenze.
 • Jak vypadat mladistvě.
 • Jablka jsou zdraví prospěšná a to díky.
 • Mazda cx 3 emotion.
 • Bose soundlink mini bt speaker ii.
 • Sestrojení úsečky pomocí pythagorovy věty.
 • Jak restartovat blackview.
 • Biosil kojení.